Temat: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

Byłem dzisiaj na Leskowcu na szczycie w szałasie umieszczony był tekst właśnie o takim tytule jak tego posta  uznałem ze wart jest umieszczenia na naszej stronie snułem przypuszczenia czy kolega Szymskim nie brał w tym udziału a to dalsza jego treśc                                                                                                                          ------------Po wkroczeniu wojsk Niemieckich 1.09.1939r.do Polski rozpoczeły się prześladowania i represje ludności ziemi ŻYWIECKIEJ .Niemcy w ramach akcji,,Ostwall''postanowili wysiedlic mieszkańców tych terenów .a na ich miejsce sprowadzic osadników niemieckich (zw.Bauerami).Osadnik taki zajmował 5-6 gospodarstw rolnych wraz z zabudowaniami i dobytkiem .ziemię tych gospodarstw scalał ,a opuszczone domy burzył .Wysiedlenia te rozpoczeły sie 20.10.1940r.Mieszkańców wywożono na Mazury albo w Lubelskie .Dla wygody Niemców niektórych rzemieślników przesiedlano ,takich jak :kowali i stolarzy . Z pow. żywieckiego ogółem wysiedlonook. 1500 rodzin ,często w brutalny i barbarzyski sposób dokonywano też wywózek do przymusowych robót w Niemczech . Policja Niemiecka aresztowała ludnośc bez powodu .Polacy pozostali na miejscu musieli pilnowac niemieckich gospodarzy .gdyż partyzanci z okolicznych lasów przychodzili nocą po żywnośc i na tym tle często dochodziło między nimi do konfliktów W samym Krzeszowie było ok.30 osadników niemieckich a w Kukowie 6. Po kilku dniach walki miedzy Armią Niemiecką a Armią Rosyjską w rejonie Śleszowice-Krzeszów ,nocą niemieccy osadnicy ostatecznie opuścili Krzeszów i Kuków 20.01.1945r. zabierając ze sobą dobytek,jak konie i wozy 01.02.1945r. Krzeszów i Kuków ostatecznie był WOLNY!!  Orginalne zdjęcia z wysiedleń tych terenów znajdują sie w Muzeum Ziemi Suskiej na zamku w Suchej Beskidzkiej

Bez wycieczek,podróży,życie ludzkie upływa beztreściwie,nudno i szaro ,toteż one nie tylko urozmajcają,ale rzec można przedłużają nasze życie                             K.SOSNOWSKI

2

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

nie brałem w tym udziału.

taka ciekawostka jeszcze

Według akt umorzenia śledztwa w sprawie deportacji Polaków z Ziemi Żywieckiej w 1940 roku, wysiedlenie mieszkańców Krzeszowa przebiegało w następujący sposób:

Mieszkańców Krzeszowa wysiedlono we wtorek w dniu 8.10.1940 r. w godzinach rannych, padał obfity deszcz. Po dwóch funkcjonariuszy policji porządkowej wtargnęło do wyznaczonych domów, pozwalając zabrać jedynie podręczny bagaż, zawierający głównie odzież. Musiał on być spakowany w worek bądź tobołek, nie wolno było zabierać walizek. Wysiedlonych zaprowadzono na plac w dolnym Krzeszowie. Łącznie zabrano 831 osób (157 rodzin). Ciężarówkami zawieziono ich do szkoły w Suchej. Następnego dnia w czasie rejestracji fotografowano każdą rodzinę, wydano po 20 zł na osobę dorosłą, po czym zaprowadzono wysiedlonych na stację kolejową, skąd pociągiem nr 2233 liczącym 1008 osób wywieziono ich przez Łódź do Ostrowa. Były rodziny, które nie zmieściły się w tym transporcie i te przewieziono ciężarówkami do budynku sanatorium w Rajczy gdzie przez kilka dni, śpiąc na swoich workach czekali na transport. W dniu 12.10.1940 r. zaprowadzono ich na stację w Rajczy skąd pociągiem nr 2215 odjechali do Szczebrzeszyna. Większość rodzin trafiała do okolicznych wsi, a część została zakwaterowana na przedmieściach Szczebrzeszyna. Tym było bardzo trudno o żywność, zdarzało się, że prosili o nieokolicznych mieszkańców, korzystali też z pomocy opieki społecznej."

