51

Odp: Łysina

Klimek napisał/a:

Kluczem może być to na czym stoi rzeźba. Jeżeli to jest kula ziemska i wąż (co mi sie zadaje tak tam jest) i może Księżyc to może to być Matka Boska Niepokalanie Poczęta. Brakuje wieńca gwiazd nad głową ale mógł ulecieć ... hmm
Tak mi sie tylko zdaje i nie wiem czy tak jest.

No też ciekawa propozycja Też ją rozważałem tylko zaś mi brakuje różańca ale może występowały wersje bez różańca a wieniec tak jak piszesz może ze starości - padł

----------------------------------------
Największą ozdobą naszego Beskidu [...] są jego urocze doliny. Wprawdzie dawno już straciły one charakter pierwotności i dzikości, [...] ale mimo wszystko nie są pozbawione swoistego wdzięku, chociaż wszędzie już widoczne są ślady rąk ludzkich.
- Jan Galicz

52

Odp: Łysina

Ale się wytworzyła dyskusja na temat łysińskich kapliczek smile
Dodaję informację do tej ostatniej, jaką posiadam od dr Przemysława Dyrlaga ( członka Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego Żywieckiego,  tnz@tnz.zywiec.pl). Jest to figura MB Niepokalanie Poczętej. Zdjęcie niniejszej figury ( jeszcze bez blaszanej obudowy) zrobione prawdopodobnie przez R. Czadera w 1984 r znajduje się w zbiorach Muzeum w Żywcu ( sygn. F/590/MŻ.
I to by było na tyle...

53

Odp: Łysina

a powiedz mi czy opisane płaskorzeźby pod tą figurką potwierdzają się jak podałem?

----------------------------------------
Największą ozdobą naszego Beskidu [...] są jego urocze doliny. Wprawdzie dawno już straciły one charakter pierwotności i dzikości, [...] ale mimo wszystko nie są pozbawione swoistego wdzięku, chociaż wszędzie już widoczne są ślady rąk ludzkich.
- Jan Galicz

54

Odp: Łysina

O istniejących poniżej płaskorzeźbach nic nie wiem. Myślę, że to też jest gdzieś opisane, a jeśli nie, to będzie obowiązująca Twoja wersja smile

55

Odp: Łysina

Artykuł, który Macieks nam tu zapodał;) pięknie zbiera informacje, które nam się w wątku pojawiły - i tylko kuszą jeszcze te, które nie zostały odkryte... ku wiośnie  - kierunek Łysina  smile ... szukać, rozpytywać, ciągnąć za języki...  wink  lol

Wokół góry, góry i góry...i całe moje życie w górach, ileż piękniej drozdy leśne śpiewają,niż śpiewak płatny na chórach. Wokół lasy, lasy i wiatr...i całe życie w wiatru świstach. Wszyscy, których kocham, wita was modrzewia ikona złocista. (J.Harasymowicz) smile

56

Odp: Łysina

Powstała strona internetowa Koła Gospodyń Wiejskich w Łysinie, www.kgw-lysina.pl
Zainteresowanym polecam zobaczenie.

57

Odp: Łysina

Zgadza się, nie dawno ją odwiedziłem

Zainteresowało mnie w zakładce "wieś", że przy opisach półrolek na Łysinie mam kilka nie jasności np:
- podana jest nazwa "I półrolek o nazwie "Gugów"", zaś na mapce wpisana jest nazwa "Gugi",
- podana jest nazwa "III półrolek "Bolęcinówka"", zaś na mapce wpisana jest nazwa "Bolęcinianka",
- podana jest nazwa "V półrolek zwie się "Dolina"", zaś na mapce wpisana jest nazwa "Dolińska",
- podana jest nazwa "VII półrolek "Beroki"", zaś na mapce wpisana jest nazwa "Berokówka",

czy to są jakieś niezgodności z mapą, czy tak po prostu ma być?

