Wadowice Autor : lowell79 kategoria: MiejscowościMiasto nad rzeką Skawą, posiadające 19 392 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2004 r.) i zajmuje powierzchnię 10,6 km2 . Wadowice położone są na Pogórzu Śląskim, w kotlinie pomiędzy wzniesieniami Pogórza i pasmami Beskidu Małego. Centrum miasta leży w widłach Skawy i potoku Choczenka, na wysokości około 270 m n.p.m. Teren miasta jest zróżnicowany pod względem wysokościowym, najniżej położone są doliny Skawy i Choczenki, najwyżej położone punkty stanowią wyniesienia Czumówki, Łazówki i Górnicy. Są stolicą powiatu wadowickiego.


Stanowią również węzłowy punkt szlaków drogowych i kolejowych. Leżą wzdłuż trasy międzynarodowej biegnącej z Krakowa przez Cieszyn do Brna. Przez Wadowice przebiega również trasa kolejowa Kraków - Bielsko-Biała.

Współrzędne GPS: N: 49° 53' 8"  E: 19° 29' 28" 

Historia

Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z roku 1327 w akcie hołdu lennego złożonego królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu przez księcia oświęcimskiego Jana I Scholastyka

- prawa miejskie Wadowice otrzymały w 1430 r. od księcia oświęcimskiego Kazimierza I

- w latach 1482-1493 miasto pod rządami Władysława z rodu Piastów

- Wadowice w XVI wieku były ośrodkiem rzemieślniczym i kupieckim.

- W XVII wieku miasto rozsławił Marcin Wadowita - teolog, filozof i dziekan Akademii Krakowskiej.

- w 1802 r gmina miejska wykupuje prawa dominialne i staje sie wolnym miastem

- w 1819 Wadowice stały się rozległym cyrkułem wadowickim, obejmującym 3380 km2, 10 miast, 2 osady targowe i 340 wsi z ludnością liczącą 350 tys. osób.

- W okresie międzywojennym nadal było ośrodkiem administracyjnym, oświatowym i kulturalnym. Swoją siedzibę miał tu 12 pułk piechoty, walczący w latach 1919-1920 na froncie wschodnim oraz w kampanii wrześniowej w 1939 roku.

- W Wadowicach 18 maja 1920 roku w domu przy ul. Kościelnej 7 urodził się Karol Wojtyła. Późniejszy Papież Jan Paweł II.

- w latach 1939-1945 pod okupacją niemiecką. Administracyjnie Wadowice zostały włączone do Rzeszy. W okresie tym obowiązywała nazwa Wadowitz. Planowane wprowadzenie starej (pochodzącej z okresu lokacji miasta) nazwy Frauenstadt nie doszło do skutku.

- w latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie bielskim

- Po wielkim przełomie 1989 roku Wadowice weszły w okres dynamicznych przemian i rozwoju. Od 1990 roku są siedzibą prężnie działającego samorządu gminnego, a od 1999 są stolicą powiatu. Obecnie Wadowice są silnym ośrodkiem miejskim o niekwestionowanej pozycji oraz intensywnie rozwijającym się centrum pielgrzymkowo-turystycznym.

- 27 maja 2006 miasto odwiedził papież Benedykt XVI

Zabytki i ciekawe miejsca

  • Miasto rodzinne papieża Jana Pawła II
  • kremówki wadowickie
  • klasycystyczny dwór "Mikołaj" z I poł. XIX wieku (nazwany tak na cześć wójta Mikołaja Komorowskiego)
  • zabytkowy spichlerz dworski
  • kościół parafialny z XVIII wieku z prezbiterium z XV wieku
  • pomnik Emila Zegadłowicza dłuta F. Suknarowskiego
  • Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II - muzeum biograficzne papieża Jana Pawła II mieszczące się w jego domu rodzinnym.
  • Plac Jana Pawła II z domami klasycystycznymi z XIX w.

Komunikacja

 

PKS Wadowice

PKP Wadowice

Usługi Wadowice

Montaż klimatyzacji Wadowice

Rekuperacja Bielsko

Pompy ciepła Bielsko

źródło:

Andrzej Matuszczyk "Beskid Mały", PTTK 1981

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wadowice

http://www.wadowice.pl