51

(241 odpowiedzi, napisanych Off-Topic)

Ja zauwazyłem i troszke zal sciskał d...e ze zostałem w domu ale myślę ze do jutra wytrzyma bo z prognoz wychodzi ze jutro pogoda ma byc  podobna do dzisiejszej natomiast w niedzielę ma padać deszcz dlatego wybrałem sobotę. Wpadnę na storczykową a pużniej się zobaczy  będe sam więc na jakąś daleką trase się nie wybiorę . A może ktoś jest chętny na małą włóczęge  będe w Jagódkach ok 9.30 zapraszam. Fotki super widoczność superowa.                                                                                                                                                                               

tomkos napisał/a:

Nie wiem czy ktoś z Was jeszcze zauważył że dziś była świetna widoczność. Wracając z pracy postanowiłem że zrobię mały skok w teren samochodem i zrobię kilka fotek.
Tylko żeby ktoś nie posądził mnie o fałszerstwo,to są prawdziwe zdjęcia z dziś.Oto efekty
W tle widać Jaworzno III i II  oraz Zakłady Chemiczne  Oświęcim . Dalej nie opisuje bo na to przyjdzie jeszcze czas.

52

(12 odpowiedzi, napisanych Zadaj pytanie)

Udało miśię znależć w internecie jeszcze coś takiego co świadczy o tym ze nie jest regulacja prawna załatwiona to z 2010 r nie wiem czy od tego czasu cos sie zmieniło raczej nie.                                                                                        .
Odpowiedź ministra sportu i turystyki

na interpelację nr 15542

w sprawie prac nad projektem ustawy o szlakach turystycznych

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację posła na Sejm RP pana Stanisława Ożoga przekazaną pismem z dnia 13 kwietnia 2010 r. (sygn. SPS-023-15542/10) w sprawie prac nad projektem ustawy o szlakach turystycznych uprzejmie informuję, co następuje.

   Kształtowanie przestrzeni turystycznej, również przez jej zagospodarowanie, jest jednym z priorytetów w strategicznym dokumencie rządowym ˝Kierunki rozwoju turystyki do 2015 r.˝. Szlaki turystyczne to zasadniczy element powszechnego zagospodarowania turystycznego oraz bardzo ważny czynnik wpływający na bezpieczeństwo turystów. W związku z brakiem kompleksowych regulacji związanych z wytyczaniem i eksploatacją szlaków turystycznych w jednym powszechnie obowiązującym akcie prawnym w czerwcu 2009 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki podjęto prace nad przygotowaniem projektu ˝Założeń do projektu ustawy o szlakach turystycznych w Polsce˝. Jest on dokumentem prezentującym różne możliwości prawne potencjalnych rozwiązań i ich przewidywane skutki prawne i społeczne w zakresie rozwoju systemu szlaków turystycznych w Polsce. Ma on za zadanie określić potrzeby regulacji prawnej w zakresie szlaków turystycznych, uregulować kwestie ewidencjonowania, wytyczania, odpowiedzialności i bezpieczeństwa na szlakach turystycznych, określić zasady finansowania, a także wytyczyć kierunek rozwoju sieci szlaków turystycznych w Polsce.

   Konieczność powstania takiej regulacji prawnej postulowali od kilku lat przedstawiciele wielu stron, w tym PTTK, gdyż obecny stan prawny w zderzeniu z dynamicznym rozwojem ilościowym szlaków lokalnych, regionalnych i krajowych w perspektywie grozi chaosem w przestrzeni turystycznej, co nie sprzyja bezpieczeństwu turystów korzystających ze szlaków. Zatem beneficjentami takiej ustawy będą wszyscy turyści korzystający ze szlaków turystycznych w Polsce, a także społeczność lokalna, która bezpośrednio skorzysta na podniesieniu bezpieczeństwa i atrakcyjności turystycznej poprzez tworzenie konkurencyjnych obszarów turystycznych i spójnej, dobrze zarządzanej sieci szlaków turystycznych. Rozwój szlaków turystycznych jako konkurencyjnych produktów turystycznych przyczyni się do zwiększenia aktywności turystów krajowych i zagranicznych, co prowadzić będzie m.in. do wzrostu dochodów z sektora turystyki oraz aktywizacji zawodowej w regionach.