Zauważyłem też, że w porównaniu z mapą, która - trzeba przyznać - stanowi świetne źródło, nie ma nic wspomnianego o takich punktach jak Gawrony, Mojsiokówka czy Hyrlikówka. Mogę rozumieć, że one stanowią jaką cześć wcześniej wspomnianych półrolek

W przypadku jednego półrolka X półrolek nazywany "Piwnice" lub "Zamczyska", obecnie zwane "Skałki" rozumiem, że to chodzi o obecne Zamczysko

I jeszcze na koniec. Na stronie KGW podane są półrolki Koniec i Hola. Rozumiem, że ich na mapie nie ma, ale są one najdalej wysunięte na wschód wsi.

Możesz to wizjoner jakoś skomentować? Z góry dzięki

----------------------------------------
Największą ozdobą naszego Beskidu [...] są jego urocze doliny. Wprawdzie dawno już straciły one charakter pierwotności i dzikości, [...] ale mimo wszystko nie są pozbawione swoistego wdzięku, chociaż wszędzie już widoczne są ślady rąk ludzkich.
- Jan Galicz

58

Odp: Łysina

Myślę, że te szczegóły nazw mogą rozstrzygnąć najstarsze mieszkanki wsi na proponowanym przeze mnie spotkaniu z członkami forum. Patrz - " planowane wycieczki". Jednocześnie mam jednak wątpliwości, bo rdzeń w nazwach  ten sam, tylko w mowie potocznej mieszkańców różne spotyka się odmiany nazw. Np. nazwę najwyższego szczytu Łysiny można spotkać jako Groń Ściszków , Ścieszków czy Ściżków. Popularna nazwa mówiona, jest różnie zapisywana w różnych dokumentach, mapkach czy opisach historycznych. Jak się spotkamy to spróbujemy te rozbieżności wyjaśnić. W każdym razie doceniam Twoją wnikliwość w tym temacie.

59

Odp: Łysina

Sołtysi i administracyjna przynależność Łysiny w XX w

W drugiej połowie XIX wieku i w okresie międzywojennym, aż do roku 1934 istniały gminy jednowioskowe z wójtem na czele, zwanym często naczelnikiem. Często wójtowie byli niepiśmienni i zatrudniali pisarzy gminnych.
Wójtami w tym okresie byli:

1922-1929 - Jan Rachwał
1930-1932 - Michał Jagosz
1933-1934 - Jan Gawron

Po wejściu w życie nowej ustawy gminnej, uchwalonej przez Sejm RP w 1933 r., powstały gminy zbiorowe, kilkuwioskowe. Dotychczasowa jednowioskowa gmina Łysina została włączona wraz innymi miejscowościami do Gminy Gilowice, której wójtem został Franciszek Michulce. W wsiach wchodzących w skład gminy władzę samorządowo-administracyjną pełnili sołtysi i podsołtysi wybierani na zebraniach wiejskich.
Sołtysami w tym okresie byli:

1935-1940 - Jan Gawron
1945-1954 - Władysław Mieszczak

Pod koniec 1954 roku nastąpiła kolejna reforma administracyjna na mocy ustawa z dnia 25 września o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U . z 1954 r. Nr 43 poz. 191) i tak z dniem 1 stycznia 1955 r. powstały nowe jednostki terytorialne – gromady. Na interesującym nas terenie w roku 1950 powstała trzywioskowa Gromada Łękawica, obejmująca wieś Łękawicę, Łysinę i Okrajnik, z siedzibą w Łękawicy.
Sołtysami w tym okresie wsi byli:

