1

Temat: z Wilkowic do B-B Lipnik

W innym temacie wspominałem  o liczydle górskim które rośnie m in. w lasku Wilkowickim .
Stąd początek wędrówki i ciekawość zobaczenia tego miejsca zwłaszcza po akcji klubu Gaja w tym miejscu :
http://klubgaja.pl/news/607aja :