   Prowadzone prace nad projektem ˝Założeń do projektu ustawy o szlakach turystycznych˝ są pracami wstępnymi. Oznacza to, że rozważane są różne możliwości regulacji tak, aby ostateczny kształt ustawy obejmował najlepsze rozwiązania. W największym stopniu kontrowersje budzi kwestia regulacji prawnej dotyczącej pozyskiwania terenów prywatnych na potrzeby wytyczania szlaków turystycznych, przede wszystkim tras narciarskich na obszarach górskich. Opracowywane założenia mają na celu stworzenie jasnych, przejrzystych zasad udostępniania terenów prywatnych, tak aby właściciel nie czuł się pokrzywdzony, a turystyka mogła się rozwijać.

   Pierwsza wstępna wersja projektu ˝Założeń do projektu ustawy o szlakach turystycznych˝ z dnia 30 listopada 2009 r. została zaprezentowana i omówiona na posiedzeniu międzyresortowego Zespołu do spraw realizacji zadań określonych w ˝Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 r.˝ w dniu 9 grudnia 2009 r. Po uwzględnieniu uwag członków zespołu została przygotowana poprawiona wersja dokumentu z dnia 8 lutego 2010 r.

   Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr. 169, poz. 1414, z późn. zm.), z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej programów prac legislacyjnych, każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia. Taki akces w styczniu br. zgłosiła Federacja Obrony Podhala, której przedstawiciele otrzymali projekt ˝Założeń do projektu ustawy o szlakach turystycznych˝ oraz zostali zaproszeni na posiedzenie grupy roboczej ˝Bezpieczeństwo turystów˝ działającej w ramach międzyresortowego Zespołu ds. realizacji zadań rządu określonych w ˝Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 r.˝. W trakcie spotkania w dniu 23 lutego 2010 r. omówiono przygotowany wstępny projekt dokumentu, natomiast członkowie grupy roboczej oraz zaproszeni goście zostali poproszeni o przesłanie wszystkich uwag na piśmie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nadesłane opinie i uwagi są obecnie poddawane szczegółowej analizie.

   Z uwagi na kluczową rolę samorządu terytorialnego w realizacji proponowanych rozwiązań prawnych, w ramach wstępnych konsultacji, przygotowany dokument przekazano także do urzędów marszałkowskich z prośbą o opinię oraz współudział w określeniu szacunkowych kosztów wdrożenia planowanej ustawy. Zagadnienia te są kluczowe dla kolejnych etapów prac nad projektem. W najbliższym czasie projekt ˝Założeń do projektu ustawy o szlakach turystycznych˝ zostanie przekazany do konsultacji wewnątrzresortowych.

   Procedura przygotowania projektu, zgodna z wytycznymi dotyczącymi opracowania projektów założeń projektów ustaw Rządowego Centrum Legislacji, obejmuje uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje społeczne ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. Planuje się rozpocząć je w najbliższych tygodniach. Uzgodniona wersja dokumentu przedłożona zostanie pod obrady komitetu Rady Ministrów, który może mieć wpływ na kształt projektu. Następnie dokument przedłożony zostanie Radzie Ministrów i po akceptacji zostanie przekazany do Rządowego Centrum Legislacji, gdzie rozpoczynają się prace nad właściwym projektem ustawy.

   W związku z przyjętą procedurą na etapie przewidywanych konsultacji i uzgodnień obecna wersja projektu ˝Założeń do projektu ustawy o szlakach turystycznych˝ może ulec znaczącym zmianom.

   Z poważaniem

   Minister

   Adam Giersz

   Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r.