1955-1958 - Władysław Mieszczak
1958-1960 - Jan Gawron

Gromady jako jednostki administracyjne szczebla podstawowego nie sprawdziły się w praktyce. Były to jednostki małe, słabe ekonomicznie i kadrowo. Już po kilku latach funkcjonowania w powiecie żywieckim rozpoczął się proces reorganizacji i łączenia gromad w jednostki większe. Po niecałych pięciu latach funkcjonowania Gromadę Kocierz włączono do Gromady Łękawica oraz przyłączono także do niej Gromadę Rychwałd. 1 stycznia 1960 r. powstała duża sześciowioskowa Gromada  Łękawica z siedzibą w Łękawicy
Kolejnymi sołtysami w tym okresie byli:

1960-1963 - Franciszek Białek
1963-1973 - Franciszek Hyrlik

1 stycznia 1973 r. weszła w życie nowa struktura gmin. W miejsce dotychczasowych gromad powstawały gminy wiejskie. Po 23 latach wzorowania się na sowietach w ZSRR, nastąpił powrót do rozdziału władzy w gminach i powiatach na uchwałodawczą i wykonawczą. Nie sprawdziły się w praktyce utworzone w 1954 roku gromady, jako jednostki terytorialnie małe, często jednowioskowe, słabe ekonomicznie i kadrowo, o małych kompetencjach. Nastąpił zatem powrót do gmin zbiorowych dużych, wielkością zbliżonych do tych z roku 1934. Z dniem 2 stycznia 1973 roku została powołana na nowo Gmina Łękawica, w której w skład wchodziło sołectwo Łysina
Sołtysem wybranym w tym okresie był nadal Franciszek Hyrlik

Po reformie administracyjnej obowiązującej od 1 czerwca 1975 na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw (Dz. U. z 1975 r. Nr 17, poz. 92) zostało utworzono nowe województwo bielskie, w którego w skład weszły m.in. terytoria zniesionego powiatu żywieckiego województwa krakowskiego wraz z gminą Łękawica, do której przynależało sołectwo Łysina

2 lipca 1976 na mocy rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bielskim, gdańskim, kaliskim, miejskim krakowskim, krośnieńskim, łomżyńskim, miejskim łódzkim, ostrołęckim, rzeszowskim, szczecińskim, wałbrzyskim, włocławskim i zamojskim (Dz. U. z 1976 r. Nr 24, poz. 143) nastąpiło połączenie gmin Gilowice i Ślemień w gminę Gilowice-Ślemień z siedzibą w Gilowicach oraz zniesienia gminy Łękawica. Łysina wraz z innymi sołectwami ze znoszonej gminy Łękawicy został włączony do gminy Gilowice-Ślemień w województwie bielskim.
W tym okresie sołtysami wsi byli:

1973-1979 - Franciszek Hyrlik
1980-1991 - Jan Wątroba

2 kwietnia 1991 na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim oraz nadania statutu miasta (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 8) zniesiono gminę Gilowice-Ślemień, a w jej miejsce utworzono nowe gminy: Gilowice,  Łekawica i Ślemień. Obszar wsi Łysina został przydzielony do Gminy Łękawica aż  po dzień dzisiejszy.
W wolnych wyborach samorządowych sołtysem został Jan Wątroba, który pełni funkcję aż po dzień dzisiejszy

od 1991 - Jan Wątroba

źródło:
- Hieronim Woźniak – „Gmina Łękawica. Zarys dziejów”, Łękawica 2010, Gmina Łękawica
- Michalina Ścieszka - "Administracja terenowa" z http://www.zywiecczyzna.pl

Ostatnio edytowany przez baca (2013-02-24 16:23:39)

----------------------------------------
Największą ozdobą naszego Beskidu [...] są jego urocze doliny. Wprawdzie dawno już straciły one charakter pierwotności i dzikości, [...] ale mimo wszystko nie są pozbawione swoistego wdzięku, chociaż wszędzie już widoczne są ślady rąk ludzkich.
- Jan Galicz

60

Odp: Łysina

Świetne kompendium wiedzy o wójtach i sołtysach wsi Łysina. Coś mi wygląda na to, że dzięki takim tekstom w forum powstanie monografia tej najmniejszej wsi na Żywiecczyźnie. Niewiele jest pozycji opisujących tę ciekawą miejscowość. Jest m.in.  praca dyplomowa na Uniwersytecie Śląskim "Integracja społeczna w wiejskiej społeczności lokalnej na przykładzie wsi Łysina", oraz poświęcona  kamieniarzom publikacja "Świat kamieni i kamieniarze z Łysiny" Stanisława Dobosza (Łękawica 2010 r). Może ktoś zna jeszcze inne.

