Temat: Gdańska majówka

Stało się coś strasznego. Coś, czego nie przewidzieli najbardziej wiekowi górale beskidzcy i szamani w dorzeczu Amazonki. Powiem więcej, ostatni taki cud zdarzył się w Kanie Galilejskiej, kiedy to Chrystus zamienił wodę w wino...

darkheush pojechał nad morze big_smile Nie śmiać się proszę tongue

Bielsko-Biała - 29 kwietnia 2017

22:26. Rusza. Powoli i wytrwale ciągnie mnie w górę mapy. "Pogoria" do najszybszych nie należy, więc kolejne 9 godzin będę zdany na średnio wygodne siedzenie/leżenie/kimanie/kontemplowanie widoków za oknem (głównie ciemności).

Gdańsk Głowny - 30 kwietnia 2017

7:35. Słoneczko. Stodwunastka na Wyspę Sobieszewską i kwaterujemy się. Szybki przepak i ruszamy na ścieżki wyspy. Do rezerwatu "Ptasi Raj". A jest co oglądać. Za Wikipedią...

Rezerwat przyrody Ptasi Raj – ptasi rezerwat przyrody na gdańskiej Wyspie Sobieszewskiej (utworzony w 1959 r., o powierzchni 198 ha), przy ujściu Wisły Śmiałej do Zatoki Gdańskiej. W skład rezerwatu wchodzi kilka większych i mniejszych zbiorników wodnych w tym dwa jeziora Jezioro Ptasi Raj i Jezioro Karaś oraz okoliczne łąki i lasy. Obszar ten został objęty częściową ochroną już w roku 1916. Prowadzona wówczas gospodarka pastwiskowa sprzyjała utrzymaniu siedlisk dla ptaków siewkowatych. W l. 30. XX wieku rejon ujścia Wisły Śmiałej był jedynym znanym lęgowiskiem m.in. rybitwy czubatej. W l. 60. i 70. w szuwarach porastających północny, bagnisty brzeg Jeziora Ptasi Raj istniało duże noclegowisko szpaków, na którym stwierdzono ponad 50000 ptaków. Obecnie zostały one zastąpione przez kaczki (krzyżówka, ogorzałka, gągoł, czernica). Bytuje tu łabędź niemy (do 200 osobników) oraz łabędź krzykliwy (ok. 100).

Ochronie rezerwatu podlegają ptaki błotne i wodne. Ptasi Raj jest punktem odpoczynku ptaków podczas przelotów migracyjnych, m.in. gęsi białoczelnych i gęsi zbożowych,m które na terenie rezerwatu nocują, a dniami żerują na żuławskich polach. Na obszarze rezerwatu można spotkać ponad 200 gatunków ptaków, szczególnie przelotnych, drobnych ptaków śpiewających i dużych ptaków wodnych oraz błotnych (w tym, w latach 1996-2001 gniazdowanie 32 gatunków wodno-błotnych, m.in. perkozek, zausznik, bąk, gęgawa, ohar, cyraneczka, nurogęś, błotniak stawowy, zielonka, kropiatka, wodnik, żuraw, ostrygojad, sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna, samotnik, słonka, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna i podróżniczek). W 1997 roku odnotowano tu wyjątkowy pierwszy w Polsce lęg edredona. Najważniejszą przyczyną spadku - niegdyś znacznie wyższych - walorów ornitologicznych rezerwatu, było zaprzestanie wypasu bydła i w konsekwencji zarośnięcie szuwarami łąk słonolubnych, a następnie zalesienie ich sztucznie posadzoną olszą (mimo istnienia rezerwatu). W pierwszej połowie XX wieku gniazdowały tu m.in. biegus zmienny, batalion, łęczak, krwawodziób i rycyk. Obecnie brak jest w rezerwacie siedlisk dla lęgów tych gatunków.

Wśród flory dominuje tu szuwar trzcinowy z dominującą trzciną pospolitą oraz typowy dla wydmy białej zespół trawiasty Elymo-Ammophiletum. Występują gatunki słonolubne: mlecznik nadmorski, sit Gerarda, aster solny, sporek solny, babka wintera, centuria nadobna i - u nasady grobli - róża pomarszczona.

Najbliższe miejscowości to Sobieszewo i Górki Wschodnie (dojazd do rezerwatu autobusami komunikacji miejskiej z Gdańska, do pętli w Górkach Wschodnich). Rezerwat jest udostępniony do zwiedzania za pomocą ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, przewidzianej w planie ochrony rezerwatu od 1995, powstałej w l. 1999-2003 i wyposażonej w końcu 2004 w dwie wieże obserwacyjne, które uroczyście udostępniono do zwiedzania w kwietniu 2005.

https://lh3.googleusercontent.com/LKs6fIxPh_VAzckM5VHvSJUJyU2Q8AFaJ5spsPQ83g8SKl8SXeO70hUpaAxzRTiJEKAj-MCOdcaRyCWVgC6kfveQ3ZqJyYREcVPlJsZbI-KUnTOnndYu4_Yfvz2jTighniZmICL6ATjUoLFQGbz5Fvab7Q7cp7lQ-E95o2GoXVxdoER1DibKz5EZ18zAskURzc-p4u7IZLk7R-ZqaxgzwIb8blAzDA9wDw6mM_y0FsUPCMklA8q1CnIFSGBb7StlxSbbPeJBr4B6bgBiPYwGiG5EsI8pJOOEgra16ej_LKaBW64sWe9USgPi3oH299ZjNQWam-ap-CGHJq3np7O-lnisoD_9ZI6nO12ElgIfQJdjCqDDrF5AH9sCA41oiz1GHHVO9FSqF5kjoJCaRRRXpdCclnR7uf0azppEUsPJm_MIUY6s0vGdODns9tBsrU3IEMrPE4vBJQXkue2cnzye2-FkC260Qv516GdrM2h1yNBTWtRTjirINqdBfsQoOjTJ0Twhc2woKzs96kfusk7Yj-7berN5kgJPProlvJYDWAXaBOgWxOpG2AsG_xwKFFH4-aqTt7wFt7FRcij1lRgv11pWnWKmuy4r62qS-g1RHFxAQhbVIRSqkQ=w1366-h555
Jezioro Karaś.

https://lh3.googleusercontent.com/4aE2_g_L8NSTaW7sm-T9khk-WGhojPietaQFLSDWwSuy2AbrVphqcY5fuaJg2xQT2MBIWUJEQF9lYN-Y3WsT8sRiaKk92H7-PKLk5174rV0ldT6Te_sfWy8qVC83_X09jJqP3iOsY1fDgvxRNev2swOd3itMsXz5n23Db5SywVnbR9Pjlgzqk1ZloJlRnI0LzxGm-cukV8YIraemSKdhVQVjtd7d1mX1T-DFkfj-1UcZzaZoruCSkTAsk7309vvVqRxLGjnXaoWXR2bD1Sd5z2JYdfSpcv-xFP3m_3x-3OaIbYvGGLVG0BvNtkQ0XglyN0Nxc4INXdVE0hBficJgmD5X7VxGP_3_wELYB6drH3fm4v46JVAqO2l5RySo39SdxBqiASjtRvD0WIxJ0CmIEAWMIqzBombfA6DDnlHrEcSB4K9O1_V2EF96zyQFgt7U1oRVGlzbScF0et_Kko3qQCb4mmSt9GwWGxY0wB-RiLysNM5-SBHnnUXE1F0VBPqZwanZ0SG8Q1iKks38ecTWOzrOh9QeBy6-RRxx92KQ0KSnG3nrPEndviKzrR2jEsF6ivnXsizubRx2GGrTrrrybROv3eqQ4G6nk1oPkxA1rFWlWrxuQjwsnA=w1366-h329
Jezioro Ptasi Raj.

Potem spacerek plażą aż po Groblę. Niestety już zamkniętą dla ruchu turystycznego. A taką mieliśmy ochotę na zrobienie pętelki.

https://lh3.googleusercontent.com/J1kop9R6ta8Kj9vQbKT99qb603Ogg4vZ49x6HhKlmCO5AM41QXNGLoDEDQpOZGObUukMoE8wHBVx16CKlh6YG9TOiG8a4cyQRqPFaHttmtXw_Yc9D3ZJ4FboZ97nmeWLZBN2Qlk_8Qag7qu8ulANIGqToPPlNzbG0iD4BjhJuo2Jbofi3ly9jcO6gkMTg_mcrUKRNv7bzJlBJ4cvzVqkeq0nzIaGwuALn5MuwoCYG6RkwBphzPoPnEYYSGuFn-0ufHDj-QoRpZIh-9y8ldQXAd3Imc5QyYuiPLCgnFR7NtuwYpuJSSiq3XV74B-y45RNIW8Oje-uHsvnDlYpENNs3AaVrJb0kQdNS4XbYaU3p1FTNtxKm7vQpKZmwAhROW8RjLSEh3iF0_5bs5wG8YX60isPQ4uOayOwr35IlMcLb4zVeKWACtTkriqMIBaSZ0z_toBAbKxZOAXA46MNKo_TbImVkU_JI7_mB-tvwpqlsm8oFM3iK0RimiJClp4ao6VvAFb6BM2uT8gKpZM7KNoNpwO3KoPMEEQSSzqQUmQDNEBHzDWYE4vlSoBLI_3mpUHMcCdHxPydX7Ntr7sTwnVimVRy0RLEh9aUtdkikanubM0hlexctl0e7A=w844-h633

Za to Gałgan się cieszy wspinając się na każdy występek plaży big_smile

https://lh3.googleusercontent.com/EqhXzq_ZG6NlzkHTas-bgzL1dsarMVGQ_EulYXPshPk-IsZUa7LdruvblpoegNpjDrDm5AjS2BI68EpaWTVLlvV4N-U5Ck01IytWvM0RUmmVr8A1hMikc5lDvVAGLiq838yqhs9ANA0ozNUxoDyq1co7771YHsfXyfq_BNVS8a_Uix64ehi-RVPRtTkNzvDEdHNUsX0MgTjmQbD88fCkOht2joqWAOoj3mPnVb9pv6XY5V_d3R_o9YSj-rfwNXZN-skFU73A0kt6DWscvRuob0S5R32vzfGOlYyNywqoX7GySaeykSwSlkk6uCPVMbC-uro0NFMG819ImA41UCPYY1-0tyS8Tq9b4odfGVs74UqwKOiqoxKnICoUBnwTZZHC7IevcD0l4JQB9TyLvI4rxQOPfiky7mgJfQuBBR7KEhI3UX4IbrUfOHT-wi7NMVDcXo1Tcv-F0RLSScIZ4d8FstuIyn3nbAkpPeFDFNPWpq0pmlVbBZyaJItICFxqja1G92040LPYOMAenNdGS8Yz8cJrSHUa1pV5gxkbYUhod9of29LoSyTk8RobtR8u30aIQPUsjdatXFy61mUE0oKXsGIx6FQaXj2Optg1-gCboPo9d7oYWYip8g=w844-h633

Powrót tą samą drogą i spóźniony obiadek w Górkach Wschodnich. I do domciu. I nynu.

Skromna mapka poglądowa...

https://lh3.googleusercontent.com/CAZvsBf350ob9wpkjKIGKshRRz_4_T_KnuAsdrPNSWJQowpX_MkrL8uek6QbowVAgV1ywpYgOwmJzP9SVF15TLnwrtEGozkD6P00hKl5803OfrYOJiJ77NdH3enHgdpfzgsJNlM=w1311-h633-no

C.D.N.

Ostatnio edytowany przez darkheush (2017-05-18 10:15:52)

"Picie wódki, to jest wprowadzanie elementu baśniowego do rzeczywistości."
Jan Himilsbach

2

Odp: Gdańska majówka

darkheush napisał/a:

darkheush pojechał nad morze big_smile Nie śmiać się proszę tongue

lol ...  wink , zapowiada się ciekawie, czekam na ciąg dalszy ! smile Fajnie mieliście, bo pusto big_smile !

