Temat: Nowa polska czerwona lista paprotników i roslin kwiatowych

W 2016 roku ukazała się Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Jest to już czwarta z kolei Lista opisująca aktualny stan polskiej flory. Utworzono ją w oparciu o analizę stopnia zagrożenia wszystkich roślin naczyniowych występujących w naszym kraju, zarówno rodzimych, jak i archeofitów. Na Liście znalazły się głównie taksony w randze gatunku. Uwzględniono również podgatunki, jeśli stopień ich zagrożenia różnił się od zagrożenia całego gatunku. Prezentowana lista zagrożonych roślin obejmuje 765 taksonów, co stanowi 30% flory Polski.
http://www.iop.krakow.pl/artykuly_1_548 … two_id=343

Ciekaw jestem jakie z tych taksonów stwierdzono dotychczas w Beskidzie Małym i ile ich jest hmm Jak będę miał taką możliwość to je zweryfikuje smile

Odp: Nowa polska czerwona lista paprotników i roslin kwiatowych

Oto wykaz roślin naczyniowych stwierdzonych dotychczas w Beskidzie Małym z "Polskiej czerwonej listy paprotników i roślin kwiatowych" 2016. Łącznie jest aż 65 taksonów. Całość posegregowałem według kategorii zagrożenia i alfabetu smile

kategoria CR - krytycznie zagrożony
Botrychium matricariifolium - podejźrzon marunowy
Spiranthes spiralis - kręczynka jesienna

kategoria EN - zagrożony
Aconitum lycoctonum - tojad lisi
Elatine hydropiper - nadwodnik naprzeciwlistny
Ranunculus arvensis - jaskier polny
Silene gallica - lepnica francuska

kategoria VU - narażony
Asplenium septentrionale - zanokcica północna
Botrychium lunaria - podejźrzon księżycowy
Cephalanthera longifolia - buławnik mieczolistny
Coeloglossum viride - ozorka zielona
Corallorhiza trifida - żłobik koralowy
Diphasiastrum complanatum - widlicz spłaszczony
Eleocharis mammilata - ponikło sutkowate
Epipactis purpurata - kruszczyk siny
Gentiana pneumonanthe - goryczka wąskolistna
Jovibarba sobolifera - rojownik pospolity
Lolium temulentum - życica roczna
Nymphoides peltata - grzybieńczyk wodny
Ophioglossum vulgatum - nasięźrzał pospolity
Orobanche flava - zaraza żółta
Parnassia palustris - dziewięciornik błotny
Pedicularis palustris - gnidosz błotny
Pedicularis sylvatica - gnidosz rozesłany
Potamogeton alpinus - rdestnica alpejska
Potamogeton compressus - rdestnica ściśniona
Radiola linoides - lenek stoziarn

kategoria NT - bliski zagrożenia
Agrostemma githago - kąkol polny
Antennaria dioica - ukwap dwupienny
Atropa belladonna - pokrzyk wilcza jagoda
Carex demissa - turzyca drobna
Centunculus minimus - niedośpiałek maleńki
Cephalanthera damasonium - buławnik wielkokwiatowy
Chimaphila umbellata - pomocnik baldaszkowy
Dactylorhiza majalis - kukułka szerokolistna
Diphasiastrum alpinum - widlicz alpejski
Drosera rotundifolia - rosiczka okrągłolistna
Epipactis atrorubens - kruszczyk rdzawoczerwony
Epipactis palustris - kruszczyk błotny
Euphorbia exigua - wilczomlecz drobny
Galium rotundifolium - przytulia okrągłolistna
Geranium sylvaticum - bodziszek leśny
Gladiolus imbricatum - mieczyk dachówkowaty
Goodyera repens - tajęża jednostronna
Gymnadenia conopsea subsp. conopsea - gółka długoostrogowa typowa
Huperzia selago - wroniec widlasty
Isolepis setacea - sitniczka szczecinowata
Juncus filiformis - sit cienki
Limosella aquatica - namulnik brzegowy
Lycopodium annotinum - widłak jałowcowaty
Lycopodium clavatum - widłak goździsty
Monoses uniflora - gruszycznik jednokwiatowy
Orchis mascula subsp. signifera - storczyk męski nakrapiany
Platanthera chlorantha - podkolan zielonawy
Potamogeton acutifolius - rdestnica ostrolistna
Pseudorchis albida - gołek białawy
Utricularia vulgaris - pływacz zwyczajny
Valerianella dentata - roszpunka ząbkowana

kategoria DD - brak wystarczających informacji
Aethusa cynapium subsp. agrestis - blekot pospolity polny
Arctium nemorosum - łopian gajowy
Batrachium peltatum - włosienicznik tarczowaty
Campanula cervicaria - dzwonek szczeciniasty
Diphasiastrum zeilleri - widlicz Zeillera
Myosotis discolor - niezapominajka różnobarwna
Pyrola media - gruszyczka średnia
Ranunculus serpens subsp. nemorosus - jaskier gajowy

Ostatnio edytowany przez Dariusz Tlałka (2017-02-01 15:19:04)