61

Odp: Łysina

Społeczny Komitet Elektryfikacji wsi Łysina powstał w 1957 r. w składzie:
- Franciszek Białek (Beroki) - przewodniczący
- Jan Gawron (Beroki)
- Józef Walaszek (Beroki)
- Franciszek Hyrlik (Rachwały)
- Jan Wątroba (Rachwały)
- Jan Mieszczak (Rachwały)
- Jan Gawron (Koniec)
- Jan Mieszczak (Koniec)
- Władysław Mieszczak (Dolina)
- Czesław Strzop (Gugi)

Zadanie zostało zrealizowane w latach 1958-1959, a pierwsza lampa zaświeciła na wiosnę w 1959 r, a dokładnie w kwietniu na przysiółku Rachwały. Łącznie zostało podłączonych 38 gospodarstw, a stacja transformatorowa stanęła na posesji państwa Hyrylik - Franciszka i Magdaleny.
Pierwsze lampy uliczne zostały zamontowane początkiem lat osiemdziesiątych. Na chwilę obecną w Łysinie znajduje się dwadzieścia lamp ulicznych.

źródło:
- Hieronim Woźniak – „Gmina Łękawica. Zarys dziejów”, Łękawica 2010, Gmina Łękawica

Ostatnio edytowany przez baca (2013-03-02 15:21:51)

----------------------------------------
Największą ozdobą naszego Beskidu [...] są jego urocze doliny. Wprawdzie dawno już straciły one charakter pierwotności i dzikości, [...] ale mimo wszystko nie są pozbawione swoistego wdzięku, chociaż wszędzie już widoczne są ślady rąk ludzkich.
- Jan Galicz

62

Odp: Łysina

Kiedy z głównej drogi wjeżdżałam na Łysinę miałam wrażenie, że ruszyłam znad poziomu morza  tongue
Droga do wioski wiedzie ostro pod górę – bardziej stromo niż od strony Kocierza Rychwałdzkiego, z licznymi zakrętami.
Droga była jednak dobrze utrzymana i nie było problemu z dojazdem.

https://lh6.googleusercontent.com/-aX8QESlCC7E/UTOThh7cB3I/AAAAAAAAIs4/WBT9e1inzQw/s720/Panorama%25201.JPG

Podjeżdżam pod budynek w którym znajduje się Izba Regionalna, parkuję na przygotowanym do tego celu placu (tuż przy Chacie Czapa).
Jest pochmurno i niestety nie ma dalekich widoków.

https://lh6.googleusercontent.com/-ElJVxlVT0u4/UTOTXVm5yhI/AAAAAAAAIrg/0yGAEv8QSP8/s640/P3030044.JPG

Katem oka dostrzegam kogoś podążającego do izby… wink

Wchodzę śmiało i od razu wita mnie Pani Basia, żona Wizjonera. Proponuje kawkę, herbatę, wybieram oczywiście smolisty napój… tongue

Po chwili pojawia się sympatyczne małżeństwo: Ola i Mirek – również zakochani w Łysinie i na dodatek sympatycy naszego forum  smile

Na pogaduszkach mijają nam dobre dwie godziny, w czasie których poznaję historię powstania Izby Regionalnej, a także różne smaczki i opowiastki związane z Łysiną
Celowo pominę je tutaj, mając nadzieję, iż zechcecie usłyszeć je osobiście w czasie spotkania na Łysinie  tongue

Zaskoczyła mnie Łysina w wielu aspektach, a to co zobaczyłam w Izbie Regionalnej utwierdziło mnie w przekonaniu, iż ludzie, nawet jeżeli nie są rdzennymi mieszkańcami wioski czują potrzebę zachowania dla potomnych dziedzictwa kulturowego smile

Dawne obyczaje, sprzęty, narzędzia, stroje stają się ważną cząstką życia, którą warto, którą chce się zachować w pamięci.