Ta mapka się niestety nie wyświetla, a chcę zobaczyć ! smile

Ostatnio edytowany przez nena (2017-05-04 19:38:01)

"Tak jak zawsze, kiedy zdarza mi się widzieć coś niebywałego, żałowałem, że nie ma ze mną miłych sercu ludzi, żeby mogli oni też swoje zatroskane oczy widokiem czystym uradować i przemyć, zasługują przecież na to nie mniej niż ja, albo bardziej"  /E. Stachura/

3

Odp: Gdańska majówka

nena napisał/a:

Ta mapka się niestety nie wyświetla, a chcę zobaczyć ! smile

Już poprawiłem. Powinno być OK. wink

"Picie wódki, to jest wprowadzanie elementu baśniowego do rzeczywistości."
Jan Himilsbach

4

Odp: Gdańska majówka

Teraz jest  smile Fajny spacerek, czekam na więcej !

"Tak jak zawsze, kiedy zdarza mi się widzieć coś niebywałego, żałowałem, że nie ma ze mną miłych sercu ludzi, żeby mogli oni też swoje zatroskane oczy widokiem czystym uradować i przemyć, zasługują przecież na to nie mniej niż ja, albo bardziej"  /E. Stachura/

5

Odp: Gdańska majówka

nena napisał/a:

Fajny spacerek

O ile spacerkiem można nazwać ok. 15 km z buta w piaszczystym terenie po nieprzespanej nocy tongue

Wyspa Sobieszewska - 1 maja 2017

8:00 - budzik jest nieubłagany, ale słowo się rzekło, kobyłka u płota. Stodwunastka sprawnie przerzuca nas do Świbna na Lewy Brzeg. Tam na stopa łapiemy prom big_smile

https://lh3.googleusercontent.com/y8b9A42madV-b1SKEXDie3zLdJvegBv0nceawjlMS5UIa0OydPTuZbLQn4gnBG9AxlrodkrbGqZOKn9YhZJmhLud25I97pTg7L-k7Dg89ZQm1ZcSoQVdR3MR5DIO79k7eCRpHGrR8e0rNV18YwLbhTPg8DuJNcuuud8MrT4ps1o9PzkDaJ4_Mw0YoiOcPhwlw-FykCHsNIFLtAZ18srjt0ZSjZQ1pYNMfm0vdWM6vcOS2uWmpDmvdBRPzY2qocXLUnWxRG0IanoAPD9I1EaVh0Fx9ytt8fTO5zTRCoxTS-w2FaFAnhm-Yo_JfdS7vzQvyIcPTf34Xaib6ANvUF44JfnrPdjeQ1gmsgVm9U8VRgkSrvjVkb0DfH2BLTkaYzTyUKC1zMec80BBSSMcv_91yB9_-7eU91hP6c2c79WYWbphtZH2kQfko0NHFiuw4jVxz5YDG3y8kwAhYeEpbxTxEmbP3ZMiugs3Hu5-R1IL4t1--_rSSCZ88NNzqoJyFQahcOXbSYIS-GjsPphvtU4dMB-bzAL7yjEruQV8gmorPNG_cO6KKFZRZA6XN6Z0WLWnx6ruvwoodbuyusH71RNipDuWV32gtwOKSXKYUwKcqAHHYGyMKcdGjg=w844-h633

Ostatni raz w Mikoszewie byłem jakieś... 30 lat temu, na koloniach. Absolutnie nie poznaję tego miejsca. Jak i trasy na końcową stacyjkę Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Siadamy w trawie i czekamy. W końcu nadciąga.

https://lh3.googleusercontent.com/LTHG36HScRG6B05Rxio_iMnEpZ7lCKw1pj8vkwD2vlyiveYZWUjCsHGytOrvacCRDhLMHpGCIoD12G5SHEXWDYVm964zqBC-mbyOTjrrNPEdJnKrVgUTLUcPGTn1etXKTX7i673pUEVRkW66s5I9bmKi4hxMz8PqMtEWAyF_RaXgzIzD8kXBxYoz43XpDd28vA7iEH_ewEJ8I-KwPxgx3YrrS4GGhq7EK8eR_loQOFJsKbhqjcyPELsygMbREDClnbf5LewhlvHUExea9uyHNmPvQT233S9aTVJeq9y22czhEZ-6M_QorsqKJiNwWX6NseE7EJgpA6cZnhFOd6Qs2VRu-kT4DYR62jLV4yR4OB8gQIA3BGcK9oNE1An_eF7GsXiFcaYtbiM4QMTXR3av5t-NqXV5-27UEeAEAXiTsZQalvWXke9r40HP8OCoSPlQFjd6Z0we4AcY6z9jI2EzWf1qYyTY_lnOP3M6RyAaxViRaZ7I5K0MhH5pVpgYc9sDVC55---ZxcHU5pL8xG4HPIAWjwjXeUFnEzB1hBmj8Tf6tb7JZZl5hZwYkn5ottH0o_9uLKASl-ywy43btChG1-egBDxY-4pWew2nVkzmjIhD7fqrEPS-ug=w844-h633

Do komfortu i szybkości pendolino jej sporo brakuje, jednak po niecałej godzinie jazdy lądujemy w Sztutowie. Plan na dziś Muzeum Stutthof.

https://lh3.googleusercontent.com/nVDpd559g4RZB73JXgDAvYPkgDoN0RPhU1LQ54t06vl_ebU0c2Wn1Mc2DSr46fe6Cb2VTCLiz_IVwZ6oyKdCgiEopiW-87hdqnfM1N7TaLLQF810ZD6PgDv3RDEc-Sdt8CI9tHZE9LIq-K0kVbUAuj0hoQixufbkOA70BzzHgcLIZshra5yJBoYkKBTPCRg-JMTW3OoDL_afBvj0B1_9KXo2t-MkRmZZdbSHu9FRtFhMNeSiMUMdB-S7mjgoMMOJze0TCy_ojizy-K7-RvoSZbUEbIapU3c5u1QzihhKaYBpTxjiWhbBbSLYiSKnum3eHroU8J1a-87v2P01boiIc7TIEsqsM800RvDZANPY99IiISrJ3SfioXvFcDSZi8Dl6H6UNuzsEdTpsm3AS9Z8vnWYHCfNdus7nvY4M797wYIQaUDqvq4HA-vZ8TrKNnu0026XrltbN6GhmGNFM-b5_qnpMxseWe1ameh3tBPXSdG1NEgE14XsY31c6GeE-L9YvfhrmEp8YVj5gdXJNQHpZK2F6pPcV4xe505ejgCbMA6Ei90SpDXjorqCgWwZarULwmms-9S8q3Sq8ITHfWrvtnHE0-vcctaLUlH9Qwe5qHo_TevzcpZmhg=w844-h633

Jak każde tego typu miejsce robi mocno przygnębiające wrażenie. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Dla ścisłości - Stutthof to najdłużej działający hitlerowski obóz koncentracyjny na obecnych terenach Polski. Za Wiki:

KL Stutthof

https://lh3.googleusercontent.com/Vbu_IsGwzvvrCzptPfvfTy-MrpaG1ESIDh07eBdla8BMVIDxneP3G2IUKvew4ScmwDwRqsWIcPbUQADuphqkUuljvkZjejc-75TEvGBUPzi4eOp3PKv8jvJ7tLw2oKetTtr-LaRi6cqU3Hv3Lc3AhMqEObW77g659kL4wbyXW6SbKicbJhKHFvP0Sf9rutSD0ce0rOS99ZQSzUsiUAsuPhVpDEcMEevtQuj6MPsLJYqGrOl9k6iLp1TVaqh1ImiEHJWprIU_hGcvKczbcoYXQ4Ia89oQS_n41ITritqu_nm9MdrrT27vx7iwSi8-EM6vD048DDCVtcXERzz4wOv7gtUifwtOGIcdWXe4Hkprnd9su1hpVKhxHGoqslNfC2vXm743WIr25krBBwDnZSaXd5rDJGSVKA7ywfIwDfgcqF3SBDRQAPvPPHZdfFw8CVhPedHaID5f4vRpVnWvMxm4auBgIDSRX46ZGu1gLUtIbHTylfW1TXSVEM2fG5cY1T8ZcnK9HcovuXOjxh3YzC-BPo8LsAloMfEtuPUCSsDbHHVI5dIQ_qES3AEbQfrkCiOW2bFu0e-GKgS6EJkfgnbNixN_U0Ku0nY-oKcvIMr_MIAodhlS3HkFVA=w475-h633
Brama śmierci.

https://lh3.googleusercontent.com/7GVdzu98xH-CPRxoyWIJM3jr8RahgX1YVY6VUEwME8nF8FD_RvhdpbHDhg4jlGoU5vAVdp_OdykV6_oS-KtaxbgpqRBPIIhEiYP66TujE-_jPQqRv5Y3cgGqsdpdJGLq9sHbD3RKeQohkDIu46ZTSnS89vhyacL7LtX6ARu8HHjrjNhRVgDpiplngUNDreL_OCijLsn_WK8nCawhQiowV2gx7FRaVPEahLVfEHecPMCthqlDJ-vSzVqbDjx0HPjqINZ6m8AT_0BQaYst3ZiIe_7GapNyLGuAXrvUoDmq4tEeozfdWSkhwVcf3keCkPS5clVRNYUKIwLx6Qw82uAYHZbyjVzH_3FtOZajUNMRVgktOmOHQbg6HCl61yEOUXVx9i35SngRVfv_5SiNr-uBcHiU44JZncg_nAqWUlh9iOBcNLUaSKvdtT6QmFzvUMaYdTKOMJL9GQ-T-I4vBifHGhGTPrbD968DSKXiE3O22_Vc_yUq2pn468tuBn1Tr5vhrPje78gZKOnBopE6noxc3XEGiQO63zZxTBhAl_Pix1Axlp2jOEppt_5VY0fy0UwumYhXG9SzNMW9XhR_OLlowjli8QB_dNAOHFZAe3yy8PPK3p0BRYPJUA=w844-h633
Komora gazowa i krematorium.

https://lh3.googleusercontent.com/2R4UT9T6Kop8qmBD8YkZprrhzG4HaahVi3J8zYteEglIEvu_H2pjzwIigH42XLLONasyFVzer0QczlwlbSLOHX0Vo1H-33mYid4AEbdVtkVGlvj0-sAAROEvScg5P14HagsRL3nU5A9r2l6ZhqoARKXfG7-1ki4EzY3iNbw9e9xDSGu61GMNTUO88Uni7E5wThv5MgzFfrIJGM59RZEcRSS--X8u13wd_hkX0aeBxeRELNkMVyo_h63hTorutf4EX8jwjfq7-pK56l_HC4FXFJWzswyp8J9J-6gBlir6_73dlI9kYzyKi4ECQ8r1fNDFJNCRWcQnEKdIgs22AUOH4Lb2A88efJXk-8Kbct-2WZ49Ab7tliUgMYmTr6dm0B5xgFLLRe71rF-mk6i2Jw26kKEUD0AKzzWJmfV2flSVavxZoKb6xk50VJRpGb0WScsAdwpC3ILhI_PTsZFWIaoX1GL2-rbkW1pK0ndf874dx-uJJTf3GySbOZZk2qJllZkCSJ_EeE2WbVdADnlHVOlnXi39-zkrIKXi4ubrMBS7dQX24rDL-MLA-3QU_fcOZtiMxnF9KnCasabLC056VCmel1LtaO8SwdDn-ZWbmGj-JDNKkbl2DThRrQ=w1366-h619
Tzw. "Nowy obóz".

