Temat: Wapiennica

Wapiennica 528 m npm                                                                                                                                                              .Wapiennica zawdziecza swa nazwe skałom ,z jakich jest zbudowana .Zapewne od początków osadnictwa miejscowa ludnośc czerpała stąd budulec ,jednak ustalenie daty ,od której zaczeła się eksploatacja złóż kamienia wapiennego na skalę przemysłową,sprawia trudnośc Kronika wsi ,rozpoczęta  1964 r przez Piotra Wronę ,opiera się na informacjach z ksiąg kościelnych i kroniki szkolnej oraz ustnych przekazach najstarszych mieszkańców ,a głównie poswięcona jest najwazniejszym wydarzeniom z dziejów Inwałdu .Wapiennik jako taki zajmuje w niej niewiele miejsca .Wiadomo ze wapno z Inwałdu cieszyło się dobrą marka .Początki wapiennika mogą miec swoje zródło w legendzie !Otóż dośc głośna była opowieśc o beskidzkich zbójnikach ,którzy pod wodzą niejakiej Marianki ,czarnoksiężniczki z Inwałdu ,beskarnie napadali podróżnych ...Harnaśka miała w Wapiennicy prawdziwy podziemny pałac ,do którego wejście usytuowane było nad potokiem ,  w pobliżu zródła .Bolesław Marczewski w swojej monografii ,,Powiat wadowicki pod względem geograficznym,statystycznym i historycznym"(Kraków 1897)wspomina ,,Trochę na lewo ku skałom wapiennym była podobno jakaś jaskinia .Wiele o tej jaskini między ludem bajek nasłuchac się można było,że lękliwym włosy na głowie dęba stawały .Za czasów ks.Michała Króla (chodzi o pochodzącego z Inwałdu ks.Michała Króla)zaczęto rozkopywac tę jaskinie i wydobywano tam sławny ,biały ,wapienny kamień inwałdzki "Pod koniec XIXw,wapiennik wraz z cegielnią stanowił własnośc Żyda Kleopolda .Mieszkająca w Cieszynie pani Elżbieta Niznik-Jurys podaje iż jej ojciec ,Józef Piętka ,w 1928 r,wydzierżawił inwałdzki wapiennik od firmy ,,Silesia"z Bielska .Urodzony w 1865 r niedaleko Raciboża ,z zawodu był budowniczym .Po podpisaniu umowy dzierżawnej ,zamieszkał z rodziną w Inwałdzie W wapienniku zatrudniał około 50 pracowników ,w większości mieszkańców wioski W 1936 roku uznano ze pokłady kamienia wapiennego zostały wyeksploatowane Pozostawione same sobie wyrobiska wypełniły się częsciowo wodą i utworzyły niespotykane nigdzie indziej w Beskidzie Małym niewielkie zbiorniki wodne o podłożu wapiennym Na ich powierzchni wykształcają się pływające zbiorowiska o charakterze agregacyjnym . W wielu miejscach wnikają one mozaikowo do płatów budowanych przez ugrupowania wodnych roślin naczyniowych ,bądz tez przybrzeżnych zbiorowisk wodnych i błotnych tworzących roslinnośc szuwarową stref brzegowych Porwak tektoniczny Wapiennik w Inwałdzie ma wymiary 450 m (rozciągłośc wschód- zachód) do 200 m (rozciągłośc północ-południe) i maksymalną miąższośc(grubośc)około 100 m W jego obrębie znajdują sie  stare wyrobiska będące pozostałościa po wydobyciu wapienia Scieżka przyrodnicza  obejmuje Wapiennik dolny (wschodni),objety prawną ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej  oraz towazyszące mu dwie pozostałe częsci -Wapiennik Środkowy i Wapiennik Górny . Większa częśc wyrobiska jest  silnie zarośnięta ,co utrudnia bezposrednią obserwacje skał ,a jednocześnie stanowi o bogactwie flory i fauny Proponowana trasa pozwala na zapoznanie się z głównymi typami skał z wybranymi zagadnieniami tektonicznymi ,gatunkami roślin i zwierząt oraz typami kilku siedlisk . Ściezka rozpoczyna się przy przystanku PKP w Inwałd , z którego kierujemy sie na południe .

Ostatnio edytowany przez ferdynans (2010-05-24 19:56:47)

Bez wycieczek,podróży,życie ludzkie upływa beztreściwie,nudno i szaro ,toteż one nie tylko urozmajcają,ale rzec można przedłużają nasze życie                             K.SOSNOWSKI

2

Odp: Wapiennica

Dla tych co chcą to miejsce odwiedzić mogę polecić książkę:

Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów 2007

----------------------------------------
Największą ozdobą naszego Beskidu [...] są jego urocze doliny. Wprawdzie dawno już straciły one charakter pierwotności i dzikości, [...] ale mimo wszystko nie są pozbawione swoistego wdzięku, chociaż wszędzie już widoczne są ślady rąk ludzkich.
- Jan Galicz

3

Odp: Wapiennica


Czy komuś wiadomo coś na temat tego krzyża stojącego przy żółtym szlaku prowadzącym z Wapiennika w Inwałdzie?