Wielka w tym rola Koła Gospodyń Wiejskich w Łysinie
Zapraszam na stronę KGW w Łysinie

https://lh4.googleusercontent.com/-Fb3JwpZrddg/UTOTQarv10I/AAAAAAAAIqo/SYE45F9gJ54/s720/P3030037.JPG

Tablo powstało w 50-lecie istnienia KGW w Łysinie i przedstawia zdjęcia: pierwszej Przewodniczącej KGW (w środku) oraz członkinie-seniorki KGW ujęciu współczesnym i historycznym  smile

Co Wam tu pokazać, czym zachęcić do wizyty w tym wielce osobliwym miejscu… hmm

Oto wybrane eksponaty z Izby Regionalnej smile

Dla mnie Łysina kojarzyła się głównie jako ośrodek kamieniarstwa. A tu znalazłam tylko kilka eksponatów związanych z tym zajęciem hmm

https://lh4.googleusercontent.com/-CMo825T_q5U/UTOSzMy4zlI/AAAAAAAAInA/W_1TzfvRGJs/s720/P3030004.JPG

Narzędzia kamieniarskie

https://lh6.googleusercontent.com/-KwTPTHWFSK4/UTOTJ6J7aHI/AAAAAAAAIp4/YyxflPR_AZg/s640/P3030027.JPG

Kamienne koryto dla zwierząt gospodarskich.

https://lh4.googleusercontent.com/-rT-yb5wFJoU/UTOTKzgV4GI/AAAAAAAAIqA/pw9fQV6Z6AI/s640/P3030028.JPG

Żarna

Okazuje się, że Łysina słynęła także z wyrobów lnianych. Uprawiano tutaj len, wykonywano z niego tkaniny i przędzę lnianą  smile

https://lh3.googleusercontent.com/-V3n7K3QPjUA/UTOS8h-JA5I/AAAAAAAAIoQ/VxLmlMee198/s640/P3030014.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-Al2W7g_Q8bQ/UTOTBu-Be2I/AAAAAAAAIo4/A2Tab--MHTY/s640/P3030019.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-3gD3dxQh-Mc/UTOTAtBYmTI/AAAAAAAAIow/UfB0ssYagtQ/s640/P3030018.JPG

Inne ciekaw eksponaty to:

https://lh3.googleusercontent.com/-CCB4Yhq8ZVU/UTOTCs_Rw-I/AAAAAAAAIpA/Qwn30l9dVks/s640/P3030020.JPG

Pozioma beczka – ponoć jedyna w Polsce.

https://lh4.googleusercontent.com/-YIopCAjqc94/UTOS0QTPg_I/AAAAAAAAInI/5ogzCEatgYg/s640/P3030005.JPG

Drewniane prawidła do butów.

https://lh4.googleusercontent.com/-O3OVHjkKQgA/UTOS2W0PKEI/AAAAAAAAInY/2Qf6CJxt2m0/s640/P3030007.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-6w4zJMDQPLA/UTOS3elGBVI/AAAAAAAAIng/LmSPed32uYo/s640/P3030008.JPG

Żelazka na węgiel drzewny i duszę.

https://lh3.googleusercontent.com/-9TXoABdpSNg/UTOS-WyyNEI/AAAAAAAAIog/Br8Jb7LFXP4/s640/P3030016.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-DCWQ9q-b2eA/UTOS_j0ZSyI/AAAAAAAAIoo/Ff5X-un-HXw/s640/P3030017.JPG