Po wyjściu kierujemy się torami w stronę Sztutowa. Knajpa, jedzonko, piwko. I powrót ŻKD do Śiwbna. Mapka poglądowa.

https://lh3.googleusercontent.com/tmq4b46utF3bGWv4cC34Enp4Dxfq-d7_B401px2FEC7ZNhlG1gInvJlDmMyWmVnSMhFgONKvFLLO043SM_UscKC70CH8bAHTCYXxrArCphZmE8b2HgZ0Egl8cZkZR0QTGcGCkQToCcyif63Sqo0n3e53RmQ6McvbNvhR60tgJIq215MOhH3_uIihECLsJuCaCEDrGUICtywoIKRhQXMz9DCA04uyvaKw7shm5A_w3K7VIEFeoL0pxx_6otEQ2LAlu-8OFxFUICSlY6XwWCNaYPktnl__4q7Qzdm9uuV7ijmoyvXBPC2tJ2OdKYL2aqqO9DZG9JfcZeuoVVi8G2cqDiMQ5oMhVfxR0xCsHNJLC6vtJmJqOerxZIDTwvJ_axZQVnWtUQ97za0XWF9lPv8G_k0h97tzKc_6ZPHBGMbxTt_E0LoxcJDAOx2X6WgYERB--F91taRJeo7Y8fRCWugzTSX47h2og34QVDKvC4AgfALHdkeuOBJXXGDMvCPnNOsOlgMjEBLDp2dNRrx9WAspSzxZTG5i8Vk0sGaQtf8Ma2DWO18mYNcLDn_-7ap87XHhVVAsCP-lmXfAJWFQG2bh9xEWYPxnMXMnpkCAtRlMNdW4u9EF4lpdmg=w1311-h633

Gałgan jest przeszczęśliwy wink

https://lh3.googleusercontent.com/BbkZirT6HeJpMsbhjWqvY7VVbYqMBQF7jHQyJk7gXuuoDfYl_xesG58bwsdKW-UjEyeQdUoLj1Gx_oSsbsj9IVuOVY4720nR7TisbpZzelLwxLZDiDSsjfcmV4PJnSzX06RYqaC-PJe9s4ym3s4T5NJZmsIm3wzpzyEmw5Hdb2kz_l1-nf3CvSKoHpeqmOzWSIVZUDCJtlf1mfrLXplfOZz1TgOTnue8zuWK4qDwjRL3xuCODePrGBB511W7LFxgqFzs2tkf5xqL9_BBSvBg5sRcxoOHogVz5xnLcLxWDxVyoUgia9rP-NdQf92plZGMqDpZwDy8tNb9_qBEcyvzdZvnxUfC6fvobZEqf10Jq_GefzexwiRIAXe-P1s4IKLuLnZob3wIS8hjhqhSkxhG1w_WsgT8WwwM_akYrsSBc4ZJocXqF6GxsxV-63DzhpoFURKWrtSK41KZ0MaNb1qxVdR4QvyfqZD9SWS4GLG7sVGxkhozgQK_h_09Bmo0Dl81qjjT9HtU731H6RK3U_BvTudt_47XG56LCHjyRp07DYxHKdGh9jufv0hm1INt9pmqxvueLTUe1OoAamuTzjmmti8famvWameKr9DnFqfX2iWQh-VNpLU96A=w475-h633

Znów przeprawa promowa na lewy brzeg Wisły, a właściwie Przekopu Wisły. Jest to budowa hydrotechniczna powstała w latach 1891-1895 w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego terenu ujścia Wisły. więcej informacji w Wiki tongue

Teraz co??? Wracać autobusem do Sobieszewa??? Nieeeeeeeeee!!!!!! Spacerek przez Komary i Orle. Zaś ze 12 km z buta w piaszczystym terenie, jednak zachód słońca na plaży w Komarach wynagradza wszystko. Nawet ten urywający łeb wiatr od morza nie przeszkadza. I te wydmowe, sosnowe lasy... Bajka...

https://lh3.googleusercontent.com/Ip4Z08igCSy6htuy287cuagLhvloYguJZgxy0ZLu8ELozSF09sdBUjg-fBLzDUqEYaFiqrHt4P3cSyj6egg2hPzrXHcvI_9rMRbZ0wvdoZEaPE4BPwmOfPsxhj6R0zSc55p4w_euENkhHrZKUSEqCmdvJYCCb2jfSOzcMSKKCd3SB-U30HV82sWPQzDu5slfgm_6enKQF1dPkPleEGgK7ZNuXJdIHp0ODvDq2jLTmtrmGy_o64YgbW4FS1OhAFGu4l6jUwx4lzEzQNsZsm0YHka7EGLHJu8P5UtRsz68kJHSMC2HCRqU2z8vme-zqzPhgfahe83fYx9NSotO0w6pkE2OJqcjOVEd9BO2ZALisGkkE0Pccyjs9bPqzor4iyHgQ5ZDzSnwwYJk-XAIUam8zJFlXjuwWcZRJiIE_krOKp5sDiC5KQIHuHsedIYnvR3UeEbWFtsoX9-8kQISeXGQa4ixx1WQdJN5jmpHr2mmAqelLJctO5CyHBSXpxiiYyB7sGteA9NKZkIxbdy41hLWk744t9-u5q4_08LryGkay0gH26FVsln9eoJpXHZBq82Bgynmhzx9fYJ3fnjmvWARb6_9nUaXHfHc46E4gi0f0LRbnEttqSt4Vg=w844-h633

https://lh3.googleusercontent.com/Sk5iuMxZJTlLlZTnjeA9HK0_n4S2DYdvIUF6owg0koawiINvG9cQOp3BALUyqvUhGCSe-QLhLwvLLA6ffzrI4pxZRZGaXni7TN9WCK_q-aXcc88rPPxU07ACfBRxaTkkJSd8TFqoFQvCdj8inHfC_8v7cHYGwO-aztYGC_wvPTt7pUrkqaT_MWXBwGbqY3W61WAwMQPF7auSuozUmDxRMFx5WjFy_rBsaixmBfVKhnh5mo-E-udsJw6qh6A3BIF_Ym4zMMJAzEDVHvOm0h-cLJd51wA082OBRgT9zm-XQOSj67h45vfg9k60AUSWcx1xn_b32ti7NLKiI4g4kJAaO8IQ4kd8fPZJFvQotZ9GZL0U0qzXUhGYl0r6kCWyBdbobWiFoByuBFJ2ci5bBvr8VYsDaTAOC2XBTt1dNU_aaT0kAnc097NQb12KquOzrCqQuipmkbFPMg8-JluLjBTv57Vl5xs7T6nM1PoYnbt96ZQLcdMW7duSCmklyYfp3I__sneo0gss5kw6B-OpZ-UBvjrmyREy6X_itqcQspZRxpfrdHJqnRg9WADn7Z6551VRuML3fwCW8YTfevEJ3HAgqolqT41FtGLvLobcKdoauN_4x7EiiI6uUg=w475-h633

https://lh3.googleusercontent.com/aL8NJo4G0BQsbfqjmhE3LGlo_k-0Otg7UfcZbQJM1UdLzir33ckYqwu0ata4DdJDhYNpsHhZv3Ef-6tyRIrMyuLQknPCPpOKJnrKmBTndyLmsA_ucSkRZFUha4Y0fwXzY2KyuRanlp6IEuPl_ZTEcXwq4W0jrKAMndEx7MnPsvfj-IudvlliOME950AYjwmN7mg5ywwXTNwCW2Xei7cDcokYqrXuuWHgqisq2DmKLo7wH35w7K7EGQfrzRq3b896DhUW-eaiPSC0hbKG_fq11043ZQJ2Gdt1qw5uKfb0Nb9w5SUbUNGGWu-iCVIYwnUmCI-Pl7ClAJ91RCEhToLvybYoXZDY6BgAcz4GjCjjmd8k6QZd70x4LiT3A8GIPsWEEXckY58jqbcEA2a4g-e1caYgPkYerq-SSbdKMni1iu-xHtpaVsG8M52pCrGfOMTE8N77juiRtdePEo9FIU3ytyfEKd7wlKOuS2cbsy2XuPOTln2uCrZDCakowzgqNcdnF0HU8ZcQ4jBo_yX1ERp5DogCGh8D0F1dEuPmFNyeJw-8ZCjnCtst5Pk34h4RVK2q7sS_t1z1O9Sm-9yPYwHiqtKieJWbEZblX2YALtReXQRNb22D2a5tsQ=w844-h633

https://lh3.googleusercontent.com/zsuUK3qLXgcD532k13XwehFoJNrtydWy-ZjvgbObFq16l2QZcnLTe0iFEHi_2R2751vOpfMPpIsw75SwiBgb-LzhH61AzOfzi1D_BJqqLRu_2r3BasUwIyANW9hmVOFg30y44iF6Z9Pu-O7ACKNHm9kWaX0La9Aw6o-F6YkTul_db06hOcAcDoiRZ3AkzGJA9BoE88BF9fDUhnhQ1VNa0pK9BifJeeeHVrUJPMRT6t_bBJpa2YJCSkp5awA4S6-7iG0kO0l_ptqnITbU29g5_bed4e_qA9IECs5R0588BO_lPgVo41egmKkHVq082SQitgiltSA4n15VGxohjdkpbJfdZ-yFvcEuP-314ntUpfTa3J3lXqNvpTY07tDoeW8BLNRmJUYAN5yL9zhHPU63cXqjoVqm0LwocykIvITGn_GUkIxlQy-yiNZmjjb9q_15AJgMryp9WMTT5G3Q6vLVgTSbWTeJwgQ7qd0dW6FjD25G3HUXuDVTA0XT0hlYVrd7DLNhRgu9MlQW2YmBQbDyOgF4EAGU7aZ8o7KgFEl5UxLbZ1Nm0yuabvx73DHUDWhneTyMQfu32GuvlUg3BNJfKWUBo8OdA_-gXlJ-eEbLGNOFDpbcq9GuJw=w844-h633

I po ćmoku na kwaterę. Kolacyjka i nynu. I mapka poglądowa:

https://lh3.googleusercontent.com/knUF_OqOdWkRUwylzLl9UG_T3mI2TUYUz_ITZvTMq9cNy0J67T6sHfqN0GFdG68ynOU5LNojgswjKOJYGDCqGW2d72OiaJIjvs_LpgpmEsI9bdU1oeRqfEsTk79av3F-9qjMwdQpNDX4cyDKoBo4hlXWJoEwSA89ESekAIHOBwoTV0HFIgKos8zJsW7yn6YIMaX8jLfabVcm7vSy6d6zLgt4KfqKWlNNGOSt1qsUL-fE2bd3sAqhPzoX34vsnYqrodJyY-weu2eDvqCls2RvUYrG3aBIQ_PwrKR_8vo1IWKd28QlYCCE9MUyYx5THfKQTuNe4gFFqD9lINHsMdGp_6dooeV8sQUlK27BSqiojGpzrn8TlgqCbhgGiPlxWYI4lwWhilPp7KsVMobeYTK4ziiG6ZfaV-KTmqhD5-ANYr6YeEDVk4WTuG5M0Lxt0fHTZXiX9E73eCd-DbVGD1ouOzU5rcd3Pv9bZc-7h6hl3P1_pV-uwTlOEryP0Xv-p5VmcJKdJHAUslcwQ4ggA4aQnbkXTAQea_FdKZg8igy4E36GB8By2wlctNAWGa26X5AEzs2KvEor2XZW19d2IkHoJfuosRbmojKgB3lzbMBNgYFFyTLkhKdhbA=w1311-h633-no

C.D.N.

