Wielka Cisowa Grapa Autor : lowell79 kategoria: SzczytyWielka Cisowa Grapa - zwornikowy szczyt w grzbiecie głównym, o wysokości 853 m n.p.m, od Jaworzyny oddzielony Cisową Przełęczą, a od Kocierza Przełęczą Przysłop Cisowy.


"Zarówno Komisja Nazewnictwa, jak i miejscowa ludność szczyty 853 i 810 m nazywają Cisowymi Grapami. Dla odróżnienia ich, południową z nich należy nazywać Południową (lub Wielką) Cisową Grapą, a północną - Północną (lub Małą) Cisową Grapą. Grapy oddziela od siebie przełączka w Cisowych Grapach (ok. 730 m). Kazimierz Sosnowski na szczyt 853 m błędnie przeniósł nazwę sąsiadującej z nim przełęczy Przysłop (ok. 810 m). Błąd ten za nim powtórzyły przewodniki Wł. Krygowskiego i A. Matuszczyka. Zarówno na mapach WIG, jak i wszystkich mapach PPWK, podana jest tylko wysokość tego szczytu, bez nazwy. Na mapie "Beskidu Małego" z 1983 r. poprawna nazwa".

źródło: http://www.beskidzkie.fora.pl/nazewnictwo-w-beskidzie-malym-t854.html