Groń Jana Pawła II Autor : lowell79 kategoria: SzczytyGroń Jana Pawła II nazywana również Jaworzyną (poprzednia nazwa szczytu) to szczyt bardzo blisko związany z osobą naszego papieża Jana Pawła II. Karol Wojtyła w latach swego dzieciństwa i młodości wielokrotnie wchodził na szczyt, również jako biskup. Latem pokonywał szlak piechotą, zimą jeździli tu na nartach. Ostatni raz wszedł na Leskowiec i Jaworzynę jako kardynał w 1970, po mszy, odprawionej z okazji 25-lecia kapłaństwa w Kalwarii Zebrzydowskiej. Stąd też mocno religijny charakter tego szczytu. Ocenę pozostawiam już Tobie.Wysokość : 890.00 m n.p.m.

Groń Jana Pawła II jest położona 1 km na północ od Leskowca, w punkcie zbiegu grzbietów części wschodniej Gór Zasolskich. Na południowym stoku znajduje się Schronisko PTTK, popularnie zwane "Schroniskiem na Leskowcu", przy którym znajduje się duży węzeł szlaków. Na północnym stoku znajdziemy mały wyciąg orczykowy, czynny w sezonie zimowym. Od schroniska mają początek dwie popularne nartostrady - do Ponikwi i do Rzyk, a także szlak narciarski do Czartaka i do Przełęczy Kocierskiej.

Na północnych i północno-wschodnich stokach leży Polana Beskid, obecnie dość mocno zarośnięta. Kiedyś polana należała do kilkunastu właścicieli, a samotnie rosnące drzewa lub kępy krzewów wyznaczały granice własności.

Historia nazwy szczytu wydaje się być bardzo interesująca. Pierwotna nazwa szczytu to Laskowskie, użyta po raz pierwszy w roku 1379 w dokumencie sprzedaży wsi Świnna Poręba. Mapy austriackie spowodowały duże zamieszanie, nazywają główny szczyt (ówczesny Bieskid) Leskowcem, a Laskowskie - Jaworzyną. Myślę, że ta ostatnia nazwa już Wam więcej mówi. Błąd ten przetrwał do dnia dzisiejszego, choć szczyt po raz kolejny zmienił nazwę na Groń Jana Pawła II. 9 grudnia 1981 roku działacze oddział PTTK w Wadowicach podjęli uchwałę o nadaniu dotychczasowej Jaworzynie nowej nazwy - Groń Jana Pawła II. Uczcili w ten sposób chodzącego tu wielokrotnie Karola Wojtyłę, łamiąc zasadę o nie nadawaniu szczytom nazw znanych osób, zwłaszcza żyjących. Wiele osób i tak używa starej nazwy - Jaworzyna.

W pobliżu szczytu znajduje się Sanktuarium Ludzi Gór. Jej głównym elementem jest kaplica z kamienia łamanego, z metalowym dachem wybudowana wg projektu architektów: Haliny Jarosz, Andrzeja Kucharskiego i Jerzego Bizonia. Została otwarta i poświęcona 9 września 1995 roku przez Tadeusza Rakoczego. W ołtarzu umieszczony jest obraz Matki Bożej Królowej Ludzi Gór. Wnętrze kryje również tron Jana Pawła II, na którym siedział w Skoczowie 22 maja 1995 roku.

Wierzchołek Gronia Jana Pawła II znajduje się 30 metrów powyżej Sanktuarium. Widać z niego Babią Górę, Przełęcz Lipnicką, pasmo Polic. Za doliną Skawy - Beskid Makowski, a w głębi Beskid Wyspowy i Gorce.

Schronisko "Leskowiec" powstało w roku 1932, posiadało wówczas 2 sypialnie, jadalnię, kuchnię i izbę dla gospodarza. Pierwszym gospodarzem był Franciszek Byrski, a od 1938 roku gospodarzył tu Jan Targosz z Targoszowa. Schronisko szybko zyskało popularność i stało się celem wypadów turystycznych głównie z Wadowic i Andrychowa. W czasie wojny obiekt przejęła organizacja Beskidenverein, jednak dotychczasowy dzierżawca nie stracił posady. Stacjonował tu 20 osobowy oddział Volkssturmu. W roku 1945 dostał rozkaz spalenia schroniska. Jan Targosz wyciągnął kilka butelek bimbru i uratował obiekt. Kolejnymi prowadzącymi obiekt byli: Stefan Bargiel z Targoszowa (1955-1958), Jan Rzycki z żoną Jadwigą z Ponikwi (1958-1970), Kazimierz Malarz z Wadowic (1970-1996), a obecnie gospodarują Halina i Jan Lizakowie.

Jak pisze Radosłw Truś:

"W środku zwracają uwagę rysunki panoramiczne Beskidu Małego Józefa Sarnickego z lat 1937-1938 oraz mapa turystyczno-krajoznawcza ziemi wadowickiej opracowana przez Aleksego Siemionowa i rysowana przez Władysława Worytko w 1982 roku".

Pod drogowskazami w 2004 r. zostały złożone kamienne płyty z wykutymi obrysami hrabiowskich stóp, obok stoi kapliczka z figurką Matki Bożej. W budynku sąsiednim znajduje się Goprówka, a powyżej schroniska znajdziemy stację Meteo.