Las Autor : lowell79 kategoria: MiejscowościLas jest miejscowością położoną w województwie śląskim. Miejscowość ta znajduje na południowych stokach Beskidu Małego. Nad Lasem możemy podziwiać szczyty Pośredniego Gronia, Pietrasowej i Kamiennej Góry . Przez wieś przepływa potok Dusica. Las położony jest przy drodze z Żywca do Suchej Beskidzkiej (droga nr 946). Graniczą z miejscowościami: Kuków, Kocoń, Kurów.Wysokość : 0.00 m n.p.m.

Historia miejscowości Las

Wieś została zasiedlona na przełomie XVI i XVII wieku przez pasterzy Wołoskich, a założycielami jej byli Komorowscy (najprawdopodnie Krzysztof)

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bielskiego.

 

Najstarsza informacja o tej wsi pojawia się po raz pierwszy w wizytacji kościelnej parafii diecezji krakowskiej przeprowadzonej w 1598 r. Jest ona wymieniona pośród wsi należących do parafii Ślemię (obecnie Ślemień). Wieś Las nie występuje w rejestrach poborowych z XVI wieku (nawet w rejestrze z 1595 r), więc musiała powstać na kilka lat wcześniej przed 1598r.(nowo lokowane wsie nie płaciły przez kilka lat podatku-tzw. wolnizna). Wieś Las w owym czasie była własnością szlachecką - właściciel Krzysztof Komorowski, kasztelan sądecki i oświęcimski, który prawdopodobnie lokował ją na prawie wołoskim. Andrzej Komoniecki w swym dziele pt.: "Chronografia albo dziejopis żywiecki" podaje, że wieś Las albo Komorowice posiadała 17 1/2 zarębków, czyli 17 gospodarzy-zarębników i pół zarębka sołtysa. Najstarsze wymieniane nazwiska ze wsi Las to: Siwiec (brak imiona), posiadacz hali Na Pośrednim Groniu i Paweł Szczelina, uczestnik napadu na dwór Komorowskiej w 1606 roku. Pierwsi osadnicy wsi to byli tzw. pasterze Wołoscy lub Wałascy, którzy przybyli z pierwotnej ojczyzny na Bałkanach ( tereny dzisiejszej Albanii, północnej Grecji, Macedonii Słowiańskiej,Południowej Serbii)i wędrując ze stadami owiec i kóz poprzez Góry Karpaty, w tym Transylwanię zasiedlili prawie wszystkie wyżej położone wsie w całych Karpatach. O ich obecności świadczą specyficzne nazwy miejscowości, polan, szczytów,przełęczy, miejsc wypasów owiec na całym szlaku swojej wędrówki w Karpatach.

Stanislaw Siwiec

 

Zabytki i ciekawe miejsca

  • Dzwonnica loretańska
  • Wodospad Dusicy (na zboczach Pośredniego Gronia)
  • Grota Komonieckiego (na zboczach Pośredniego Gronia)

 

fotografia główna: Przemysław Jahr