53

(12 odpowiedzi, napisanych Zadaj pytanie)

W zasadzie jesli nie ma rezerwatu przyrody to można tą metode turystyki stosować oczywiście podstawą jest znajomość terenu  po lasach państwowych nikt nam spacerować nie zabrania. Tylko kiedy  las jest  prywatny a tego w chaszczingu nikt po prostu nie wie to już się sprawa troszke komplikuje. Bo w lesie prywatnym już nam może ktoś zabronić się poruszac poza szlakiem . Mozna nawet dość czesto spotkać pod szlakowskazami kolorowe tabliczki takie tęczowe umieszczone przez PTTK z prośbą aby zapobiegać zamykaniu szlaków turystycznych uprasza się o poruszanie się tylko wyznaczonymi szlakami . Było już kilka przypadków zamykania szlaków przez właścicieli lasów lub wymuszane zmiany jego przebiegu a jeśli tak się stało to z pewnością nie jest to jak do tej pory prawnie rozwiązane pozostało to wszystko z czasów PRL Była propozycja i to już dość wysoko bo blisko sejmu aby uchwalić prawo szlakowe i gdyby to przeszło mozna by wyznaczać szlaki przez lasy prywatne bez problemów z właścicielem ale przepadła .

54

(32 odpowiedzi, napisanych Miejscowości w Beskidzie Małym)

Wzgórze Miłosierdzia –  w Zagórniku  link do pełnego opisu teg  Sanktuarium                                                                                                    http://www.viapoland.com/site/art/1-pol … litwy.html

55

(32 odpowiedzi, napisanych Miejscowości w Beskidzie Małym)