Metalowe łoże z pięknym zdobieniem – zazwyczaj łóżka w chatach były drewniane. 

https://lh4.googleusercontent.com/-zCwCFYLGgrs/UTOTDt7WpUI/AAAAAAAAIpI/_38Npcuf6Gw/s640/P3030021.JPG

Młynek do zboża.

https://lh5.googleusercontent.com/-SMTGCvbcF7E/UTOS62Hup2I/AAAAAAAAIoA/_hQwZsTNtaI/s640/P3030012.JPG

Magiel

W Izbie Regionalnej jest również kilka pięknych, religijnych obrazów – tzw. oleodruków. Podobne oglądałam podczas wizyty w Tarnowie Górnej smile

Teraz kilka słów o Chacie Czapa  smile

https://lh3.googleusercontent.com/-eenj4kchzFE/UTOTTdEauVI/AAAAAAAAIrA/3x6VuRcswJE/s640/P3030040.JPG

Skąd taka nazwa? wink
Ano – na ŁysinieCzapa  lol  – no i oczywiście piękna kolekcja nakryć głowy z całego świata  big_smile

https://lh6.googleusercontent.com/-X8co2Y0fOYY/UTOTcFqGIDI/AAAAAAAAIsI/68WC2MSvrDU/s640/P3030049.JPG

Ten zabytkowy budynek został adoptowany na chatę służąca wypoczynkowi.
Więcej możecie przeczytać i zobaczyć na stronie  smile

Czapa Klub

Bardzo dziękuję wszystkim za miłe spotkanie na Łysinie  smile

Muszę wrócić tam jeszcze raz, aby obejrzeć słynne łysińskie widoki na świat big_smile pospacerować przy kapliczkach, posłuchać gawęd i opowieści… wink

A już jutro tycia niespodzianka czyli maleńki konkursik dla wielbicieli i znawców starych przedmiotów i ich przeznaczenia  tongue

Kto nie pamięta lub nie wie niech poczyta w wątku z Tarnawą Górną

Wokół góry, góry i góry...i całe moje życie w górach, ileż piękniej drozdy leśne śpiewają,niż śpiewak płatny na chórach. Wokół lasy, lasy i wiatr...i całe życie w wiatru świstach. Wszyscy, których kocham, wita was modrzewia ikona złocista. (J.Harasymowicz) smile

63

Odp: Łysina

piękna relacja Jolu i ileż ciekawych rzeczy w niej ujęłaś smile

"Tak jak zawsze, kiedy zdarza mi się widzieć coś niebywałego, żałowałem, że nie ma ze mną miłych sercu ludzi, żeby mogli oni też swoje zatroskane oczy widokiem czystym uradować i przemyć, zasługują przecież na to nie mniej niż ja, albo bardziej"  /E. Stachura/

64

Odp: Łysina

Wspaniała relacja z naszego spotkania w Łysinie. smile  Opis i zdjęcia bezwzględnie zachęcają do odwiedzenia tego miejsca. Mam nadzieję, że 16 marca będzie piękna przedwiosenna pogoda i spacer po okolicy odkryje przybyłym niespodzianki i uroki tej miejscowości, a przepiękne widoki będą ucztą dla oczu. smile 
Drobne sprostowanie, na tablo jest tylko pierwsza Przewodnicząca KGW (w środku). Pozostałe to członkinie-seniorki KGW.
Do zobaczenie w Łysinie big_smile .

