Gilowice Autor : lowell79 kategoria: MiejscowościGilowice są wsią położoną w województwie śląskim , w powiecie żywieckim, u stóp Beskidu Małego, we wschodniej części Kotliny Żywieckiej. Przez miejscowość przepływa rzeka Łękawka, wpływająca do Jeziora Żywieckiego. Nad miejscowością wznosi się szczyt Paprotni oraz Ostry Groń, Jasna Górka i Grodzisko w paśmie pewelskim. Gilowice przecina droga krajowa nr 946 łącząca Żywiec z Suchą Beskidzką.


Historia Gilowic

Istnienie Gilowic potwierdzają dokumenty z roku 1325 ( spis świętopietrza i Volumina Legum),

W pierwszej połowie XV wieku właścicielami tutejszych miejscowości był ród Skrzyńskich, który zasłynął z licznych rozbojów.

Pod koniec XV wieku tereny tutejsze zostały mocno zniszczone przez czeskich husytów

Zaraza, zwana "Czarną śmiercią", która nawiedziła Polskę w XV wieku, pozostawiła po sobie pustkowia na znacznym obszarze regionu. Nowymi mieszkańcami stali się więc w znacznej mierze przybyli zza Karpat pasterze owiec, zwani tutaj Wałachami, lub Wołochami,

Po zawładnięciu rodu Komorowskich całą Żywiecczyzną utworzono tutaj tzw. "Państwo Żywieckie", istniejące do 1608 roku,

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Żywiecczyzna znalazła się pod zaborem austriackim i włączona została w obręb tzw. Galicji.

Przybycie do Gilowic księdza Papescha w 1911 roku, spowodował wzrost świadomości obywatelskiej i poatriotyzmu. Pomimo zaborów, potrafił rozbudzić potrzebę edukacji, kultywowania obyczajów, wzrost zaangażowania się społeczeństwa w sprawy gospodarcze wsi.

Wiosną 1944 roku, w Gilowicach hitlerowcy powiesili dziewięciu więźniów z Oświęcimia, w odwecie za zabójstwo przez partyzantów dwóch żandarmów miejscowej policji. Pod koniec okupacji nasiliły się działania zbrojne grup partyzanckich na tym terenie. Najścia na osadników niemieckich, czy wreszcie już w styczniu 1945 roku napad na posterunek policji niemieckiej, obsadzonej przez własowców.

Wyzwolenie nastąpiło w lutym 1945 roku,

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bielskiego.

Przeobrażenia polityczno-gospodarcze jakie nastąpiły w ciągu ostatniego piętnastolecia, spowodowały likwidację kilku przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy.

 

Zabytki i ciekawe miejsca

  • Drewniany kościół p.w. św. Andrzeja z I poł. XVI w.
  • Kaplica drewniana Serca Jezusa z XVIII w
  • Pomnik poległych żołnierzy z 1918 r.

 

Komunikacja w Gilowicach

 

Rozkład PKS z Żywca

 

źródło: http://www.zywiecczyzna.pl/