1

Temat: Konferencja „Park Krajobrazowy Beskidu Małego” - 7-8 października 2019

Poniżej zamieszczam materiał z Konferencji „Park Krajobrazowy Beskidu Małego”, która odbyła się 3 lata temu w dniach 7-8 października 2019 r. w Bielsku - Białej. Organizowały ją Zespoły  Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego i  Małopolskiego. Materiał znalazłam przypadkowo szperając po Internecie. Myślę, że warto, żeby tu na naszym forum był. Może się przydać przy różnych okazjach. 


„Honorowego  patronatu konferencji udzielili  Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz, Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski oraz Starosta Bielski Andrzej Płonka. Konferencja była okazją do przedstawienia lokalnym samorządom oraz wszystkim zainteresowanym problemu przebiegu granic Parku Krajobrazowego Beskidu Małego (części położonej w województwie śląskim), celów ochrony i zakazów obowiązujących na terenie Parku. Trwają prace nad aktualizacją Rozporządzenia Wojewody Bielskiego z 1998 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego .
Aktualizacja ma związek z koniecznością dostosowania aktu prawnego tworzącego Park do wymogów obecnie obowiązującej Ustawy o ochronie przyrody (określenia katalogu zakazów obowiązujących na terenie parku krajobrazowego) oraz uszczegółowieniem przebiegu granic Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i jego otuliny na terenie 10 gmin.  Podkreślić należy, iż Park jest położony na terenie 2 województw – śląskiego i małopolskiego. Zostaną przyjęte jednobrzmiące uchwały Sejmików obydwu województw. Konferencja składała się z 3 części: referatowej, warsztatowej oraz terenowej. W części referatowej omówiono m.in. zagadnienia obszarów prawnie chronionych, ujętych w Ustawie o ochronie przyrody, walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz uregulowań obowiązujących w części parku położonej w województwie małopolskim i zadań przewidzianych do wykonania w tym zakresie w części parku położonej w województwie śląskim. Część warsztatowa poświęcona była konsultacjom i negocjacjom zagadnień omawianych w części referatowej. Warsztaty prowadzone były przez specjalistów reprezentujących dziedziny związane z poruszanymi tematami. W drugim dniu konferencji odbyła się sesja terenowa, podczas której uczestnicy dokonali oględzin wybranych miejsc, będących przedmiotem różnic w przebiegu granic ze strony gmin i ZPKWŚ. Dodatkowo uczestnicy podziwiali ciekawe pod względem  przyrodniczym, krajobrazowym i geologicznym miejsca  Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Podczas konferencji ustalono, iż ze względu na szczegółowe  pytania i wnioski, konieczne są kolejne robocze spotkania z przedstawicielami gmin, celem osiągnięcia kompromisu, zwłaszcza przy uszczegółowieniu przebiegu granic. Ostateczna wersja projektu Uchwały zostanie ponownie przesłana do gmin celem uzgodnienia, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody. Po uzyskaniu pozytywnych uchwał 10 Rad Gmin i uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w  Katowicach, projekt Uchwały zostanie poddany dalszej procedurze, celem uchwalenia przez Sejmik Województwa Śląskiego. Ta konferencja, zgodnie z zamierzeniem, umożliwiła wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w ochronie cennych miejsc i walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Spowodowała również dyskusję nad problemami współczesnej intensywności ingerencji człowieka w otaczającą przyrodę.”

                                                                                                                   Źródło:https://www.zpk.com.pl/
Materiał z konferencji pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1aYZcu5 … FRTlv/view

Ostatnio edytowany przez nena (2022-04-02 12:34:50)

"Tak jak zawsze, kiedy zdarza mi się widzieć coś niebywałego, żałowałem, że nie ma ze mną miłych sercu ludzi, żeby mogli oni też swoje zatroskane oczy widokiem czystym uradować i przemyć, zasługują przecież na to nie mniej niż ja, albo bardziej"  /E. Stachura/

Odp: Konferencja „Park Krajobrazowy Beskidu Małego” - 7-8 października 2019

Pamiętam że miałem wziąźć udział w tej konferencji jednak że musiałem iść do pracy więc nie miałem takiej możliwości. Na pamiątkę za to są umieszczone moje zdjęcia w pdf-ie za sprawą mojej znajomości z Panem Adamem Rostańskim.

3

Odp: Konferencja „Park Krajobrazowy Beskidu Małego” - 7-8 października 2019

Dariusz Tlałka napisał/a:

[...]Na pamiątkę za to są umieszczone moje zdjęcia w pdf-ie za sprawą mojej znajomości z Panem Adamem Rostańskim.

Widziałam Darku i między innymi też z tego powodu, że są w materiale z konferencji zdjęcia naszego Forumowicza smile, chciałam, żeby się na Forum znalazł. smile

"Tak jak zawsze, kiedy zdarza mi się widzieć coś niebywałego, żałowałem, że nie ma ze mną miłych sercu ludzi, żeby mogli oni też swoje zatroskane oczy widokiem czystym uradować i przemyć, zasługują przecież na to nie mniej niż ja, albo bardziej"  /E. Stachura/