Natomiast mieszkańców Kukowa:


Kuków – mieszkańców wysiedlono w tym samym dniu co mieszkańców Krzeszowa tj. w dniu 8 października 1940 r. we wczesnych godzinach rannych. Wiele rodzin miało przygotowane na drogę tobołki z ubraniami i jedzeniem. Łącznie wysiedlono 53 rodziny liczące 297 osób. Zebrano ich na placu zwanym „Plac Bani” skąd ciężarówkami przewieziono ich do budynku szkoły w Suchej, a następnego dnia zaprowadzono na stację kolejową. Pociągiem nr 2233 złożonym z wagonów osobowych i towarowych, w których panował tak duży tłok, że trudno było usiąść, odjechali do Łodzi, a stamtąd w dniu 10.10.1940 r. o godz. 450 do stacji Ostrów. Część wysiedlonych zostawiono jeszcze przed Warszawą w Grodzisku Mazowieckim, ale ich pobyt tam trwał ok. trzech miesięcy, po czym byli kierowani w kierunku Ostrowa. Następnie furmankami dostali się do wyznaczonych wsi (np. Jarnuty), gdzie rozlokowano ich w tamtejszych gospodarstwach. Niektórzy trafili na życzliwych ludzi, którzy dzielili z nimi izbę, sprzęty i wspólny stół, przy którym jednak nie można było najeść się do syta, a jedynie zaspokoić głód. Wysiedleni w zamian pomagali przy wszystkich pracach gospodarskich.

***************
z Targoszowa nie wysiedlono ani jednej osoby

Ostatnio edytowany przez szymskim (2010-05-02 12:49:43)

3

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

ferdynans napisał/a:

Po wkroczeniu wojsk Niemieckich 1.09.1939r.do Polski rozpoczeły się prześladowania i represje ludności ziemi ŻYWIECKIEJ .Niemcy w ramach akcji,,Ostwall''postanowili wysiedlic mieszkańców tych terenów .a na ich miejsce sprowadzic osadników niemieckich (zw.Bauerami).

nie spotkałem się nigdy z nazwą 'Ostwall" przy wysiedleniach z Żywiecczyzny, znana jest mi za to nazwa "Akcja Żywiec" z niem. "Saybusch Aktion"
"
znalazłem tez parę fajnych zdjęć
http://www.saybuschaktion.pl/uploads/thumbs/742_big.jpg
http://www.saybuschaktion.pl/uploads/thumbs/730_big.jpg
http://www.saybuschaktion.pl/uploads/thumbs/736_big.jpg
http://www.saybuschaktion.pl/uploads/thumbs/731_big.jpg


więcej zdjęć
http://www.saybuschaktion.pl/index.php?d=2&id=47

Ostatnio edytowany przez szymskim (2010-05-02 12:47:13)

4

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

No super jestem pod wrażeniem twojej wiedzy Nazwe  ,,Ostwall''przepisałem z artykułu jeden wisiał w schronie na szczycie Leskowca a drugi na tablicy ogłoszeń obok Kaplicy Groń Jana Pawła nie dociekałem czy faktycznie akcja o takiej nazwie miała miejsce

Bez wycieczek,podróży,życie ludzkie upływa beztreściwie,nudno i szaro ,toteż one nie tylko urozmajcają,ale rzec można przedłużają nasze życie                             K.SOSNOWSKI

5

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

W latach wojny hitlerowcy realizowali akcje osiedleńczą, która w źródłach określana jest jako OSTWALL lub WEHRWALL. "Saybusch Aktion" to fragment tego planu.

6

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

aaaaaaaa:)

wygooglowałem coś takiego

Ostwall miał być pasem kolonizacyjnym zasiedlonym przez osadników niemieckich, którego zadaniem byłoby oddzielanie terenów wcielonych do III Rzeszy od GG. Miał to być swoisty
„kordon sanitarny”, dzięki czemu kontakty pomiędzy dwiema rozdzielonymi grupami ludności polskiej byłyby utrudnione. Chronologicznie pierwsza wzmianka o nadgranicznym pasie osadniczym została przedstawiona 29 października 1939 roku podczas określenia przez Hitlera ogólnych planów terytorialnych dotyczących okupowanych ziem polskich. Plany te były częścią odpowiedzi na propozycje angielskich kół skłonnych do kompromisu z Niemcami, które jako reprezentant przedstawił baron de Roop. Zamysł Hitlera polegał na zbudowaniu nad dotychczasową granicą pasa kolonizacyjnego, w którym będą osadzani Niemcy z całego świata. Tereny te oczywiście miałyby zostać poddane germanizacji.