"Picie wódki, to jest wprowadzanie elementu baśniowego do rzeczywistości."
Jan Himilsbach

6

Odp: Gdańska majówka

darkheush napisał/a:

darkheush pojechał nad morze  big_smile  Nie śmiać się proszę  tongue

Przeca morze nie śmierdzi wink a poza wysokim sezonem jest naprawdę atrakcyjne big_smile

Pisz Waść śmiało, czekam zwłaszcza na jedną taką focię.... wink

Wokół góry, góry i góry...i całe moje życie w górach, ileż piękniej drozdy leśne śpiewają,niż śpiewak płatny na chórach. Wokół lasy, lasy i wiatr...i całe życie w wiatru świstach. Wszyscy, których kocham, wita was modrzewia ikona złocista. (J.Harasymowicz) smile

7

Odp: Gdańska majówka

Piękne to nasze morze smile.

https://lh3.googleusercontent.com/zsuUK3qLXgcD532k13XwehFoJNrtydWy-ZjvgbObFq16l2QZcnLTe0iFEHi_2R2751vOpfMPpIsw75SwiBgb-LzhH61AzOfzi1D_BJqqLRu_2r3BasUwIyANW9hmVOFg30y44iF6Z9Pu-O7ACKNHm9kWaX0La9Aw6o-F6YkTul_db06hOcAcDoiRZ3AkzGJA9BoE88BF9fDUhnhQ1VNa0pK9BifJeeeHVrUJPMRT6t_bBJpa2YJCSkp5awA4S6-7iG0kO0l_ptqnITbU29g5_bed4e_qA9IECs5R0588BO_lPgVo41egmKkHVq082SQitgiltSA4n15VGxohjdkpbJfdZ-yFvcEuP-314ntUpfTa3J3lXqNvpTY07tDoeW8BLNRmJUYAN5yL9zhHPU63cXqjoVqm0LwocykIvITGn_GUkIxlQy-yiNZmjjb9q_15AJgMryp9WMTT5G3Q6vLVgTSbWTeJwgQ7qd0dW6FjD25G3HUXuDVTA0XT0hlYVrd7DLNhRgu9MlQW2YmBQbDyOgF4EAGU7aZ8o7KgFEl5UxLbZ1Nm0yuabvx73DHUDWhneTyMQfu32GuvlUg3BNJfKWUBo8OdA_-gXlJ-eEbLGNOFDpbcq9GuJw=w844-h633
fot:darkheush

Pamiętam jak spędziłam kiedyś chyba z tydzień w Mikoszewie. Zbierałam bursztyny na tamtejszej plaży, do dzisiaj je mam. W okolicach Jantaru (stąd nazwa) morze wyrzuca jeszcze ładne kawałki. Kurczę, strasznie dawno to było …   big_smile Jola ma rację. Nad nasze morze fajnie się wybrać poza sezonem. smile

Czekam na co było dalej … smile

"Tak jak zawsze, kiedy zdarza mi się widzieć coś niebywałego, żałowałem, że nie ma ze mną miłych sercu ludzi, żeby mogli oni też swoje zatroskane oczy widokiem czystym uradować i przemyć, zasługują przecież na to nie mniej niż ja, albo bardziej"  /E. Stachura/

8

Odp: Gdańska majówka

Ja również byłem w Mikoszewie, dobre 15 lat temu wink Pamiętam że na plaży można było znaleźć absolutnie wszystko, jak to u ujścia Wisły. Pamiętam również jak chciałem się dostać do Gdańska ale z powodu wysokiego stanu Wisły prom nie pływał i trzeba było łapać stopa przy najbliższym moście czyli 15 km dalej tongue

Ostatnio edytowany przez Skorpion (2017-05-06 00:37:08)

9

Odp: Gdańska majówka

nena napisał/a:

Zbierałam bursztyny na tamtejszej plaży

Też uzbieraliśmy odrobinę. Nawet ze mnie vidraru trochę pokpiwała, że nad morzem nie było mnie 30 lat a znajduję najładniejsze okazy tongue

Wyspa Sobieszewska - 2 maja 2017

6:30 - budzik. Śniadanko z widokiem na Martwą Wisłę, kawusia i wrotki. Stoosiemdzesiątkaszóstka przerzuca nas do Gdańska. Tam tramwajek numer dwa na Oliwę. Przez całą "sypialnię" gdańską. vidraru funduje mi zwiedzenie Wrzeszcza, Zaspy, Przymorza, Żabianki. Cały Gdańsk wzdłuż podziwiany z okien tramwaju big_smile

Oliwa. ZOO. Ponoć jest to największy tego typu obiekt w Polsce. Zajmuje 123 hektary powierzchni Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na Wzgórzach Oliwskich. Nawet nie przypuszczałem, że "spacerek" zajmie nam ponad 4 godziny, a to i tak było trochę pobieżnie bo plan był napięty tego dnia.

Co tu wiele mówić. Warto za 25 peelenów od łeba.

https://lh3.googleusercontent.com/xlPAEJWTwS6Nz7Eep6bVxr9OLldK0l2Jlbff_7kRS7_1CYWHB27xVPv8pOrzT1-OMRNj56TXpdq2EzTYupQx5-5UzkpinKwBTwm_bTUAdwXuaX2nCr_zXDpcQNkR9NucjhrYgYxwlkpVwK4iVRIblbEh8bW6pf-Ax9H5u4GvJtJEtgr8CGVZn-h0lcKPUeUI2BSsrD-9b9h50UYf5Q4ZCrqqBpGt64r3gMbndb06F8vA_RmLGTXSNMX-kEYUpVVRiIXzrvhnpifWRaOMYmQIwNG2yUOAgn1MjKxepLg43yh-42hNvEv5PhUWolemzJyIykRQkQ8voRlGBVcikgwZv5yjd9--bxikB91OOtMWcubYrh9vgHO51P5llb2aOIERf1TApnScrv4h5KLKOiN8kLJ2l0O52wPEpt46N_M0bsqLnQTE-cQvKRs1V7LqZCX0X57hXocX2ZgQSkRVMkVcwDbpJpONfaVwZPkhxUIu2tRv5RgApJhEGYfUzvaqYvNUOcNhqwfrhTVGzz3uJQkeJePdbaFpDRCZS5PFRcvO-SYKXiuFBTMKSivOBZENkXXnRjU2b-0h0MoYBXhbC0jKf6410QjUAlYS5vOipGzxtL1v5dHJ5SB0Dg=w844-h633
Żyrafy.

https://lh3.googleusercontent.com/ubuyrZv6XwzFPW-o8o_uYitWZzp57GqWaW_XkR5T30W7mXbMgRUHzJAqhAjKzXQHmmOeV-sA_bdiqeqcZN7i_522hI5CxQCmTrxo6xw4mQVvs28phpjxO3PH-BIsG-JB_VxOA0ZR-pl2IhBGk0fuz6kWu-qJhlJV4wW3N8cazw99CmKKbubjpRqsafsBSkgkAk0e6d8XiCMU_EakhfSVBu_JSB8QK-HFey_9U6u_7gvvUnI51iDzIewTen7H9RwIoRKPAgb3FsTLcw5h8XkQabUt-CQXHdJe_yFlCnVMm6dQjKGwXKIJs_-paPHy5CCSfuouok83QCGH_XfED85LVJWcTqBLYZ_WgjO6f1EKmjI156a06Gzy5lPfwurU-lBPp0zFwv6t6MrPQ86RrVcU5YMrSte0Cx0jueD6P2FzzIlLWe7ylhrHA1046Z2l9PeanenygD97UV62dpcf9M_SphMVcAAj_OeeMkyLIAKIpXNj3DH0P7T-aFkk4Dfs5Y_RvwFn3dwFKQiuqOoXuK66UOEEW2co3RE7cg8JZeZtFxt_USpsTwpTzbj3lNPZQxQsDlhva1UWQGEqOOtVnUxDTL81Qn7m_SN424w4AeYwJPrGo494OPU4LA=w844-h633
Mysz zebrowata.

https://lh3.googleusercontent.com/Fs2Lnw2OE-rkliwI7sd3Un-91H29aSoerevgDNXsE4kdcCzu9_LyAuwVhUpLEcidVGq5ulV-3nkNPCNmlHs74v83WDw0Pvc9OoEXKwK8NaWEt8BWxK_c8tjdzwtRMRTVCy8632S3Izk1V5XngxMJ_QDgOxPjEMb9jhUK0wcHWjLs7_JfaCzNuud-drZq_knyhzs4YLqrqUhknxKiZflD5nkmGiG-T-bc0br1FCtqXVsoBus5ZaqkjPncqmyj5GwOkjin-Ajc_N9j9nI-JGx5HhqtaPYofJYY9KSpVmfzqOooNLGpMrJl6yjmcZE9ZEtoahd_9O6t7r1hTWTIUsVo-LzaS-76xTiOED-aHi8CoU6SLCDU4mFgkELE-61lYUcN_in2Qrj7I5HcPgryJL-YitivQsTE1ocao3zU9clfNv3MVFUucfqB6i6TzFnJ1mXapdKIxng9dWb7nqZp-5G8j_qfUytKP2mLlu-xZkhiKs6peuftIRbNq4h0yLKxe-p8Xo_d7FaoQQC0U1F0CXWlbC88hcUocxWhn-vZGNAxH9xZEaqsTM0i9r-O0IiVQGTMcDgpUG5cGF0DzCXBXqMDZOqZts8bbW4ASuNqNv--KYGMtHe4TJc7UA=w475-h633
Surykatka.

https://lh3.googleusercontent.com/h8CUl86PfGQpWFyqeVvBVm57BEK2-BVfhWlqTdnEgVUE5oqKwYTsSgAOM6wWYZs_1YnObUskUqOtpbop1rq-ChLrnWBBz4mlvNWyzRz3qsR0n2oiiMtuLdwc3Yk_tzNqiZoHDhFN9QoqoPenBaBsBuVJkEJuFlsvPjG7G6H-4HvEU-V2T0IrHzsuduKK6SWJoQfr9I8k1tu4977VmYJOkn1DRitZocrCssXvp6BNoB1rzCuxhpt0EYw9knOwBwcKhZe-IMiCV-1OdxHwV3dwVBkWL7f_YmTeFd4R_R11yVtmYU6eQE69JSQjuZzpZSVFmx6E1hQwGJbNOO1TBUso_k3gtRkCulirnliILbBpxIz4hlypT4WHT0YaLPVqHwo29xlQhnkZC-M45kXI_ZOnunrHXfVNok9oHSYnmjSOkTBr-qf2_iQHoq1WYgjO54_GY8aYHZEwcGBl7XdbZSFnY7iqY2PVN7FbHF7pmOok8oomYsULQ5o3KJOOEECw9L-4-dh5fjqM-fDqfsZTue1afb5f-yWJ-yaa3gDjF9-Jd9_E3_v5vXRSLz-ip9Xz24CHVSnEg8S5kh2uFbG5SRK2Wlnjs5SsZ0DfwQNieuHWDyrKBV91hAcfHQ=w844-h633
Kangur dłubiący w nosie.

https://lh3.googleusercontent.com/v6hZMnKHY6knWeOp_cUSYJMoZKSdLb9-ZYKeLYHSXTKu9F60KlnOON3YzRSRQFJOWHvXKoeYOFembcT8i93eodaA2fooE6PLX5NsbIUJUE_fmSYSg7Qb4ZgQt1V-IKW9p12RAdo9XscAbo_671dZuwGiS_rbVfSiTkb4o72pdU8xaMWyxn-8YMJlhvrDPmdV5E-vMgFzxpJYIKi21nHKvAQnXi9qzFLi3DwFiisROmG_3V3kNMTCDdyCifuZ_pQaHFBr4jk1MNSPaggHzrFG0hH4FCBeN2sj4w8enmCCJ5-CNpK-NbzpK71OQTn87Oy9GQdys__8Cy4ceDS6Ar-saQKEssdY_5hyQ_JxjZgodbMPOguEXAL_0J29Z6ccNp5nJwIUxfTy-v6tFEg_U2myRtCybRWkLl-nguxcS-GcNEmtxTL8dkjIgMKXVvieL48ke8-eb6GYdhCqa6g7CHnpJZaJEl1uJZT8th5eplAkPe4Yfj2zgDbvN_ofvJoy2qJ53m9HfnfM0_06rm-x2bgZuIugJv6ZGqdh68GpEETrCnDiJJHssAPZA0B3t1D5-RC7bah4qYUpcY20L4-sY3I4XQkpEpg6ThmJhWFPhj12RqDPrpioIErHww=w844-h633
Orangutan. I tu dialog zasłyszany przez vidraru:

Pani: E tak siedzi taki smutny i myśli...
Pan: No a te chłopy co u nas na wsi siedzą pod sklepem cały dzień też myślą.. o życiu!
Pani: No ale mogą iść do domu...
Pan: Ady on jest w domu. I siedzi i myśli o życiu.
big_smile

https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18199060_1661329907214007_4064791968881535099_n.jpg?oh=941c6f6385c2a5cff598ff4658923c33&oe=59822AF7
Pyskująca młoda foka big_smile

https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18268427_1661330210547310_2252382457352340088_n.jpg?oh=ef8836eeb542b48569ee511c5855d2af&oe=597FA448
Wilk grzywiasty.