Zagórnik - wieś położona w Beskidzie Małym i to dosłownie jak nie trudno się domyślić nazwa ma pochodzenie topograficzne i pochodzi od położenia wioski za górami. Pańską  Górą -Wapienicą od północy a Kobylą Głową i Narożnikiem od wschodu. Połączony lokalną szosą z Andrychowem i Inwałdem. Od strony Inwałdu wkraczamy do Zagórnika przez Biadasowską przełęcz gdy przejdziemy ciemny tunel głębokiego  wąwozu  rozpościera się przed nami wspaniała panorama gór  pagórków łąk pól i lasów z wyróżniającymi się szczytami Gronia Jana Pawła II ,Leskowca i Gancarza  W punkcie kulminacyjnym wąwozu bo tak miejscowi nazywają przełęcz Biadasowską stoi najstarsza kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem Znajdują się tu  również stare wapienniki z których w dawnych latach wydobywano ten cenny kruszec. Według legendy w wąwozie w jaskini po  napadach chroniła się wraz z kamratami  słynna zbójniczka Maronka ponoć po dziś dzień spoczywają tam ukryte skarby. Żaden kupiec czy rzemieślnik podróżujący z towarem nie był bezpieczny Z jednej z łupieskich wypraw Maronka z kompanami przyniosła  obraz Matki Boskiej i zbudowała obok jaskini kapliczkę w której go umieściła  Pewnego razu zbóje bawili w bulowickiej karczmie i tu dopadło ich wojsko z Lanckorońskiego zamku doświadczeni wojacy szybko rozprawili się ze zbójami Maronka nie chcąc się poddać wypiła truciznę ,po tych wydarzeniach kamraci którzy nie towarzyszyli jej w tym dniu postanowili zerwać ze zbójeckim rzemiosłem i zrabowany obraz podarowali inwałdzkiemu proboszczowi . Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem po dziś dzień wisi w inwałdzkim Sanktuarium.Z wąwozu droga prowadzi do centrum wsi w połowie mijamy piękny krzyż otoczony lipami i dochodzimy do XIX w kaplicy pw.św.Bartłomieja i Łukasza dzisiaj to zabytek wpisany w rejestr polskich pomników architektury.w ołtarzu głównym znajduje sie umieszczony w roku 1885 obraz Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi naszkicowany przez słynnego malarza Jana Matejkę W 1993 r. obraz MB Królowej Nieba i Ziemi został przeniesiony do nowego kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. Łukasza Ewangelisty, wybudowanego w sąsiedztwie kaplicy..Położenie Zagórnika między górami podczas wojny ochroniło  ta wioskę, ze względów na liche gleby  Niemcy nie byli zainteresowani wysiedlaniem mieszkańców przenieśli tu nawet cześć ludnośći z pacyfikowanego z Wieprza Jednak zawierucha wojenna nie ominęła tej wioski odbyła się tu obok tartaku publiczna egzekucja w czwartek 15 kwietnia 1943 r Niemcy spędzili na plac tartaczny w Zagórniku mieszkańców Andrychowa Sułkowic i Zagórnika w tym również nieletnich miało to znaczenie psychologiczne aby zastraszyć miejscowa ludność. Na rosnących kasztanowcach umieszczono pozioma belkę ze sznurami.,w południe przywieziono dziesięciu  skazańców i siedem kobiet z andrychowskiego i mysłowickiego aresztu jeden z nich Leopold Smolec zmarł na zawał serca tuz przed egzekucja pozostałych dziewięciu mężczyzn Aleksandra Góralczyka ,Jana Migdałka,Michała Walusiaka,Stanisława Jurczaka,Rudolfa Rusinka,Tomasza Lachendro wszyscy z Zagórnika Jana Chojde z Choczni oraz Brańke bliższe dane nieznane powieszono na wykonanej szubienicy. Niemcy w ostatniej chwili zrezygnowali wykonania egzekucji  kobiet Marii Migdałek,Karoliny Kizner,Anieli łysoń,Heleny Polak,Anny Walusiak,Heleny Smolec i Marii Żywioł lecz  nigdy z więzień i obozów nie powróciły do domów Ciała skazańców przewieziono do Oświęcimia skąd rodziny otrzymały listy ze za odpowiednią opłatą mogą odebrać prochy swoich bliskich.Było to prawdopodobnie kłamstwo bo krematoryjnych prochów nigdy nie segregowano. Winowajcą całego zamieszania był jeden ze skazanych mieszkaniec Zagórnika Aleksander Góralczyk który wraz z Łysoniem stworzył partyzancki duet i dawał się okupantowi we znaki żył z rabunku jednak wszyscy wiedzieli że szkodził tyko Niemcom napadał na kolaborantów ,niemieckich osadników i niemieckie sklepy jednego razu  ostrzelał nawet  niemieckich żołnierzy którzy nadzorowali żydowskich jeńców mieli oni rozebrać jego rodzinny dom w poszukiwaniu schowka w którym miał się ukrywać. Ocalenie domu przed rozbiórką było ostatnią udaną akcją Góralczyka , pozostali skazańcy w większości współpracowali z nim ,wkrótce po jego zatrzymaniu zaczęły się dalsze aresztowania padło podejrzenie ze Góralczyk podczas tortur wszystkich zdradził .Jedynym śladem po tych wydarzeniach jest pamiątkowa tablica na zagórnickim cmentarzu umieszczona w 1999 r znajduje się na niej tylko dziewięć z dziesięciu nazwisk skazańców brak nazwiska Góralczyka rodziny skazanych nie wyraziły zgody na umieszczenie jego nazwiska wśród skazanych . Panuje również opinia ze osądzić może go tylko Bóg stało się jednak inaczej.......Na południe od centrum znajduje się Zagórnicke Wzgórze Miłosierdzia na którym w roku 2000 wzniesiono Jubileuszowy Krzyż Ziemi Wadowickiej w następnym roku wybudowano Stacje Drogi Krzyżowej obok krzyża zbudowano kaplicę Miłosierdzia z kryptą Grobu Pańskiego w krypcie wmurowana jest tablica pamiątkowa rodziny Herzogów, Zagórniczan którzy poświęcili życie za Polskę oraz tablica upamiętniająca pontyfikat Jana Pawła II, Z centrum podążając drogą w kierunku Andrychowa można  zobaczyć jeszcze kilka  przydrożnych Kapliczek ...


Kapliczka Matki Bożej z dzieciątkiem z1881 r na przełęczy Biadasowskiej {wąwozie}

56

(17 odpowiedzi, napisanych Zadaj pytanie)

PS. kisiel gdyby nie Ty, nikt by nie usłyszał o tym szlaku ...                                                                                                              . Nena na temat powstania tego szlaku i wydaniu książki,, Do Żródeł Wieprzówki"pisałem w opisie akcji wydobycia ,,Hrabskich Butów"już kilka lat temu .

