Temat: Dotychczasowe formy ochrony przyrody w Beskidzie Małym

Przeglądając internet trafiłem na stronę http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?obszar=PLB120004 w której poznaczone są dokładne miejsca i granice wszystkich obiektów i obszarów chronionych w Polsce jakie dotychczas powstały. W Beskidzie Małym obiektami i obszarami chronionymi są: pomniki przyrody, rezerwaty, park krajobrazowy, natura 2000 - obszar siedliskowy, stanowiska dokumentacyjne.