65

Odp: Łysina

Informacji w izbie było tyle, że cosik pokręciłam, ale już poprawiam wink

Ruszamy z konkursem smile

Wizjoner bardzo proszę, abyś przyjął na siebie rolę eksperta - wszak Izba Regionalna to Twoje dzieło - i potwierdzał lub korygował udzielone przez forumowiczów odpowiedzi  big_smile

Błyskawiczna 10 zagadkowa zgaduj – zgadula o dawniej używanych "przedmiotach" w Łysinie  big_smile

Dla zwycięzcy jak i poprzednio wink

- honorowy tytuł znawcy staroci  cool
- wirtualny albo i rzeczywisty uścisk dłoni organizatorów  big_smile
- pyszny wędzony owczy ser  wink

Start  big_smile

Zagadka nr 1

Na rozgrzewkę - coś łatwego  wink

https://lh6.googleusercontent.com/-hHDgXgd8ha0/UTOS7nQc9oI/AAAAAAAAIoI/2QxlK7P7LPs/s512/P3030013.JPG

Co to jest i do czego mogło służyć?  hmm

Wokół góry, góry i góry...i całe moje życie w górach, ileż piękniej drozdy leśne śpiewają,niż śpiewak płatny na chórach. Wokół lasy, lasy i wiatr...i całe życie w wiatru świstach. Wszyscy, których kocham, wita was modrzewia ikona złocista. (J.Harasymowicz) smile

66

Odp: Łysina

młynek do mięsa?

"Because it's there" (G. Mallory)
Moje galerie: https://get.google.com/albumarchive/105 … source=pwa

67

Odp: Łysina

Młynek do mielenia kawy.

68

Odp: Łysina

Rozdrabniacz do zboża i cukru

69

Odp: Łysina

Do rozdrabniania tytoniu?

O czym ja mam rozmawiać z człowiekiem, który nie rozróżnia wesołego letniego picia od jesiennego depresyjnego pijaństwa ?

70

Odp: Łysina

Już nie główkujcie. Będą przez Jolantę z pewnością trudniejsze do rozszyfrowania eksponaty. A to jest... młynek do kawy! big_smile  Niestety bez górnego porcelanowego pojemnika. sad  Ale wtedy byłoby łatwiej, bo zwykle miał stosowny napis. Gratulacje dla darmando !!! tongue

71

Odp: Łysina

Tak więc:

darmando 1ptk  smile

Zagadka nr 2

https://lh4.googleusercontent.com/-Rm_AcnAWXVo/UTOS9Tj36WI/AAAAAAAAIoY/7yTNh1Yak_w/s640/P3030015.JPG

Jakie jest przeznaczenie przedmiotu, który Wizjoner trzyma w ręce?  hmm

Wokół góry, góry i góry...i całe moje życie w górach, ileż piękniej drozdy leśne śpiewają,niż śpiewak płatny na chórach. Wokół lasy, lasy i wiatr...i całe życie w wiatru świstach. Wszyscy, których kocham, wita was modrzewia ikona złocista. (J.Harasymowicz) smile

72

Odp: Łysina

Jola, odkryłaś niezwykły skarb. Tez bym chciał odwiedzić te izbę. smile

http://szlakiibezdroza.blogspot.com/  - wszystko na czasie .

73

Odp: Łysina

To wygląda trochę tak, jakby się to wieszało na ścianie, a na tym coś kładło, jakieś kubki czy coś takiego  tongue

Ostatnio edytowany przez Miluś (2013-03-08 00:35:48)

"Lecz kto sieje kłamstwa, ten w końcu zawsze doczeka się ich plonów, a wtedy może już tylko odpoczywać po trudach i śledzić tylko, jak inni zbierają żniwo i wyręczają go w rozsiewaniu dalej złego ziarna"

J.R.R. Tolkien
SILMARILION

74

Odp: Łysina

Wygląda mi to na pewien rodzaj sitka. hmm  hmm

75

Odp: Łysina

Też się nad sitkiem zastanawiałem, ale bardzo intrygujący jest ten półokrągły kształt tongue

"Lecz kto sieje kłamstwa, ten w końcu zawsze doczeka się ich plonów, a wtedy może już tylko odpoczywać po trudach i śledzić tylko, jak inni zbierają żniwo i wyręczają go w rozsiewaniu dalej złego ziarna"

J.R.R. Tolkien
SILMARILION