Wilkowice Autor : lowell79 kategoria: MiejscowościWieś znajduje się w województwie śląskim, w powiecie bielski, gminie Wilkowice. Jest częścią aglomeracji bielskiej i znana jest jako wczasowisko i letnisko. Wilkowice położone są na zachodnich zboczach Magurki Wilkowickiej i Rogacza. Po prawej stronie rzeki Białki, tuż poniżej tzw. Bramy Wilkowickiej rozdzielającej Beskid Mały od Beskidu Śląskiego. W herbie Wilkowic jest szary wilk na brązowym tle. Do Wilkowic należy przysiółek Huciska.


Historia

- Nazwa wsi wywodzi sie od opata Bernarda, zwanego Wilkiem, klasztory cystersów w Rudach. Założył on osadę w latach 1310-1320.

- W 1548 roku majątek cystersów kupił Piotr Komorowski i włączył go do państwa żywieckiego. Założony został folwark i osiedleni zostali we wsi pasterze wołoscy.

- Po śmierci Krzysztofa Komorowskiego w 1608 roku, Żywiczcyzna została podzielona miedzy trzech synów. Klucz żywiecki odziedziczył Mikołaj, który po 10 latach oddał go Krzysztofowi Rorowskiemu, za długi. W ten sposób powstało państwo łodygowickie.

- 8 marca 1656 r. Wilkowice spaliły wojska szwedzkie pod ddowództwem hr. Jana Weinharda Wrzesowicza. Polacy bronili drogi w kierunku Żywca na szańcach usypanych na granicy Mikuszowic i Wilkowic, Szwedzi zdobyli umocnienia, spalili i splądrowali obie wsie.

- W XVIII wieku Wilkowice powróciły do państwa żywieckiego i na początku znalazły się w rękach Wielkopolskich, a póżniej Habsburgów.

- W 1848 roku część wsi kupił baron von Klubus. Zasłynął on tym, że za jego czasów wycięto sporo lasów na stokach Magurki.

- Po wybudowaniu lini kolejowej z Bielska do Żywca w roku 1868, Wilkowice stały się bazą wypadową do pobliskiego uzdrowiska w Bystrej.

- Co ciekawe, na początku XX wieku Wilkowice były jedną z zamążniejszych wsi w rejonie.

- W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie bielskim

Zabytki i ciekawe miejsca

  • Jednonawowy neogotycki kościół św. Michała Archanioła wybudowany w latach 1888-1889. Ołtarz główny, dwa ołtarze boczne i ambonę wykonał S. Jarząbek z Kęt. 15-głosowe organy wykonała firma Riegger z Jaegerdorfu w latach 1909-1910. Drogę krzyżową sporządzili artyści ludowi z Łodygowic: J. Kania, A. Wajda. W bocznej kaplicy znajduje się barokowy ołtarz z poprzeniej świątyni ( z około 1700 roku)
  • Przed kościałem znajdują się figury św. Jana Kantego i św. Stanisława
  • Figury przydrożne z pierwszej połowy XIX wieku (Chrystusa Nazareńskiego z 1819r)
  • Pomnik "Bohaterom odrodzenia Ojczyzny" poległym w czasie I wojny światowej.
  • Pomnik z 1952 r. poświęcony żołnierzom poległym podczas II wojny światowej.
  • W latach międzywojennych wybudowane zostało Sanatorium Kolejowe - obecnie szpital wielospecjalistyczny.
  • Stylowy zajazd "Niedźwiadek"

Komunikacja

 

PKS Bielsko

PKP

 

Usługi Wilkowice

Klimatyzacja Wilkowice

Rekuperacja Bielsko

Pompy ciepła Bielsko

źródło:

Andrzej Matuszczyk "Beskid Mały Grupa Łamanej Skały ", PTTK 1989

Radosław Truś, "Beskid Mały Przewodnik", Rewasz 2008