Krzeszów Autor : lowell79 kategoria: MiejscowościKrzeszów koło Żywca jest to malowniczo położona wioska na pograniczu Beskidu Małego oraz Beskidu Średniego (Makowskiego) znajduje się w województwie małopolskim. Należy do powiatu suskiego. Położony jest na wysokości 420-580 m n.p.m.


Wieś rozłożona jest nad Krzeszowskim Potokiem, który dzieli miejscowość na Krzeszów Górny (wschodnia część) oraz Krzeszów Dolny (zachodnia część). Jest jedną z najstarszych wsi na terenie dawnych dóbr suskich. Krzeszów został założony przez Mikołaja z Bieńkowic, któremu oświęcimski książę Jan I nadał ogromne obszary na tym terenie. Większość obszarów górskich na terenie Księstwa Oświęcimskiego było pokrytych gęstymi i niedostępnymi lasami. Zasiedlenie tak trudnego terenu wiązało się z koniecznością wyrębu (wykrzesania) lasu. Tak, więc nazwa "Krzeszów" pochodzi od słowa "krzesać". W 1340 roku liczba mieszkańców Krzeszowa wynosiła około 150 osób. Pierwszy zachowany zapis potwierdzający istnienie parafii w Krzeszowie pochodzi z 1355 roku. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że krzeszowska parafia została erygowana już wcześniej. Wieś była siedzibą Wajdów (wojewodów wołoskich). Krzeszów, przed rozbiorami, był znanym na całą Polskę ośrodkiem produkcji gontów, którymi pokrywano dachy.

Na terenie Krzeszowa znajdują się cenne elementy dziedzictwa przyrodniczego objęte ochroną prawną jako pomniki przyrody. Pomniki przyrody nieożywionej stanowi grupa skałek na północnych stokach góry Żurawnica. Część Krzeszowa wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

Tomasz Jakubiak

 

Krzeszów - strona poświęcona miejscowości Krzeszów.