57

(17 odpowiedzi, napisanych Zadaj pytanie)

Ja ten szlak przeszedłem kilkadziesiąt razy i muszę przyznac ze jest barzo ciekawy i ma swoje uroki co do nanoszenia na mape nie wiem jak to się ma do prawnych czynników jak pisałem wcześniej ze ktoś swiadomie niszczył oznakowanie w górnej części .Szlak ten przebiega również przez prywatne lasy trzeba by zapytać pana Jana jak to się ma do tych wszystkich problemów. Spotykałem tam również mysliwych którzy niezbyt przychylnie wypowiadali się na temat tego szlaku jeden raz miałem nawet z nimi małą scysje

58

(17 odpowiedzi, napisanych Zadaj pytanie)

.Wszystko co dotyczy przebiegu tego szlaku znajduje się w wymienionej książce  ,,Do Żródeł Wieprzówki" autor Jan Żieliński  wydana w 2003r przez Polską Fundacje Ochrony Przyrody ,,Pro Natura" w Krakowie Jest to bogato ilustrowana książka wraz z opisami fauny i flory występującej na tym terenie  znajduje się w niej również zdjęcie satelitarne tego terenu z naniesionym przebiegiem szlaku i punkt po punkcie ciekawsze miejsca wraz z pierwotnym miejscami w których znajdowały się kamienne płyty [Hrabskie Buty] począwszy od kuzni w Rzykach Jagódkach az po szczyt Leskowca        .Jesli się nie myle autor tej książki jest zarejestrowany na naszym forum ostatnio spacerował z naszą forumowiczką Neną po stokach Gancarza i mysle że po przeczytaniu tych postów pewnie sam od siebie cos napisze                                                                                                         

59

(17 odpowiedzi, napisanych Zadaj pytanie)

kisiel to szlak wyznaczony przez pana Jaska Zielińskiego nazwany przez niego szlakiem do żródeł Wieprzówki i opisany przez niego w książce o tym samym tytule. Gdy wydał książkę wyszła  troszkę niefortunna sytuacja a mianowicie pan Jan poprowadził szlak obok kamiennych płyt zwanych  Hrabskimi Butami wówczas znajdowały się one w lesie. Ja wraz z kolegami organizując akcję wydobycia płyt w okolice schroniska nic nie wiedziałem o wyznaczonym szlaku przez pana Jana . I tak wypadło ze praktycznie w przeddzień prezentacji książki kamienne płyty spoczęły obok schroniska i szlak można powiedzieć był już nie do końca aktualny. Dzisiaj trudno go przejść jesli nie zna się jego przebiegu w górnej jego części znaki są zatarte z tego co widziałem to ktoś specjalnie je usuwał nie znam przyczyny . A trzeba przyznać ze poprowadzony był bardzo ciekawie niektóre jego odcinki były przeurocze .

60

(143 odpowiedzi, napisanych Flora Beskidu Małego)

Gustek napisał/a:

A gdzie jest ta storczykowa łączka ?
Intryguje mnie ten bobrek trójlistkowy .

                                                                                                                                      .                           Gustek łączka znajduje się w okolicy Leskowca bardzo łatwo tam trafić z pewnych względów myśle ze ci znanych nie opisze dojścia na publicznym forum . Rosnie na niej spora ilość storczyków ,bobrek trójlistkowy wczoraj było około 6 kwiatów , mieczyki dachówkowate spotykałem kilkadziesiąt sporo skrzypu i wiele innych roslin na których sie nie znam .

61

(7 odpowiedzi, napisanych Ulubione szlaki Beskidu Małego)

Tabliczka z oznzczeniem Drogi Św Jakuba  sfotografowana na szczycie Leskowca                          .