https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18268129_1661329933880671_2941901001807860859_n.jpg?oh=5666c95a9b94c9b596c826d45e1b7fa7&oe=598A7A9E
Najmniejszy lis na świecie - fenek wink

I przy kolejnym wybiegu spędzamy chyba najwięcej czasu. Słyszałem je kiedyś z bliska w naturze. Teraz mam okazję zobaczyć live.

https://lh3.googleusercontent.com/UKI7WVRUP5jztaqfpi_R9aXpgl0Fj4aVp2TiKwdx4YMW4xhrlQ4E-C8Lsx2qnTBLhGqTeYs7YoOFe6sNN1d0ZIZz-PH2PXUdFI-8BJSs80vb4rwPm4QJXtaIMdPKdWU6FbtCl3smf8ygNZtUtQMpATLoGX-rcAk9KLwql2rKUL5mCWHQWqTSh8ERC-0ytfW9Y8C2HPnAJ8FsqTG9DTw-AglMbvQ5ymNWPIjdIPAdrC5Su0Ryso1gDC_r-YsIqoMCn0HhqpU6i-oaJ9cU_RmhxG2FAHjUv89kll_d0KH1I5By-wTRxnoAwn0PEU-xEjgpEwmhbaXdMinOsnk38r2cZMulOHpo_2cNAMmirNw9E32eXy34LJX7K3DR3ayoxM5kUj7wqdXDpe4KmSr6L1yrXJcxmlFc8HyyR-eF0o29MAWbmqtLc5UgS8divOwmaXqsfkEOnCadnhVR1h4zaeQBexUaVkeuHVVds-uUgQUe_7MjcEl-RKxfTxmby50TX6z8gEBrhmdMiiCSCXedl2YQ9VZbp4dhtDqO1dc5zAQMyZro5zukG4MP33KDM4fntvrPtM0NU7pRTn_KkTK6HzlFhB__DZ0MiLLaVw7vhFhdg_xaDE80Z6wo3g=w844-h633

https://lh3.googleusercontent.com/hQNtBAer1aauejqJxDgJnmKY64ZNKUoJzZky2l7E8HXJS5QhyZF0lwswR8eBbNVPwVg27ehfmynOOku_UoMEqabcofLMtAb2Miw8LYUo6i8bsdYIAF-BtbBvpEOmgApqYqIxabEjDltJjrZhay00JO1_oLrgtfbfzvd7IlxPkegg8-Pq07-ELCyg9xpaOXwm19elGBpk7f1EoBkJFdXHOlG-IOl4okQOoSs5im7HOLDKZykueC4WNGDJEErq9dvbPSe8u5uPI13Qzr23H4nkrLJBTX7gNLeureK6pt1uKJ0YuZUc5ezhMB-WCLPI_c3NO5tiP1OjV-3mJcJunEEbzb_2TCSCURdVkakz43fE8WBN1MmiGbAVLDjLTjkFJPkagsmKHxhmOk22q0Q7sjgSz8dEkuTXg1Ltdy-XpvQX_k3wEuM_TwGeKZyXI3pd1c6cR6pwWwZNXl51aNh3Gz52HIF89Bc8Z7YXDA-c4skpLgrWD3Yec2ME_dhuae2oKxY_lWhhM12dYPzTWVIEvd1DNpam68YUi4eVwI3tRw5NfCbrcqj4pzm315sYeSMfZT3MBqZKbsNCWAdKrivthK7AcIXUJT8LLrMBv-oxrl2LixtkIMLMZdYoIg=w844-h633

https://lh3.googleusercontent.com/iozky3xT68aiG1lSaaASsmMViWwoVhV_AVlkK3lG99f4Ttu7TslMB7pPZtJ6_x33BVXSCiob6k1FEBPP-NwggrbL2ltwjqgr1rdocR3_WffiZ9mxwR92p9CHggHIPDJ24lEcWnmzyCH18MRaj9QyYHIwfKAl2d0aZGXCCf6ifQ9gNwCoJWp4nLVDcgdgrG63A95jYarKRELl3rk0VVMsoEzqyHxy_4fO8ATBSbaXa0yh1iKnosP1n9xDeZizKzxn1uls1nkoMbVPYRGYIPQUdSQ-_2CBSFppc-swqMzh1koNHNyR37XEjAINmYJWrbU5KNO1CCkuGVTUWrsZa5IXSASZxO90vxHrJ1vwv7fV88mD4mXswXoFLlouNBcmNvYrZTwBjZ4jVGL_p6zg0XeidCEYjLb7prRg2llgMiLI_45T8nSkx7DawOuCWLcpvifGmqHVhLIfa-WENWz6QiHAUbDNbYtbUxntwtY_72DfpfbMdqoYWmSpr7kNYeon-Y32iQPFJYmejLf2Qk8i8PonHdS3WqPKzW_ow6Jo8jr3ZYTgg586yQPcibsyk1ZiEiYdost6N2Bx-s4pw59_gOyuFQBVON9vL74vA7tt3xfSmaVfasrJi8VGpg=w844-h633

https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18198741_1661330340547297_7901021895535465901_n.jpg?oh=82e1ebe112c915a7adcf6be7d216142f&oe=59B48735

Wzroku nie idzie oderwać od tych pięknych zwierząt. Ruszamy dalej. Dziki...

https://lh3.googleusercontent.com/yv33iS8qhvstVA_m4kzHNe45eiidAe8uXxderfomp2teOxyUAPxuIo4PGJOoyr7xHGXhYbjVoF_REJsoEr0s2eJkhh_Zb_Nf9E1PsQQHX_-K9ua6oHuao1og4ns1M3RzPmj0XEpE9-0NuOak1cQTDN6U0fSpDOHYkWkjmv9QvrHme0c3L5RG-Obt3chQLb0EOYcJ9nfE1mwKTJq_6TYkB5PA1qNbJKJy0g7GtUMHjz-vycrmnDWjfyLaErQJV8g8xn-Jmee2dSwAgzSS_F-8rMKeOIKp8UIY0j0e67DRe8JgkUH9by47g_UnmBRDrTGD-8I3CU1ZNL5wKWZGgRNjDh7SYojbfQmuDrVsfNvfYgpc34uyXcPTysYwh5zniw51s7yl67KPdYyhztADxy-qcOqrYHh_f6v-RIP3cEakWD_Fq5gw2smrENXE_h0W8CMxSLSetj1XzZTabLWoNsNiE_Mmls1dUgyPXIaXksUYhMece8QPvymKlJXRFk2R1D3kTWOh_ypaNH8SYiomfvpOQ7CKwoQ9O1cJk4PIQnkEyk2H-8LRgVAfcl5noLkl9vmomuEOnbE0k-H2xR6TH1zLor-BaR6LPtg4uCwnMCmua6AAnXNbuthGDA=w844-h633

https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18301025_1661330600547271_4560282067017140976_n.jpg?oh=4ab138cde2a1fb7ddb59fecba8172bec&oe=5987491E
Kondor wielki wychodzi z chałupy i... "Co jessssss ku**a?" big_smile

https://lh3.googleusercontent.com/2IMlCJxEiNAv2zzzreq3qkrtH7k1H6KgXgPHatAoE3wyg9IJ9OZldup6_GoBcSRu2VEWMb30K2pktWlv_911TXNUq0Nn3g_4qoyWyt3VLrz1Jmhgup98PdyYxcbV_LDrSpjIvYDBnSXJmVMbmDQjaz6dLAKwpgTjJwhjp0siHrHsgncVO2RFzTgnOVWJxbAZf_AXfoR23wfU5G8QI87obLxFm6ESzKMS-frOuXPc3dmP3OR5lfBFmrszcIFpky9T0PsoiALO14SF7iSyFtui_52a99juOdaQjQ1buxjz_jDlcqrkV9Av_sjjF1IhID--y36YUIKqUbLqtUHf2LkR_CAV6L2HcsTd0-juW3j9lquCntSF5aHa5btNFimtqFxAW_Bh0NXVBsPr_XKD-I7xHFxHpl4XhacXYwjzcToYXNw6WI3K-s4XkfyQMbgENSnnrxq98jK9iscrHiQ59TlFOsBBxwxlxPRFl3wFnPTTu6asKwZWIfvlKULfjjt8SJa4LwI-6LJ8zxmCEm56nlnK9_aJHEIGGB8WbKbEiOhuKUzo6wMMtamUYqGORA06qJrqJ1CovEyelGxjoZLV0-tC3Knc13OZOwak6bx6OPl_ZVjSaJ_QVIqWJw=w844-h633
Misza wink

https://lh3.googleusercontent.com/SkWmQJVg0ilc1CwOzt3Erhh0e0faeVEa_aDQ5EGYgs8jEnY-xhJxu-N9tWGYZSMEoRIPc8NpNkdcvmdB6Wx-zJK1M9hSXtr58eHljbq0h-3QKdyg9Q42CcWR7HEoDAJ0YXkFCwffTcGKUOB5w4KZkQqJlD-kubjO1PCI2A_tDEUIUBvhsGGJveidtGeBRVNAzjK4OvMFyv-zJMHyjLdQP-8iAQoHrXCeae8yRtfh8u11hv0qih_bbB--KSHHGAxqJYS-YdBm-O7_XHmiJMqvSkx-HyOVL4dXt3EG6r5Mvuf1vdwGBGcuhThlEsDxlCLnZAeiV3_jSIB-xHaFDHBmZVcJThAgbUYKGbC4QjU1WAnCr9GWaF9X5p30hPVnTrLqX-pQLNttkvTdqwyuHH-hJzob83tcS6PtHXmN4S50FW4zc5iwHPbC_sh8OTPhXot11TZnpIqNOOJYajyzHmhaHcW17lGbed1rZO0ZxvZwUaPCU812FdPc_audCqO-fytPQ_wtmfB9YWJw1BeN0S8vfI1Hrq5tCcKD2hwRLrYfm2GGaIcCKElzPWNpMsBBUEIqvE7AubNO_ypg_7lX80-IrsCoTguXsD6xP0O-7EC2TNrDrpMEd7hbWw=w844-h633
I dupa rysia lol

Teraz obiadek, piwko i tramwaj nr 12 przerzuca nas pod Bramę Oliwską.

https://lh3.googleusercontent.com/ifE98jkU-qI46r9DQCFcnFOwWtDUx-V6i_dBJcLC3Wa8G8yaNWo5pIXEh2WMkOKv49XKhSwE6utPgLrC4g26EisyELAXFCSj-bwwC3tidHVsmBEWwHRcwNRJt_AHKuMuNLTIwvjqdWGdNf-2q3UM_-6v7o3MCHw3PcCSwHlcZSBs1t4np5-oHYr0VD3bS3X-tYDsH6svBEG_XgcStWPeS04_-nMxyMIsPA0GpCl5ryeHoE2Q0RHMmpp4nmomM9JgyPJsynjlIrAmjgAL13G8C69-3l2b1wjK5Qz_Urw6UEmuI-NS3LTZAW8ZOInTHv7BDx1r9EbnUONNGNTbYvZPUNw9ZcQhd7V_EsZpX2eRTo-z2uslkaS93ldiEgnGYEspJuqZ26h6dZ_kTKzT3fdiHZmmNZuj6imzPTz11_m592Z8wG99Dau8rWd4gaa2AILvzz2KlSE8Vvgj5O4nzzEfmWOjd0hD3zDwZjwbsuzsHkmfXk_ZtdUVGiwEvkR_uT5SCazilaBhH4N6nCJH00Xoe4ITJnoe4cZ8DFwraIP8BNgfi6Xh9LQI6XbWCpc_EwLIGdABtlW8cnYleiIhOl_pxPmXw6tBe7P-vz0j2IJQW-4zWbaVzf595w=w844-h633

Lecimy w industrial, ale o tym w kolejnej części.

C.D.N.