Ostatnio edytowany przez szymskim (2010-05-02 15:15:34)

7

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

W dniu 30 września 2009 r. miałam okazje wysłuchać wykładu p. Mirosława Sikory - pracownika Referatu Naukowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach na temat „Aktion Saybusch. Germanizacja Żywiecczyzny przez narodowo-socjalistyczne Niemcy podczas II wojny światowej". Prelegent przedstawił wyniki najnowszych badań historycznych na podstawie źródeł niemieckojęzycznych i bogato udokumentowanych źródeł fotograficznych, znajdujących się w archiwum IPN.
Informacje, które przeczytałam w tym wątku poszerzyły moją wiedzę w tym temcie. Podane fakty, liczby, pokazują dramatyzm tamtych zdarzeń. Dziękuję Wam Panowie ferdynans, szymskim i MF

szymskim Czy wiadomo dlaczego z Targoszowa nie wysiedlono ani jednej osoby?

Wokół góry, góry i góry...i całe moje życie w górach, ileż piękniej drozdy leśne śpiewają,niż śpiewak płatny na chórach. Wokół lasy, lasy i wiatr...i całe życie w wiatru świstach. Wszyscy, których kocham, wita was modrzewia ikona złocista. (J.Harasymowicz) smile

8

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

Odpowiedź jest bardzo prosta. Niemcy wysiedlali ludzi, żeby osiedlić  swoich. Targoszów położony był jakby na uboczu. Zresztą jest tak do dziś. Bardzo słaba komunikacja "z resztą świata" jest do teraz.  Swoje robiła też kiepska ziemia. Bauerowie woleli Krzeszów, czy Kuków z przyczyn czysto ekonomicznych.  Lepszy kontakt ze światem (miejscowości te leżą obok dróg wojewódzkich i powiatowych), lepsza gleba, wszystko na miejscu (kościoły, sklepy) W Targoszowie Niemcy nie widzieli dla siebie miejsca. Faktem jest to, że ludzie z sąsiednich wiosek szukali schronienia dla siebie właśnie w Targoszowie.

Niemcy nie myśleli o nim nawet jak o miejscu turystycznym. Myślę, że jako miejsce rekreacyjne woleli by Babią Górę czy inne góry, a nie  Leskowiec, bo miejsca te miały już swoją renomę. Jak wiemy jeszcze do niedawna o Beskidzie Małym praktycznie nie mogliśmy nic znaleźć w przewodnikach, a jak już to bardzo ubogie informacje.

"W grudniu 2009r. ukazał się również 11 tom „Rocznika Babiogórskiego” wydany jako wspólne dzieło Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich i Babiogórskiego Parku Narodowego. Jego zawartość to głównie materiały z VI Sympozjum Popularno – Naukowego Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich zorganizowanego w ramach obchodów 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Odbyło się ono 11 września 2009 r. na zamku w Suchej Beskidzkiej i poświęcone zostało stratom osobowym, cywilizacyjnym i materialnym zadanym przez Niemcy w czasie II wojny światowej w miejscowościach około babiogórskich."

Niestety nie miałem jeszcze przyjemności poczytać ten kalendarz.... jeszcze;)

Ostatnio edytowany przez szymskim (2010-05-03 15:23:52)

9

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

No proszę, a ja się martwiłam, że to jakiś bardziej dramatyczny powód. Dziękuję za wyjaśnienie.

