1

Temat: Znalezienie poroża jelenia lub sarny

Ostatnio chodząc po beskidzkich lasach naszło mnie takie pytanie; jak wygląda sprawa znalezienia poroża sarny lub jelenia? Czy takie znalezisko np. kawałek tyki, bądź i całą tykę mogę zabrać sobie do domu? Na pewno są tu osoby, które kiedyś coś podobnego znalazły i wzięliście takie znalezisko ot tak do domu? Wiem, ze na pewno w parkach narodowych nie można zbierać, gdzieś mi się obiło o uszy, że w parkach krajobrazowych także, a jakby nie patrząc, to Beskid Mały jest parkiem krajobrazowym tongue Ma ktoś wiedzę w tym zakresie?

"Lecz kto sieje kłamstwa, ten w końcu zawsze doczeka się ich plonów, a wtedy może już tylko odpoczywać po trudach i śledzić tylko, jak inni zbierają żniwo i wyręczają go w rozsiewaniu dalej złego ziarna"

J.R.R. Tolkien
SILMARILION

2

Odp: Znalezienie poroża jelenia lub sarny

Co do zbierania poraża zwanego też inaczej wieńcem czy tyką reguluje ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm. )
Ustawa określa, m.in., zakazy występujące w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz odstępstwa od
tych zakazów:
W Art.52 znajdujemy następującą informację:
1. W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone następujące
zakazy:
[...]
6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania lub preparowania okazów gatunków;


dalej czytając

Art. 127
Kto umyślnie:
1) narusza zakazy obowiązujące w:
a) parkach narodowych,
b) rezerwatach przyrody,
c) parkach krajobrazowych,
d) obszarach chronionego krajobrazu,
e) obszarach Natura 2000,
- podlega karze aresztu albo grzywny.

zaś w Art. 131.
Kto:
14) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową
– podlega karze aresztu albo grzywny

Jak widzisz zbierając poraża w tym miejscu nie wolno ci i należy ono do Skarbu Państwa czyli do Lasów Państwowych

Co innego gdy poroże leżeć będzie na działce prywatnej, bo wtedy należy do właściciela działki.


Gdzie szukać zatem

tam gdzie jelenie lubią przebywać, czasami przy paśnikach, a czasami w miejscach, gdzie byśmy się go nie spodziewali wink

----------------------------------------
Największą ozdobą naszego Beskidu [...] są jego urocze doliny. Wprawdzie dawno już straciły one charakter pierwotności i dzikości, [...] ale mimo wszystko nie są pozbawione swoistego wdzięku, chociaż wszędzie już widoczne są ślady rąk ludzkich.
- Jan Galicz

3

Odp: Znalezienie poroża jelenia lub sarny

http://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/jelen … erac/rnf4x

4

Odp: Znalezienie poroża jelenia lub sarny

Czyli na terenie Beskidu Małego zbierać nie wolno smile Czyli jednym słowem mówiąc, lepiej przypadkowo nic nie znaleźć, bo będzie to trzeba oddać państwu, czyli nam wszystkim, czyli lasom państwowym, które mają już tego w piernik i nie wiadomo po co im więcej, jak rok rocznie dodatkowo sami sobie znajdują tongue

"Lecz kto sieje kłamstwa, ten w końcu zawsze doczeka się ich plonów, a wtedy może już tylko odpoczywać po trudach i śledzić tylko, jak inni zbierają żniwo i wyręczają go w rozsiewaniu dalej złego ziarna"

J.R.R. Tolkien
SILMARILION

5

Odp: Znalezienie poroża jelenia lub sarny

wg tego co Staszek podesłał do informacji to można zbierać same poroża, ale jeśli jest to poroże z czaszką jelenia to już musisz oddać do do Nadleśnictwa

----------------------------------------
Największą ozdobą naszego Beskidu [...] są jego urocze doliny. Wprawdzie dawno już straciły one charakter pierwotności i dzikości, [...] ale mimo wszystko nie są pozbawione swoistego wdzięku, chociaż wszędzie już widoczne są ślady rąk ludzkich.
- Jan Galicz

6

Odp: Znalezienie poroża jelenia lub sarny

W tym kraju wszystko nalezy do panstwa..............................................................?

Odp: Znalezienie poroża jelenia lub sarny

Prawie. Np prawo górnicze i geologiczne stanowi, że każda kopalina użyteczna stanowi Własność Skarbu państwa. To znaczy,że jeśli znajdziesz w swoim ogródku węgiel kamienny, ropę, czy złoto wink to musisz wystąpić o koncesję na jego wydobycie. I tutaj znowu niespodzianka. Jeśli ową kopalinę wcześniej rozpoznał twój sąsiad to On ma pierwszeństwo do jej wydobycia.
Polska to piękny kraj...

O czym ja mam rozmawiać z człowiekiem, który nie rozróżnia wesołego letniego picia od jesiennego depresyjnego pijaństwa ?

