Witajcie,
z przyjemnością pragnę zakomunikować, iż ukazała się monografia góralszczyzny Beskidu Małego współautorstwa z Harnasiem.
Janusz Łach
Marcin Musiał
Przeszłość i znaczenie tradycji dla współczesnego oblicza kulturowego góralszczyzny Beskidu Małego –
zapis w krajobrazie

Myślę, że po sprawach formalnych publikacja będzie dostępna.
Hej
Jaśko