Cisowa Grapa Autor : lowell79 kategoria: SzczytyCisowa Grapa (Północna Cisowa Grapa) - szczyt o wysokości 810 m n.p.m. Wznosi się pomiędzy Kiczerą i Wielką Cisową Grapą.Wysokość : 801.00 m n.p.m.

Szczyt ten na mapach austriackich z końca XIX w. został błędnie nazwany Wielkim Cisownikiem, a mapy polskie za K. Sosnowskim zmieniły nazwę na Wielki Cisownik; jak podano wyżej, szczyt ten, jak i jego płd. zach. sąsiad poprawnie nazywają się Cisowymi Grapami, a nazwa Wielki Cisownik nie odnosi się do żadnego szczytu, lecz jest to używana po dziś dzień przez ludność i zatwierdzona przez Komisję Nazewniczą nazwa rozległego lasu, rosnącego na obu Cisowych Grapach, jak również nazwa jednego ze źródłowych potoków Isepnicy, mającego swe źródła w tym lesie. Przymiotnik "Wielki" jest w pełni uzasadniony w odniesieniu do lasu jako rozległego, ale jest nonsensem w odniesieniu do szczytu 810 m, niższego od wszystkich swoich sąsiadów. Ani na mapie austriackiej, ani na mapie WIG, nie jest podana wysokość tego szczytu, natomiast na mapach PPWK (Beskid Śląski i Żywiecki oraz Beskid Mały) podana jest zupełnie błędna wysokość 853 m. Błąd ten jest ewidentny. Wystarczy odczytać na mapie przechodzące w pobliżu jego wierzchołka warstwice. Jeszcze bardziej (widocznie jako "Wielki Cisownik") awansował go bezpodstawnie K. Sosnowski w swoim przewodniku, podając jego wysokość na 898 m n.p.m. Zamieszanie jest tym większe, że wbrew mapom (np. "Beskid Mały" A. Matuszczyka - mapa na s. 88-89 a opis na s. 78-79 to dwie zupełne sprzeczności) wszystkie przewodniki przy opisie szlaku czerwonego Wielkim Cisownikiem nazywają zach. część Kocierza 879 m (Szerokiej Góry), jego drugi, niższy wierzchołek. Jak już podano wcześniej szczyt ten w odróżnieniu od sąsiada należy nazwać Północną (lub Małą) Cisową Grapą. Od 1983 r. na mapach poprawna nazwa.

Widok z Cisowej Grapy autor Robert Celiński

foto: Widok z Cisowej Grapy autor Robert Celiński - aplikacja Polskie Góry