Ostatnio edytowany przez jolanta (2010-05-20 08:09:44)

Wokół góry, góry i góry...i całe moje życie w górach, ileż piękniej drozdy leśne śpiewają,niż śpiewak płatny na chórach. Wokół lasy, lasy i wiatr...i całe życie w wiatru świstach. Wszyscy, których kocham, wita was modrzewia ikona złocista. (J.Harasymowicz) smile

10

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

Podobna sytuacja była w okolicach Andrychowa We wrzesniu 1940 r rozpoczęto wysiedlanie ludności Początkowo wysiedlono około 88 rodzin z Inwałdu Wczesną wiosną 1942 r.wywieziono prawie 3/4 mieszkańców Wieprza Do końca1942r. wysiedlono około 90% mieszkańców Wieprza,236 rodzin z Głębowic 7 rodzin z Przybradza około 1000 osób z Roczyn ,80% mieszkańców Nidku ,25 % mieszkańców Gierałtowic i 65 rodzin z Frydrychowic . Nie podlegały wysiedleniu jedynie tereny górskie,niedostępne,o lichej,nieurodzajnej ziemi jak Zagórnik ,Rzyki,Targanice i Brzezinka

Ostatnio edytowany przez ferdynans (2010-05-03 18:13:06)

Bez wycieczek,podróży,życie ludzkie upływa beztreściwie,nudno i szaro ,toteż one nie tylko urozmajcają,ale rzec można przedłużają nasze życie                             K.SOSNOWSKI

11

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

info sprzed 2 dni ze strony www.krzeszow.org, czyli chyba poznaliśmy osobe odpowedzialną za tą inicjatywę:)

Kilka dni temu Pan Stanisław Kościelniak mieszkaniec Nowej Huty pochodzący z Kukowa przekazał mi tekst, który opracował z okazji 70 rocznicy wysiedleń. Pan Stanisław był jedną z wysiedlonych osób. Tekst zamieszczony poniżej jest w niezmienionej formie i dlatego data rozpoczęcia wysiedleń jest inna niż podają akta umorzenia śledztwa w sprawie deportacji Polaków z Ziemi Żywieckiej w 1940 roku. (jest to różnica 12 dni) Rozbieżność wynika z różnych źródeł informacji.

Po wkroczeniu wojsk niemieckich 1.09.1939r. do Polski rozpoczeły się prześladowania i represje ludnosci ziemi żywieckiej. Niemcy w ramach akcji "Ostwall" postanowili wysiedlić mieszkańców tych terenów, a na ich miejsce sprowadzić osadników niemieckich (zw. Bauerami). Osadnik taki zajmował 5-6 gospodarstw rolnych wraz z zabudowaniami i dobytkiem, ziemię tych gospodarstw scalał, a opuszczone domy burzył. Wysiedlenia te rozpoczeły się 20.10.1940r. Mieszkańców wywożono na Mazury albo w lubelskie. Dla wygody Niemców niektórych rzemieślników przesiedlono, takich jak: kowali i stolarzy. Z pow. żywieckiego ogółem wysiedlono ok 1500 rodzin, często w brutalny i barbarzyński sposób dokonywano też wywózek do przymusowych robót w Niemczech. Policja niemiecka aresztowała ludność bez powodu. Polacy pozostali na miejscu musieli pilnować niemieckich gospodarzy, gdyż partyzanci z okolicznych lasów przychodzili noca po żywnośc i na tym tle często dochodziło między innymi do konfliktów. W samym Krzeszowie było ok. 30 osadników niemieckich, a w Kukowie 6.

Po kilku dniach walki między Armią Niemiecką a Armią Rosyjską w rejonie Śleszowice-Krzeszów, nocą niemieccy osadnicy ostatecznie opuscili Krzeszów i Kuków 20.01.1945r. zabierając ze soba dobytek, jak konie i wozy. 01.02.1945r. Krzeszów i Kuków ostatecznie był wolny!

12

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

ciekawe informacje Mało osób na pewno o tym wie

----------------------------------------
Największą ozdobą naszego Beskidu [...] są jego urocze doliny. Wprawdzie dawno już straciły one charakter pierwotności i dzikości, [...] ale mimo wszystko nie są pozbawione swoistego wdzięku, chociaż wszędzie już widoczne są ślady rąk ludzkich.
- Jan Galicz

13

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

A na dodatek info z pierwszej ręki, tym bardziej cenne smile

Wokół góry, góry i góry...i całe moje życie w górach, ileż piękniej drozdy leśne śpiewają,niż śpiewak płatny na chórach. Wokół lasy, lasy i wiatr...i całe życie w wiatru świstach. Wszyscy, których kocham, wita was modrzewia ikona złocista. (J.Harasymowicz) smile