62

(143 odpowiedzi, napisanych Flora Beskidu Małego)

Dzisiaj odwiedziłem Storczykową łączke po raz drugi po ostatnich odwiedzinach spodziewałem się większej ilości tych kwiatów . Było ich niewiele myślę ze ostatnie chłodne dni przystopowały kwitnienie .Zrobiłem kilka fotek Storczyków jeśli się nie mylę to  Bobrka trójlistkowego krople deszczu i jakiś kwiat nie znam jego nazwy. Z moich obserwacji wnioskuje ze za tydzień można spodziewać się pełni kwitnienia tych pięknych i wonnych kwiatów dzisiaj pomimo niedużej ilości dało się na łączce wyczuć specyficzny zapach.                                                                   .                                                                        .........................................................................................................................     

63

(143 odpowiedzi, napisanych Flora Beskidu Małego)

W niedziele postanowiłem sprawdzić co dzieje sie na Storczykowej łączce i znalazłem pierwsze w tym roku Storczyki na razie tylko dwa mysle ze za kilka dni będzie ich o wiele więcej . Sfotografowałem jeszcze kilka roślinek które mi sie spodobały i jednego grzybka był bardzo malutki wrzucam fotki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                                                                                                                                      .   

64

(5 odpowiedzi, napisanych Relacje z wycieczek po Beskidzie Małym)

Gustek napisał/a:

Wg mojego rozeznania na fotografiach widzimy:
Stokrotka
Fiołek leśny
Ziarnopłon wiosenny
Gorczycznik pospolity
Koniczyna łąkowa
Czosnaczek
Mniszek lekarski
Ciemieżyca zielona
Bluszczyk kurdybanek
.............................  (tu mam wątpliwości: poziomka, jaskier platanolistny , zawilec ?)
jeżeli się  mylę  proszę mnie poprawić

Tak biegły to ja nie jestem w te klocki nawet z zielnikiem w ręce ale wątpliwości rozwieje bo jestem prawie pewny że to ostatnie to jest poziomka

Miał być słoneczny i ciepły a wyszło jak wyszło plany były spore i spaliły na panewce została Pańska Góra i krótko na Leskowiec widoki podobne do pogody sfociłem tylko kilka raczej nie chronionych roślin niektóre wyszły ciekawie  dlatego je wkleje                                                                                                                                   .

66

(40 odpowiedzi, napisanych Wydarzenia w Beskidzie Małym)

W tych wydarzeniach ukryte są jeszcze dwie kwestie jedna tragiczna opisywana w tamtych latach a druga bardziej pozytywna. A mianowicie wśród ofiar  autobusu była wdowa której mąż pracował na tej kopalni i dwa tygodnie wcześniej stracił życie  w wypadku drogowym a była  do odebrania jego ostatnia wypłata  jadąc po te pieniądze zgineła w tej katastrofie                                                                                                                                                                                    A druga pomnik postawiony ku pamęci ofiar tego wypadku uratował życie kierowcy samochodu ciężarowego który wypadł z drogi .Jadąc w kierunku Żywca  stracił panowanie nad pojazdem i udeżył w pomnik który przyczynił się do zatrzymania pojazdu gdyby nie on samochód prawdopodobnie stoczył by się do jeziora . Zbocza jaru w tym miejscu są tak strome że prawdopodobieństwo by wyszedł z tego cało było znikome. Konstrukcja pomnika została naruszona ale w tym czasie odbywał się remont mostu i kierowca załatwił z firmą prowadzącą remont naprawe pomnika i renowacje.

W ubiegłą niedziele spotkałem na Leskowcu znajomych turystów opowiadali mi o tropach Niedzwiedzia w rejonie Targoszowa które zdarzyło się im widzieć i sfotografować 14 kwietnia  wczoraj przesłali mi fotki i wyrazili zgodę na ich publikacje. Myśle że to spora ciekawostka warta publikacji również ze względu na bezpieczeństwo turystów z ostrzerzeniem  o zachowanie czujności podczas wiosennych spacerów. ... To tekst swiadka i autora fotografi który zażyczył sobie by nazwac go jako Jurek z Wadowic . Ślady są z ubiegłej  niedzieli ( 14 kwietnia). Zauważyliśmy je podczas wycieczki na krokusy do Targoszowa.  Po minięciu polany z krokusami (za kapliczką),obok szlabanu przy wjeździe do lasu, skierowaliśmy się drogą w prawo, wzdłuż potoku.  Mniej więcej  w połowie stromego podejścia zauważyliśmy trop. Zrobiłem  zdjęcia, które są w załączniku. Po powrocie do domu  przesłałem  je koledze myśliwemu, który potwierdził, że jest to trop niedźwiedzia.