Ostatnio edytowany przez darkheush (2017-05-06 13:33:21)

"Picie wódki, to jest wprowadzanie elementu baśniowego do rzeczywistości."
Jan Himilsbach

10

Odp: Gdańska majówka

Gdańsk - 2 maja 2017

W trybie nagłym dochodzimy na Plac Solidarności pod Pomnik Poległych Stoczniowców i historyczną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej (dawniej im. Lenina).

https://lh3.googleusercontent.com/0Ji8C4LqGqoVfixgCx-L2IHhFxc1lIyx-eYCjLDBl4FZdOeZORf4u9uopmPWtqqKTshoTmbAMpFAzPx0wNd0Kr2NmPkKPhT_aV4ar2QbDj4V7DP-c0z6MCVeprn1UOWTtN7Wu7Jwh17oXmpnz6BmCVjKm4ivi_kSdOLBRdB0tv6ikfjxYA0DtCG9onqTTiThWfRmwclkKP2hktPhq7qYasyJOxXK2j9-0-vQHA3amzOAAfHgjXAu1TBm51UrJRdZ0Q3MJ0McOwwZWhsLZYXfdVwkXTwGcwjoxazp-LHAOGB1_44x1zM8juWpuSzkmjo8KWz3aVHc_4QS4mXuYh1vCsLdvwwE0fQRiofZ0ySKKUBiaPHMNkfVjamxmozu9WXUygMTbsMLm6X_M_G5K8pcR_KudjYV6FhsmD5oiQwBqf8lKVhcc3gERWwxUSyUtn3Oxeq9lYJK1ekhss8M3kZRGzhrlrv2fBwIZobeCy72cwEE2_4mG5rianlBijpt8RlMfa1PhoJz6L3RUNIGIheEZoq1ncyVoF5w124CKh0vYI9R_TLT1_cDRMwQn7y0glMsruPGRYfYWQVjOdbbnXYnzC0slRXGOZEdUhbb7hmup4rT3SdQ10N2T9RwgtUDsCkyoSCbAzwKiT9O2Mr4OJpdYSC08WOHcGPr0yZP8vHXWs4=w844-h633

https://lh3.googleusercontent.com/myepyznLsnvcO9EBpWlnsGkSoOhsdmomucrP8r79SBUm68jm7e6xWRYeF5CxPW_IA9b2_SsEr_7bN9SZwUuiA3I-d0qgMWMhnKLcoY6QWwkdaRIATMyVjx43ng5n4XTuFHrqdbpnbaAahXl5ty4jZkjz1vY3e9AAB3AimcZLgLDRpUgOcvWz4a1xtUoBOEsPHUqg9hFK7AGY7AJE5qEC8wq6Lh5sstivbTBfWg8d-3sLLNyupNZDwDqnrEqu8Ej5qK-fwScIHYh96_x5uVW6nC8q-4AWrizXc-VZfv8IDAoucGvbnY2ccp30YlwP4WYbaBhl6NTns7WgR6F2SsVOSO5dlsh6jFZPtR5hZM6_lzYG3AJ2qHP1qrpfPu16DTwL0hZLvI-9lf0fXsrAovdJWka2hESePTyg7CmrdOdOA3slNLL2S7QashRT0Sj45qEeJJyshL1seLQq9WwMVpYjf_hFXpOBlA75pXNJdH1qYThpi4POtSYnl6A2iaG3-HUkkwBlJ193WoXbcoQKEGL5A6PnUohGUqHnulNiC6Pc8ADzyQPd7xLdPdCbQuAQMm7pqirgecfy-jjQdeExLMtYodyh45n2Q_lvZpWqDiqEOxpkpU-TeK0Bl3otyhaxm1sRgebcx6f_H5NQqAWgIqmc4b4S-OCXp5KGdo5s3D_FRr4=w475-h633

https://lh3.googleusercontent.com/nwwuNnIIxA2va_hs1RewHajbIgrx4W91Tx_s5w_TGxkkWGKHtEO6_-Til5y79gBemoNnt_v0Nuz16Deg0SPXLBT97SykaeXUeIW9t8XHQI8lWr4cXmmqwM-NX57MIO5TtP7KYBWjtOji0vafbMhWjuv1yVQsgsGrJlW7mT4V8ShJEwpj1X7RpZaTbH5kRzDMoxfmcjsO7rQdXOtJbiEeAUxXexqY6BUfkoyKD9eNDIXgTGosapl1WQ_EqfViXEBJFV2sm8jdhq4fh7PEw-_RoBU9fybOAcTjIDWr5h_QMyIA8bbnOOfqMg5h_Why9PcN8KShngIKs_k2o4CeuAEHtvt-UbpBDPjcAh2Y0zQVKLJle-sZ3ga3PkvvZ887bvXw0M4KcxYF3ItUpjG_prK27uOqbVnhKuuGqq4XRDkl4AQ4GI_tMfBe2wUfKfoKu2wuJWw5XL5Gr8sXAt3b7knb4jZgM1oOjOHDae1KLByDOelQzaE9I4oeQcJVEZDQ3W-sf8xFWIuEM1-4eUl2rbLVnRudX05FCbUzyrr2dAnb34RNLiBLrrHFNX4ODfWOI88AbkxZGj1-0I7VEhhpT7rOfj1JLZLLF7oXnNxlrABQOpJu4Tzj_LdNUyj0jyoutPMgw8snHKRCdRkdr2aAdwTu6sWz_L2tttUmemHC_bbFfRY=w844-h633

To tutaj się wszystko zaczęło w Sierpniu.

Tuż obok wybudowano gmach Europejskiego Centrum Solidarności o powierzchni 25 349,75 metrów kwadratowych. Wystawiana jest tam ekspozycja stała, która w przestrzeni sześciu sal przedstawia współczesną historię Polski, powstanie ruchu solidarnościowego oraz jego dziedzictwo. Oprócz wystawy stałej w siedzibie Centrum mieści się m.in. archiwum, biblioteka, mediateka, sala wielofunkcyjna. Na parterze budynku, swobodnie dostępnym, znajdzie się całoroczny ogród oraz księgarnia, sklep z pamiątkami i kawiarnia.

Z niepotwierdzonych źródeł wiemy, że wykończenie fasady to odzyskane i celowo pokryte patyną fragmenty statków morskich.

https://lh3.googleusercontent.com/kIwC6L51z_mVvxHZYvA208FIRDLCsm4J_h0gh21y12bvuGPtzz7h4ba2Xq1NsWRxCsMOIb5oFlPXtev64b3MHNsvsqqPDj3c6gde81zJ9d8tLL1T2EKLyM2YV9Ia7tXazVB7NcvjLipfgZ5dRjY7AGYVjh8zPitxd7SCW2EXyY_Yal1t8vBofioJg5c1nnoo9kR5HNzWVfbCj3lSNB_OBbwYoIrYoH25FwMm8kXMNp-fbE-AhHqcAXJY72R9vqs9iuQYGXOVGTB-tLCJOQrYhEmUd-xXNcJlC7thCiwjr0Nox6CqRrkVMyJsfWnVgKgld_LhCh32GVDqDpy6NQ5XLyUn7p7R0ik69gklmKXuG3rML3TEVmdmAw4Q0o2I94UOStN3RgwSJtubMYmBV2Zl7Y5DiK9E-T1VJjqXaEkSHlsi4ptg0zoyQlLs6V8ZHr3xHfx9FtOQNtUhQFaQmSGJwO5Vn3UBYYHkYLdE2EAVNxe7cMts1PUSBQRGUmMf5S233gsM7NScwHclgHrMA872PSMPfqAKQ5DVWRFXbKWUjbSvD5vuKh28xMQD0ClJsWqaj85P6-jbIwMoJPSi8mZpJLZTpaH8_3FQwXQQlaDyKk-YrVrvP7vc54bA7fELUDzJOonpkVCp9fRa3k6PZqD2gMxRazZl2O4vMPb66zuV1ZU=w844-h633

Teraz czas na starówkę i brzeg Motławy.

Ze słynnym żurawiem.

https://lh3.googleusercontent.com/8QGdfCs86opQt6x0jIEby67iAlhCFXduEtNISbeUiav6MPotwx2JP1IiElksNi-45fuFLFuJYM-BRUUTx5opMGDMS0UdtZ_0dH45V45Dp2UHC59Sjhj1CIsIzEOroDxtpQy13ONCc2_gnrmMDB7CLGMrug-dC9YFCzEyZ2B4uNEn0-A3cns9qXuTbkjY8WgkI6Igsr0BhGQdX9ciop7E9230JD8Ubz90Ghuhtlfi-F5jh0b97o1VKBOZNZeH_rkuf_6IfHj0MgXhY9pplmhTvB6SvTmkHpQ_M5LSyCANg15Q0EyBeGLf143ADf1onAQ6XHoMTFBvpqU6Q6ywWQPWOzl77nrAedNMvOOpuQEANcwCvf5MolS8kbZETlKvQY4jzRUrqgoSxsMllnryWc9kbG3p2UOQ3P-tPTn7u71UEO0KeNazWdkChXc36iAx4oXbobvn-AniSQ-UZveFWZjk62hAb0MEkZ-Guzca3jnDKZC0QOeGkYgynJGl5n6tJwLbVRKC4KIcj1u3V8IFNcS9kvlXkqEMRj1l1AmUDbpwK5PYWO9ng8F5hCsCgo_jboEVDIWiNPJ3mqAhE8KJD-3xSBq-Nu9JtLQkQfJ3K5TGIawi5U26au7hbnRtnQUQ8IO-8yIS6qgkHIv6FAdtO9yj_B6kbegGwh35TGJUE9D5LW0=w952-h633
Wielka Zbrojownia.

https://lh3.googleusercontent.com/xMZmB1jH67YknK-12VYDlTxQX_NBOcQs9XrAMkvhwmBvek733R1NtHtKkJtX209POK5wJe6xy5NlTFniHxtsvadPJ-oD0i-9FelnCIoNJ9UnfO_7x-EJT4PuZwOUuMO2-JXbgyFTLZeG-npLF7fTKzbWIkCgkkTfwt_mJRI4erHqENB8Om4qsOgL6BYO00NuZd0aFn1vRfgZZqFSyU0_G3jz-xI3ZuRv8cFx7jw0jgM0rjChX9yp5jf3-Z6knBQiQSwfTrj3d4CsBVgNFI0bkLYoZ0wDZcIQ7sRJWI6wijHbxtgIpdTi6AwcZgTucz2Ptr0xUp4MFLD8Q6i2u1qNSecCf5KNPckPZPTeBye8veatkxK1FVHlnfaJAjWgZA7B3YTGDngXwyWkHO02w353kEkGQ6U7HO8afOADWQ4OLO2h4OU-YlA91h6f_KqQcot69t8sO1aSQ8g0IaO9vWiGPTU2Tp-RFIe-u1N2BsYfA6bP0QlJnpkpxLGubeGBqrrJWuTSsr9ZkLW3Ldc_kwKwtwZJIkaRZIH_tfQEbNxtp_2K33QO9iLZMmAcElgxtNebpWFrRMSR_3-a687LguqoYW8u1LuTi_gyoTFWbzvDNrXuTOJoI-6nNxk_pB-sP2AnSDMqEuZIrHW-eHSEEhiy6whaIInGzSJHJK3-k-ReXhA=w952-h633
Ul. Piwna.