14

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

"Kamieniste, wysoko położone pola, mimo, że o dużym areale (na 1 mieszkańca  statystycznie przypadało 2,7 ha - w powiecie suskim średnio 1,14 ha na osobę) dawały mizerne plony. Dlatego też Targoszów jako jedyna wieś Beskidu Małego, w czasie II wojny nie został wysiedlony przez Niemców. Na lichą, kamienistą ziemię nie było chętnych. Po II Wojnie Światowej mieszkańcy Targoszowa podejmowali pracę w kopalniach śląskich i fabrykach Bielska - Białej"

J. Harasiewicz 'Gmina Stryszawa' wyd. Krosno 2002

15

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

skopiujcie to w oknie przeglądarki
www1.ipn.gov.pl/download.php?s=1&id=1903

16

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

Przerażająca rzeczywistosć sad  Ciekawi mnie to, że sporo osób wywieziono do Siedlec? Po co?

http://szlakiibezdroza.blogspot.com/  - wszystko na czasie .

17

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

może nie beskid mały, ale warto naprawdę!

Instytut Pamięci Narodowej o. Katowice
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
Ochotnicza Straż Pożarna w Lachowicach

zapraszają na obejrzenie wystawy
pt. „Aktion Saybusch. Wysiedlenie mieszkańców
Żywiecczyzny przez okupanta niemieckiego 1940-1941.”

Wystawa składa się z 30 paneli, które w przystępny i atrakcyjny sposób przybliżają historię jednego z najtragiczniejszych wydarzeń
w historii Żywiecczyzny. Wystawa prezentuje nie tylko krok po kroku sam przebieg akcji wysiedleńczej, ale także m.in.: proces aneksji ziem Żywiecczyzny do III Rzeszy, założenia organizacji oraz germanizacji tych ziem, strukturę narodowościową i gospodarczą powiatu, sylwetki pomysłodawców oraz wykonawców akcji wysiedleńczej.

Wystawę będzie można obejrzeć w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lachowicach w dniach od 17 do 23 stycznia 2011r.

Godziny otwarcia wystawy:
17 – 22 stycznia (poniedziałek – sobota) od godz. 16.00 do 18.00.

23 stycznia (niedziela) od godz. 8.00 do 14.00.

Grupy zorganizowane oraz szkoły pragnące zwiedzić wystawę o innej porze aniżeli w w/w harmonogramie, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne grupy pod nr 608 877 495.

WSTĘP WOLNY !


Organizator wystawy:
Instytut Pamięci Narodowej o. Katowice
Starostwo Powiatowe w Żywcu

Współorganizator wystawy w Gminie Stryszawa:
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
Ochotnicza Straż Pożarna w Lachowicach

Scenariusz wystawy:
dr Mirosław Sikora,
Monika Bortlik-Dźwierzyńska.

18

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

jakby ktoś sie wybierał to niech napisze na forum kiedy. To się spotkamy;)

19

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

Czyli najpierw wystawa, a potem koncert? big_smile (23.01)  Może się to uda połączyć smile

Wokół góry, góry i góry...i całe moje życie w górach, ileż piękniej drozdy leśne śpiewają,niż śpiewak płatny na chórach. Wokół lasy, lasy i wiatr...i całe życie w wiatru świstach. Wszyscy, których kocham, wita was modrzewia ikona złocista. (J.Harasymowicz) smile

20

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

a bo jeszcze koncert noworoczny 23;)

21

Odp: 70-ta ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW KUKOWA I KRZESZOWA

WÓJT GMINY STRYSZAWA

zaprasza
Wszystkich Mieszkańców
na odsłonięcie i poświęcenie pomnika w hołdzie wszystkim poległym
za Polskę, prześladowanym, wysiedlonym i wypędzonym,
ze swych ziem ojczystych.
Uroczystość odbędzie się w dniu 11.11.2013r. o godz.1300 na placu obok
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kukowie


Program uroczystości
Poniedziałek 11.11.2013r.

13 00 Przywitanie zaproszonych gości
13 15 Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika
13 20 Program patriotyczny przygotowany przez ZSS w Krzeszowie
13 40 Występ Gminnej Orkiestry Dętej
14 00 Zakończenie uroczystości