No cóż, dobrze, że były to tylko tropy a nie głodny misiu po zimie.   

68

(17 odpowiedzi, napisanych Zwierzęta Beskidu Małego)

kisiel fotka dzika fenomen ja tyle lat tu biegam i nie udało mi sie takiej foty zrobić choć spotkania z dzikami miałem i to nie raz tylko aparat mieć w takim momencie wycelowany to jest sztuka. Na takie fotki specjaliści siedzą w krzakach zaczajeni nieraz miesiącami

69

(17 odpowiedzi, napisanych Relacje z wycieczek po Beskidzie Małym)

kisiel napisał/a:

ferdynans bardzo ładne zdjęcia smile, ja dzisiaj tez się włóczyłem w rejonie Leskowca za krokusami. Gdzieś musieliśmy się mijać

kisiel ja dzisiaj poruszałem się praktycznie cały czas poza szlakiem i to z pewnością jest przyczyną tego że się nie spotkaliśmy jedynie przy schronisku można mnie było spotkać

70

(17 odpowiedzi, napisanych Relacje z wycieczek po Beskidzie Małym)

piękne makro przebiśniegów. W którym to miejscu taką ilość znalazłeś, bo to nie z Semikowej?            . Baca te Przebiśniegi fociłem na tej polance o którą pytałeś tam też rosną Krokusy ale w tym roku było ich tam coś mało i niezbyt ładne

Ja dzisiaj szukałem krokusów w okolicy Leskowca przy drodze na Zielińskiego były już przekwitnięte szukałem w innych miejscach większą ilość znalazłem dopiero na polanie Semikowej . Tegoroczny wysyp jest intensywny i krótki , co ciekawe nie znalazłem ani jednego Pierwiosnka a zawsze kwitły wraz z Krokusami. Spotkałem znajomych którzy byli w Targoszowie  zeszłej Niedzieli focić Krokusy twierdzili ze znależli tam swieze tropy Niedżwiedzia mają mi wysłać fotki. Spotkałem na Leskowcu  przy schronisku dwóch forumowiczów a raczej oni mnie  bo ja bym ich nie rozpoznał mysle ze oni coś więcej napiszą . Link do fotek                  https://picasaweb.google.com/1122344850 … directlink

Dzisiaj nie miałem zbyt wiele czasu i było krótko . Musze przyznać ze zima w górach nic a nic nie ustępuje z rana był nawet lekki mróz śnieg suchy poza szlakiem ok 60 do 70 cm drzewa dość fajnie oszronione brakowało tylko słonka choć kilka razy próbowało się przebić udało mu się dopiero wieczorem ja niestety już byłem w domu Dołącze kilka fotek

73

(585 odpowiedzi, napisanych Warunki w Beskidzie Małym)

Kisiel ja nie mówie że po jajka tylko pod nabiał Ja też byłem na Szybkim wypadzie na Leskowcu o 15 już byłem w domu poza szlakiem ciężko się poruszac .

74

(38 odpowiedzi, napisanych Wydarzenia w Beskidzie Małym)

Jardo przypuszczam ze 20/21 kwietnia w rejonie działania bedzie jeszcze duzo sniegu i niewiele bedze  widac pozostałości po pseudoturystach co nie znaczy ze nie można się dobrze bawić  zycze powodzenia

Na stronie internetowej Gminy Andrychów ukazał się ciekawy opis na temat dawno nie istniejącej już Stacji Turystycznej na Górze Żar oto link   http://www.andrychow.pl/modules.php?op= … p;sid=6926