https://lh3.googleusercontent.com/1rHkqQbsDQzyvKPKVryvHH12ja5e_UjujS9P-rFRz2H2sZbIU8E_478eI5PV9Wj1UxsmWJ7vfdBKmVnnqSTKFkzRXYLqoRIiae2f8WUtwqfjeOXTG_o9P4vzwQ_od51ahKRryzAhQ2G8RonY9wKT7RN2KqQhxQJnDE6j-SWD7jspVsrAbA4oVPJwGtGWKCUsRlzuc2dhZ3FXWLx3Ok3mX8jTOVxHGyQ8UIcqom3_Gc_wiEDATpthssnh8vJkL1b1uc_VarjZyMVmssw7704TP9G-1MwtO4IjPgCRyBKqP1kZcaLtnmAz2tCXlcdE5W9monfXyLWRfRwnqgmJiuhISClHFI8QPLiHQoiEXfCbv9NYAq3lxHfRx22XdTovTU8_Djhxzh07jt4t2H0F8yTSTvlz2cPmFIJqRHMD9nEBG7np2zLgoNOXbPnTBa3CaVDn9x5zLVLsHHQN9sNq9zasaz-sz2low39ofBy8YYt7jZ8ZCvBO6SQ7cLj8awMK5cP3rCxUhNsa1_7ols_faqyVk4NFRdhxNkurEMFswYnnR6wMRdNhi6lzFqLn4CSdYNuf8nCskC4hHENgGUkuoCvyuUhveQtmiSrsav8VwbdoGUIXQwJK3rJuoL7A7B5s40sN3NRV2XOsgHw4mp8N_QenrRt8jxMv39aB7q4ie2FS9zg=w952-h633
I się kręci wink

https://lh3.googleusercontent.com/p5dWn4dNRNXoq5DQEHYgIg_6hflNAoqAYd9SFF7lbW7RxLjR7eEs_I8BhXwITTMaq-NlOkpFp0_Amio7O0S2Zf3x28GgqSAWnMpeMnQuFOPmqRvdqyqaktjycSxw5InJe4X9-egPTmQ8-Q5rvigv9_QVtJ3oDTRXGX_QmE9cZxD2ONx8yZrEpHJUg1ryRe-GcOoe4XQDc1ZAtftn2JziJCW__zNOapnAUrmvx2uWhQhNxKNA6_8MJ9e0t1WFMroRHUlYwy-3ug1WRBfnOED9En7Jz080iRMrobmruAxu8AKhrN0iXs88l8ucFFHyF6kiycGF-0GLx9jbpmXlT-dX1l3mOtvbeL4iCAVEHardWGUmidyQtzQnQRCgypyNLjtu40iik6mOA-NQBOXKhtihZppCAQCNt6yXoYVD6UrFBA6EGGVTnSQUotid7FdpQkDDbYUdwluQ0t59wrBqhJiLoaZgZvL2Km0Klb7m2-fdbRbtEpSAcIWrp08YC25l5DlrTfQw9HdtO2ySG-zEWSCT5T2sHmsEcW80HpoZf-wYHsNxFf1Pey6l00oRu08fKovJVgx3uuog-BknuFVVWe-IYSIP7JI-r6tsYyBHj-MYRVfJEM8QULjroHNrx8pmlCW67GoBhAE92H8App5-Yk1QEBhAybQsxQ98Mm9rWkTG8oI=w475-h633
Bez komentarza...

https://lh3.googleusercontent.com/qOjU3NAduUzT2fBbr5U9Ny4R34dGN0lYk43LY9nZs71DCkF4OsTO7oYcidrQBOotqRCiA-tWvAz_av6HlqsYQxWMtWeQ_M9FaZVcH2V0eIaK4HDWaa2EGHRt5wUYDUUg7U1MyhCwQpRDsEuAkq8N420Rp1vvfrcSWbu1lcWKQLaoemaxG-ELJt-kxZFH6zZVSb6BRB6-fnUgFP_usQTd1dN33eLwyOc8N-2hX1YTWROGGZszh4xaVSLTHdoRb688Eeuvb1buAmZucVYkT4_X0szGyQL2Fu3Xlw8Ox1q9TBCr808cEknfHk9c1mJz01mmYElV3DvB35Y3pQ0DgYXku6qFo5Y0cDp0PtkOjmF106F9Nr2qZijSJWqOObejDbX5v-GnravhBGmO5eF_i2eZmT8tyVHnXDwLxzqTVu2_9tXWIETcAdMysJiusWYE-5vlxbyefrth2aQfZ6VUEPlg3BjIhoC1vMp-JrWACHdigwBBKhPUtNk9KKtCsb7hBxejN0faSzZ5Ky8RuXOlfjEPjva7PkgHLmW4JKoXjNy3kQHywv6p2T_c4ht10rJXLnNTBlNN2srVD_NAUngRZDFBfKnDFyYym6mRNCePioqN8cRxBAm4Aj9d0Ws_DGvQfIei9CD7efMUaV7rP_2mRlkawGgTB4QofPFM2VAbeMfCTfo=w475-h633

Szybka obiadokolacja w barze mlecznym na ul. Długie Ogrody, lody (pierwsze w tym roku) na ul. Długiej, poszukiwanie przystanku i powrót stodwunastką na Wyspę. I urodzinowy kielonek na zdrowie vidraru lol

https://lh3.googleusercontent.com/PjAbWjG9dpFGvQ2xykPuM93YzprC9OAGBUXdf9O-hwbbqDuQ_XNIdE4PCOnbd9N_6rhgsDVDlf6EnXQrGdS_FFpf8dEr6nafLyOeFjQam1e0aCiTsW4CYy_syLif1prjDkwTLiUIa7fJZOCIun18JeYiTHCUSHFc4UQh3VdSrfEW5sKNLlGOnPAXsYONIaMEMPvxs12aHbU1KBHTb6IJfNfI7yMbnx6HWtbcP12N0o-CcLwxt60yGANuy3SEMfVQuLyTGclYTyLZbgJWI-bCgGTbmvxDcHhSQBOIAhyGKpWroq20meHiMjV0fA6xigX9_gLSukEgQlV9OQXTa57iQF8JzwGLuGBzfqApukaIITRWHgpWfpia0VRXRKy-4hU3ACfwKlczgd-_AYFDYojdc7Oqb2hQ9sOgzjV_POgiYU6ir38xA85JwnxbMMPbtAgPBthJwpg4F3JCMtA9TS4D66kMevBb1noC-ZtVmLbHsT6dncDvWYsTBYZ_hrMM7CJQQLzkf4N_vZcrILHDro8M3ax3hiO3tXcUnB0yjmn2BfTAfRImnKfeQqb3r-XrD8PRtQe-eykTYfpFmmrszVhcXWQN_JTdh56A-hAKVsJ77SjYHF0nc0iQodtYXDNI20NnIEDvkG7u7GVZ4zmjZDQlvoj9fuUGIlmbE4FL1HYrITU=w421-h633

Wyspa Sobieszewska - 3 maja 2017

Bladym świtem przychodzi czas pakowania. Żal i smutek. Trochę łagodzony tym, iż pogoda się zbiesiła. Stoosiemdziesiątkaszóstka przerzuca nas do Gdańska pokonując asfaltowe wyboje pomieszane z dziurami jak po bombach lol Kratery Rudnickie. Jak chcecie sobie to zwizualizować to popatrzcie przez lunetę na powierzchnię księżyca w pełni.

Jeszcze tylko pożegnalny browarek na Górze Gradowej...

https://lh3.googleusercontent.com/jESw_7QQz5JxLuu0PmB3oXuLO2sgE7xKYg9xUFfXHG6eKmjwo6RqDjfsk0m-gzQXVFYN8oN5gqN4Gjc8PD3v8_PToDvSniTh0KcaSK4sEWsfKL9mb3vLTi240HD4fHRHET_pRpTZqIlsSsvgPA8ZyYVsgljgyoxjY4Sxy-4pZ16wqxfbZe1LzvKZv_xa4N55MtpYXwacZc7zSGnSzh6Jp5TOq6Y2Nxvn3lUghsvJi8WUba6OCBAWF2CZmeRY83ZJ7q3E5dBihol_Yaw33mo2Ec78l7Fr-CGBNTUVGIF2CUFrE5DWlZkV9OqtlqRl7kzLHV4MsQYfBVfMnjugpTXAigMw2Hh97ZdL2pM-xUypI_P1Tn4YOLyhcnOjfBHBdTJQL2cip0Up9DA-G75cwW92qfBj0Z50s3A8Bpe1p0dO6k0nXYsNd3Q5TNM5s6JS0mrHiWO1wRZS7xPNpVVoJUS0XeEFEyAcxFYm-nJt_qbG07aeCXMzyiU3IyhHRd0xWASUbEt0j3NeOZoIHBlVwfRpJmTL3PnErhkI09XPUyVS2OQXGCFfhyioSaFsQzE2pcwjnqem8E_iXZlby9oS-oirspaUn8wL8hSFZk0B_p4B5r2ktzstzBW6J8b3tR0bq-L_L98AaZKKcfJsotqL4Fq-uSv-m3CWeaIvz1BbKPNuhNA=w357-h633

https://lh3.googleusercontent.com/bgY9AlNYAErjdde3vRZasDO0jJxN_3I-R3aoTet2pmGe7cOIResvKqLAmXLqDWE3BiuRLmqU6GMdZNzq_uZgTggum5ZmRgPSQOt-d3Ccxu4vyCZ-1F3GzLUCVd8bVTcJSOyTR-TeaWMXEtNIDAK_k4AykW5vUelFdsQGgNGoTnhBebw2ZsHGmCgJyZ_h_E5HajrnAQgI2ZPYWiHIpouoFxd13RMaRrY4N3Js9hNSkeFq4u5Esqqdh0F4erKHtttYkTKHud9-gha5qDdvYvuIjW80MnHItezkokPdodvNANep_yBerbv3G8PoW_cC5WYX7xqtgfqTNF90W46YY3ypWnbXZIBgquzNUr-FUJDSONMXGMHOtBG2nKvxWAKSZywCUOyhFli0UG4yPuO8CXTB-DgjoTBujbMrLFXvvqSL88XHtx1TWqqDnFm9WFaXlG3mQeje9BT1yn_C0dCLWMo-iCc2ajCgLgg1DOPskN4plUYzu4LgB5W8J9YyzGUMAwsxe5EGpv3vJ-I2MYlEEvv7OEdFs6gYPu44o7HfkAm5ZXarqJY15LtSIL5A0ELfVeR-nebib5T1bAEmuqxEw1m5vO-7EzhDWltG5O5BYzMzuvNy7WMMQ092sAJKzIFy8jTeXb2sv0OXm7bVMX7Z4Z4FtLzIDGGB1ljpz5uwKkNXCkc=w1126-h633

... i czas zmykać w dół mapy. 6 godzin komfortowej jazdy ekspresem "Sobieski". I tyle. Pozostały wspomnienia, zdjęcia i coś w serduchu mocniej zabiło. Może to wpływ jodu big_smile

FIN.

