Temat: Proponowany użytek ekologiczny "Nadsolańskie storczyki"

U podnóża Beskidu Małego, pomiędzy mostem drogowym na Sole a parkiem lipowym w Kętach znajdują się cenne łąki storczykowe które obserwuje od wielu lat. Na tych łąkach stwierdziłem 5 gatunków storczyków: listera jajowata, storczyk męski, podkolan zielonawy, kukułka szerokolistna i storczyk samczy (obserwowany przeze mnie do 2006 roku). Łąki te w wyniku wieloletniego braku wypasu i koszenia są w mocno zaawansowanej sukcesji roślinności. By ochronić to miejsce to planuje tutaj utworzenie użytku ekologicznego o nazwie "Nadsolańskie storczyki" ze wskazaniem na ochronę czynną łąk. Moje szczegółowe badania nad storczykami na tym terenie przeszły najśmielsze oczekiwania. Mimo mocnego zarośnięcia łąk to storczyki wciąż bardzo licznie tutaj występują. Łącznie naliczyłem tam aż około 1000 osobników listery jajowatej co okazuje się być jednym z najliczniejszych stanowisk tego gatunku w Polsce. Natomiast pozostałe storczyki: podkolan zielonawy (56 osobników) jest tam zagrożony, a kukułka szerokolistna (8 osobników) i storczyk męski (7 osobników) są na granicy wymarcia. To bogactwo storczyków tylko przemawia nad utworzeniem tutaj użytku ekologicznego.

Ostatnio edytowany przez Dariusz Tlałka (2021-05-24 16:51:21)

Odp: Proponowany użytek ekologiczny "Nadsolańskie storczyki"

Teren planowanego użytku ekologicznego został porządnie wysprzątany w ramach wcześniejszego sprzątania oraz wiosennej akcji sprzątania - gmina Kęty wymiata organizowaną przez gminę Kęty. W sumie zebrano z tego terenu około 200 kg śmieci big_smile