8

Odp: Znalezienie poroża jelenia lub sarny

Jesli chodzi o walory turystyczne-to tak.Jesli o warunki do zycia-to nie

9

Odp: Znalezienie poroża jelenia lub sarny

1. po pierwsze ustawa o ochronie przyrody nie reguluje zbierania poroża jelenia daniela łopat łosia lub parostków rogacza sarny. baca przytoczył art. 52 ustawy o ochronie przyrody odnoszący się do zwierząt podlegających ochronie. Listę zwierząt chronionych reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z 2011 r. Na liście brak ww. zwierząt, które są gatunkami łownymi. Ze zwierząt które mają rogi (a nie parostki ani poroża) i podlegają ochronie to kozica i żubr tylko :>
2. po drugie nie określono takich zakazów w parkach narodowych ani w rezerwatach przyrody - na terenie tych form ochrony obowiązuje zakaz poruszania się poza szlakami turystycznymi i jakbyś znalazł zrzuta (czytaj np. poroże jelenia bez czachy) na drodze to w żaden sposób nie łamiesz prawa. Przepis ten nie dotyczy parku krajobrazowego w którym ne ma takich zakazów.
3. to co powyżej pisałem - jak znajdziesz czaszkę z parostkami/porożem/łopatami musisz powiadomić straż leśną, leśniczego lub miejscowe koło łowieckie. zabranie całego kompletu  nie jest legalne gdyż w takim wypadku można posądzić znalazcę o kłusownictwo.
4. po 4 jelenie zrzucają poroże na wiosnę i można poszukać w marcu poroża szukając śladów krwi na sniegu oraz tropu jelenia - tak najlepiej znaleźć poroże.

10

Odp: Znalezienie poroża jelenia lub sarny

No to już w takim razie chyba wszystko jasne :-) Dzięki for za wyjaśnienia smile Wiesz, to nie jest kwestia tego, że celowo chodzę po lasach w poszukiwaniu zrzutów. Tylko jak się tak wędruje po lesie, to jest jakieś tam prawdopodobieństwo znalezienia poroża itp, a wówczas nasuwa się pytanie czy można zabrać taką tykę, czy nie smile No ale teraz to jest już jasne. Bo ogólnie w necie można natrafić na wiele bardzo sprzecznych ze sobą informacji.

"Lecz kto sieje kłamstwa, ten w końcu zawsze doczeka się ich plonów, a wtedy może już tylko odpoczywać po trudach i śledzić tylko, jak inni zbierają żniwo i wyręczają go w rozsiewaniu dalej złego ziarna"

J.R.R. Tolkien
SILMARILION

11

Odp: Znalezienie poroża jelenia lub sarny

Jeśli chodzi o poroże Jelenia Znalezienie na terenie Lasów Państwowych kompletnego poroża powinno zostać zgłoszone pracownikom administracji lasów państwowych. Straż Leśna może odebrać nielegalnemu posiadaczowi kompletny wieniec (poroże z czaszką). Duża liczba zbieraczy "zrzutów” poroży jeleni penetrujących lasy, chodzących trop w trop zakłóca zwierzynie spokój. Efektem tego jest przepędzanie osłabionej po okrsie zimy zwierzyny z jej naturalnych ostoi. Często kończy się to nawet śmiercią ściganych zwierząt. Przestraszone jelenie czy sarny uciekają kilometrami przeżywając ogromny stres.

Wieńce padniętej zwierzyny zgodnie z prawem stanowią własność Skarbu Państwa i w wypadku znalezienia tuszy byka jelenia w lesie należy zawiadomić właściwe miejscowo nadleśnictwo, w związku z podejrzeniem popełnienienia przestępstwa.

Zrzuty natomiast jako element runa leśnego są własnością znalazcy.

Jeśli ktoś lekceważy tablice zakazujące wstępu do lasu na dany teren i tym samym przegania ptactwo czy zwierzynę grubą, musi się liczyć z konsekwencjami.

Poroża nie wolno zbierać na terenie parków narodowych oraz na terenie rezerwatów przyrody. Dotyczy to także zakazu płoszenia i niepokojenia zwierząt.
Miejscami, gdzie nie wolno również „podnosić” trofeów, są  miejsca objęte (wg ustawy o lasach):
I. Stałym zakazem wstępu do lasu, tj.:
1) uprawy leśne do 4 m wysokości,
2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
3) ostoje zwierząt,
4) źródliska rzek i potoków,
5) obszary zagrożone erozją.
II. Okresowym zakazem wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, tj. w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego,
2) występuje duże zagrożenie pożarowe,
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

Nie dopuszczalne są praktyki konsekwentnego chodzenia tropem za bykiem z porożem, gdyż tropienie może wykonywać osoba posiadająca uprawnienia do polowania.


Źródła: Internet; Ustawa o lasach; Ustawa o ochronie przyrody; Ustawa o łowiectwie z 13 października 1995r. Prawo ŁowieckieTekst: Robert Wojnerowicz, Karol Pawlicki

Bez wycieczek,podróży,życie ludzkie upływa beztreściwie,nudno i szaro ,toteż one nie tylko urozmajcają,ale rzec można przedłużają nasze życie                             K.SOSNOWSKI