Kocierz Autor : lowell79 kategoria: SzczytyKocierz - szczyt o wysokości 879 m n.p.m. Położony jest pomiędzy Wielką Cisową Grapą i Beskidem. W rejonach szczytowych i głównie na południowych stokach znajduje się rezerwat Szeroka, powstały w celu ochrony pozostałości buczyny karpackiej z domieszką leciwych wiązów, jesionów, jaworów i jodeł. Najstarsze fragmenty lasu mają ponad 200 lat.Wysokość : 879.00 m n.p.m.