Komplecik zdjęć tutaj - jak ktoś przebrnie przez 300 zdjęć to gratuluję wytrwałości lol

"Picie wódki, to jest wprowadzanie elementu baśniowego do rzeczywistości."
Jan Himilsbach

11

Odp: Gdańska majówka

Piękny ten Wasz długi weekend był darkheushu ! big_smile Pogoda Wam się bardzo udała. Na północy było dużo lepiej, niż u nas. Dobrą decyzję podjęliście, wybierając się nad morze big_smile. Piękne foty, parę pozwoliłam sobie jeszcze wyciągnąć na światło dzienne. big_smile wink

Przebrnęłam z przyjemnością przez te 300 zdjęć. ! smile Miny i pozy kangurów i surykatek rozbawiły mnie do łez big_smile, ale żal mi tych więzionych w ZOO zwierzątek bardzo. 

https://lh3.googleusercontent.com/kdCuF0YORXDog_XhS4oUt7u2HjFAvG2zIVlU5Mhf1vYLO17lJbhlDTMwNozsNeR5_eT0e9-5_v_bvvVzwzm1_45RJDLWbFZNUWjVQMFp4VRa_GJw2J85QYfqb_m8nVObb6W3oKPdjvyv0Wz9d65mXBkYHDnV_mMR_SaGvxmP6qNdQyyynrQtugkKlRf1kFv_Jrfz0huF1ybyKtCKOImqRb8agn4PZCOrxjpp33zppqPcAiz3ercH7HgRMA4zjM4ESAy0CoZyzq4PRcNhiKotE_UE217QP2G0C4N-ZF_j0yVJD_VHKciaGgUz9Ipt7twj2f2htT2OuVSooFecqrwiFLtrqLvjDyVndrf6K8jqJKW84_GlAArzfS4gv12bvi-_s0mixK6MqjoRvpdcpluUd3voxGCUTaDjn9ByGeGAk-Gta8qOZ0BJLysYP6Igdwn5hTxP0hxKRSGTKE-Yl7ko4VykBri2n9NSXwOVhfxXYPTOe-B0OuzClO2oWByI4aVDj2QelEBvzofYJPktjUZjc7kL-Otj-P7VZdh6sXJQRf1s1YrH_d_8oaUs_aSKO1Pl06yuFWH2P-_PsM2_SVj6o1OcZz9Zy6FRE3mOR1A1KoT4bHLhTArzOczkvt9qvA0t4_JEJSwl1uh7C9kHIBlfcfErb4WoARGS6jt-jQOdQeo=w1168-h876-no
fot:darkheush

                          https://lh3.googleusercontent.com/XZKTK9J3j_PPWr3SuMn7iUaR5l7WFmL-scxn9QnYAiXXpuC33_VvchBEbgthoFrfzX3cx_kA_-WhhJErgeKQS9_d_M8pip6ZPIGRIjHYaxkzdAJ0TBPf0q10ThJ3dFDnDLUBOAUbJrbDyLrP-0NUBX9T_ML8ERbH4YXjOOj7H_FtYX1aKDj7Kp5y4ZEuwDeVvPFZrVQttsO9VftvQJxE-mO8Khp2_hrGsJ1539XQTmwIfqIk00bTt4siDRC0sgQpljmgQ8bFNK7FqUuYNUCoGEMbAY-MuVACtKKqPAD5tinkIt1g16Z_nGVUY9rtYK-KxgoynQTNU7o6ad4cGGNMEGib3JdcLvM867HcNNfB5366InH6jNzASy2bmblJ_iF66Kyn4Yd-g11VoInvKVddwgG9eU8KlAXQ5FF5M5-InM27ZWd-0C-LU0Z0ofYibZqXIAbn4hp9aKKxDLWdCCUXMo3PoWxZrloRLP9WABWMTQ_xIbz-gw24_UNflJzi7kJi9jHiTqz7OpoSCEe6aEVJzQQcRiUH5e7fxRkWdz3lnNWjZHLhBunHfE8n4Ar9vb0Mgc17G_8_QzwfiKbVwwxXCulIR4RafpY67-9vw8CinmurFldT6JK_vPfrg0P8_2PYasg7nniVekD4pVIA2GLEyr0ufZ0d_ydclYgf1kltGFM=w583-h876-no
                          fot:darkheush

https://lh3.googleusercontent.com/gIkt-XNTIxheMw0cE6pMZOySGNOS5BE7oa2bSFdg9DnOPtBL-zA8tQbd5uU4VxfOHbbs8oOIaaez5OUrL1H6SAMwduslzk8b-m93c3gR2-C5vOG2HyjR0Z0mCMYw_xGRRIhhPBmnf6bzTTu70_TLyVyLuYt4_TYwIOQOSXEGG8NMXI-56HBQUh03q_P6NI6OSHS_3Z2cW9tfoORWistIi2IQ4mHVUBC7ANxUX_v5n8l6x6-9_yG5_vV0sAdvfZ4km8iF4ghorwOPy1bZ5CnqjD4gMT4FEBNEBY_nTLg-AP1ffSIzdn3HSO48J_sGpjCZ6f_2mu7kBNTNCDx9q-D4OylJDGCpu4Xk8jyMaAzLDGzqbvR6VyRzdjJHl3mjJpeYvA8dbF_YSsDeHxe2gpXnl6O4fxNiyLQBQ9WNZ4hlH_xkXaO0sz5Lk6aoBg6O_WpuXx8PSL1LHICNPBPg0BouWknjo9fzXI3HSZdnBSZG2YaLUhQoMWDKjVdVMyR_Hc1idvTf3qj6YazF6VURtLbMfspXI01kC4LYz_tMpSYL52jCHDTa2XU9c_8Q0zUvrEnh4BEIsHkzLQydkMZAt3v-FEIXpk4ZCWgy7xzaRknmKpdjMeAW4GjeYCgtc4PzDHvELEUAqiQecKohUbx9Gc75V04JP_tmrbpQlKsblw-EQG0=w1280-h852-no
fot:darkheush

big_smile świetne !

https://lh3.googleusercontent.com/43JSsSVyJYwb91px2iK5YLvz8eHdNoZUuyNgIGTT4VPc3KTGELgd7FAGQTGRfRCExP1y1ENhje4S_I7csJefnN2d5atxbs5wyZImfJQJ27SxHFo8x69UVFkqR6A_7Sw_u59hSTWnBP4TUZzE5bouxXArzgRQHoFjqbeKlEN8OCQA4Rv2xorg9g29kwjT-lpVKCtBcLiIQEt89Wr6TtLqKpa_5mu39eAnJNtu7eRKm5YAVKEAI9UH6hdTe-0_UuHX_GQcDLa9KY7Ntc6rIo8ibHW45eeoYHBdKksxRbKMDT_0Nc1IoKO5dJ045FK73pwMPeClatxLqnG_iCuGr-7ACpb32KGUI7JWbFLlOxb3LcjViwktKjbhVoa-6nYw2tvCnBcQCgr55JNW3svbSGE3HQfRqwoP0Gg1idNeeg2muB9r-8ZWT0D47v7N3c_xDijslZKc2V-an1xORB29pbjDINQG-6F0EMpTtFWgWz8WapSEoKWEB1QG2Hr16f9haPO2D-Mar0x4hR-o_mLNtI94Ha-WKP3kt2TtfGTs2A73RmuOT-4wVg44DY6blAETXxe-v28xoUNad_QP1hyaz_Cko83GSSomMCvnVEM34dVWibti7g0BLVhOgwQyJ6BF_zUqFHrXMbHfBYLLbMyIrtgZayw5g-bm-luI2o51_DbUmCg=w1280-h852-no
fot:darkheush

                       https://lh3.googleusercontent.com/PLB3FYsFyaFW66mHS3LK1dnyE5gOn5k6oh5jKib-aoxypfM2OlwgQXzWLbN8g64Sz_t4w0M6KSc6Dh6CJb-Dy8exuoQLDvoBL3IfMK3XyhEBMgT1RgL5TqyBSZwPNfYCJ3WuYatH0wGEeQpXgPMtbqatHgnjZT-AcJ6Kh2A7bx_DUp506jAHTmSuu1rO_Pd_-S2EvjjLsTHiceDs0rvmeZf-ANSeCMo_vjrViE70Du_9NWQiT41GET1it_9nKj7uAu2snwUcCNl4vlcJL0NAywbpDuey8fnl-Xpu_4Hu5tFsqTptkYLAnu2488C2jGyS7UQYFWZC-Sjb1pZB1V4m-6TwnpxWCKjZomaO58BW1_wrZ3JjzLzzCthDXDwZxc-AsHWglZZ1B1miB6AeiIw5IsucCBsnKKa3RoXEwm0_01hObzPkgVBGoY0IDADHHSM9s1TVBli8w35K1Ij-au6dRd7UQZCJuIkGLhfip4pqKuSxGu4CfVf4KlyIPYRVoQzzHzhPSz_HN5ie95dAvNtNTNdUGwcfZDjVayR-3OEJr8m26OGxxL4nCYkA8ullcpUNnuqATWSI0_suJC3hdyBD5mx8im0rliQX2iW8rvKHEORuXPLoQ7xqeZMGggRDw4qyvjt9snwayZxEPXSDfF4U_K5OoE-vtgDNwDkqCQUtCy4=w583-h876-no
                       fot:darkheush

i to ! big_smile  wink

https://lh3.googleusercontent.com/0YTJHDcOwv8Lm0IIubTq66wJZhJ3Z307dOtmwUZIMH-nXSj8Xnnry4D1v4FU5I_4eBbGaDgamNzt2i41EDeOykkVJxMxI7QyPmbMdhk48G38MjUj3mM4-rIN3aKIRShqysVD2RK8CrVcK4oto25k9qw6hsfS_i8704G98ySKzZTuO-l_lDIfcYQY5dAXVBfF44cO3QGVBrNmLi31kPSvtQggxFdBl73TXn2e0C2hmwGJXCzdseOQ7jVahGhNp_nM2P4kZl08X24C63j2mVlQkKiz2uyjlpS2jtQCG3BHSDA8udDl1tVvxQtP-EOSCij309MC_pq99rmVCibnj4Jx8TBNBa4d3Y-dUz8oDMk7Ixop5TXCWeea4U_ONywA6k4gro9g4wAKcgqYf5QgzA-vH93dJhs0qYxf7IXhXgIJ_8OWyzt5Kwc4agZvPyXQ456xnVPmZtBhtjlXkl7TNFaKW9MX0WeHUfoNdT6mmfvcaz-7dS-hdB0jy7VaXPXMsHQdcErgwSVtW37szm0OR-03iMsPdZ7M6D9dnN2UTvz1GYDzN9b-mR4NvUhE3PZ6mUEOVKQWkBsjUglhzXBZJ-2hktSDkVP3owMhDQ6oZAsFfE0b0L2SmI_DNVX3WKjaMlprEYdtEucfpq6bnv3cSCHDPLDZfKXygsOohtq3wNW35hQ=w1280-h852-no
fot:darkheush

"Tak jak zawsze, kiedy zdarza mi się widzieć coś niebywałego, żałowałem, że nie ma ze mną miłych sercu ludzi, żeby mogli oni też swoje zatroskane oczy widokiem czystym uradować i przemyć, zasługują przecież na to nie mniej niż ja, albo bardziej"  /E. Stachura/

12

Odp: Gdańska majówka

nena napisał/a:

ale żal mi tych więzionych w ZOO zwierzątek bardzo.

Czy ja wiem czy one są więzione??? Niejednokrotnie są to osobniki uratowane od pewnej śmierci, nie są to zwierzęta hodowlane, a ogród zoologiczny służy czasem przetrwaniu rzadkich ras. Zwierzęta mają doskonałe warunki i wykwalifikowanych opiekunów. Weterynarza 24h/d. Tak naprawdę nikt ich nie więzi, żyją sobie w sztucznie, bo sztucznie stworzonym środowisku, ale np. wilk grzywiasty z oliwskiego ZOO kilka lat temu uciekł po niedomknięciu wybiegu i wrócił tak jak my wracamy do domu po pracy. To jest to samo życie, które my prowadzimy.

"Picie wódki, to jest wprowadzanie elementu baśniowego do rzeczywistości."
Jan Himilsbach

Odp: Gdańska majówka

Darek ma wspaniały dar opowiadania, zawsze to podkreślam i czytam z przyjemnością. Zwięźle i wiele treści w tym. Wypracowany język, lekko żargonowy, dodaje uroku, nie jest monotonny.
Mnie najbardziej podoba się stary orangutan. W Indonezji już by go dawno zabili. A to nasz kuzyn. Jego koafiura, szczyt mody. Identyczną ma moja sąsiadka, w fasonie i kolorze, z tym jasnym pasemkiem. Nie powiem, jet wiele ładniejsza. Sąsiadka.

Na ostatnim zdjęciu Darek, gdyby nie okulary i nieogolona gęba, to wykapany Savonarola z San Marco we Florencji, gdzie zmarł,

i Ferrarze, gdzie się urodził.

14

Odp: Gdańska majówka

nena napisał/a:

parę pozwoliłam sobie jeszcze wyciągnąć na światło dzienne.

Akurat z sześciu, które wyciągnęłaś pięć jest autorstwa vidraru tongue

Eugeniusz Kępiński napisał/a:

nieogolona gęba

Chętnie bym się ogolił, lecz moja kobita twierdzi, że z tą rudo-siwą szczeciną mi do twarzy lol

Ostatnio edytowany przez darkheush (2017-05-08 17:02:57)

"Picie wódki, to jest wprowadzanie elementu baśniowego do rzeczywistości."
Jan Himilsbach

15

Odp: Gdańska majówka

Bogata wyprawa smile

http://szlakiibezdroza.blogspot.com/  - wszystko na czasie .